Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja globalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wirtualność organizacji globalnej
PL
Autorzy przedstawiają specyfikę uwarunkowań funkcjonowania organizacji w złożonym otoczeniu. Charakteryzują organizację globalną jako zbiór jednostek organizacyjnych powiązanych ze sobą kanałami zależności (np. prawne, kapitałowe, kulturowe) i siecią powiązań (np. marketing, dystrybucja, zasoby ludzkie). Definiują wirtualność jako stopniowalną cechę organizacji, która może być mierzona poziomem elastyczności w proaktywnej adaptacji do zmian w otoczeniu oraz źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiają organizację wirtualną jako najbardziej obiecujący model organizacji XXI wieku, który w praktyce stosowany jest do poprawienia efektywności organizacji, elastyczności, czyli zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu ze szczególnym wykorzystaniem technologii informatycznych. Podkreślają znaczenie elastyczności organizacji jako zdolności reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i inicjowania zmian.
EN
The authors presents idiosyncrasy of conditions determining organization functioning in a complex environment. An organization is described as a set of organizational units connected with one another by dependence channels (e.g. legal, capital, cultural) and a collaborative network (e.g. marketing, distribution, human resources). The authors defines virtuality as a gradable quality of an organization which can be measured by means of the level of organization flexibility in proactive adaptation to changes in the environment and a source of competitive advantage. A virtual organization is presented as the most promising organization model in the 21st century, which in practice is used to improve organizational efficiency and flexibility or in other words capacity to adapt to environment changes especially by means of information technology. The authors emphasis the significance of organization flexibility as a capacity to react to environment changes and initiate changes.
2
Content available remote Wirtualizacja jako kierunek wzrostu konkurencyjności małych i średnich firm
PL
W artykule podjęto problem możliwości oraz metod poprawy bytu małych i średnich firm handlowo-usługowych z branży urządzeń biurowych (kopiarki, faksy, drukarki) (w tym firm jednoosobowych). Przedstawiono i uzasadniono tezę, że szansą dla takich firm są organizacje wirtualne. Ponadto przedyskutowano problemy związane uczestnictwem w organizacjach wirtualnych, których źródłami są: możliwości techniczne i przede wszystkim postawa menedżerów.
EN
In the article, the problem of prospects and the methods of improvement of small and medium trade-service enterprises of the office equipment (copy and fax machines, printers) (including one-man management) has been attempted. The thesis has been presented and accounted for that the virtual organizations make chance for these enterprises. In addition, the problems connected with participation in the virtual organization, whose sources are: technical abilities and first and foremost the attitude of management, have been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.