Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono obrazy satelitarne z lat 1968, 2006 i 2016 oraz zdjęcia lotnicze z roku 1926 obszaru PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ w Małopolsce, z wyraźnie widoczną deflacją, procesem zalesienia oraz postępującą wegetacją roślinną. W krótkim omówieniu przedstawiono powstawanie i zanikanie do niedawna największej europejskiej pustyni piaskowej, która jest osobliwością geologiczną natury w skali ogólnoeuropejskiej. Obszar pustyni został wpisany w 2007 roku na listę Programu Sieci Obszarów Objętych Ochroną Przyrody „NATURA 2000” finansowanego przez KOMISJĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Obszar pustyni dzięki efektywnej polityce ochrony środowiska został zrenaturalizowany.
EN
The paper presents the satellite images of 1968, 2006 and 2016 and aerial photographs from 1926 of the Bledowska's Desert (Lesser Poland Region). On this images we can observe visible changes occuring over several decades. These changes are: expression of deflation, a forestation and progressive plant vegetation. The uprising and disappearance of the largest central European sand desert has been made in the brief overview. The Bledowska Desert is a geological singularity of nature on a European scale. The desert area was entered in 2007 on the list of "Natura 2000", the network programs financed by the European Union Committees. The area of the desert, thanks to an efective policy of environmental protection, has been is naturalized.
EN
Staten Island is one of the five boroughs of the New York City. The borough of Staten Island differs from the other districts for being much more rural, agricultural and full of green areas. The picturesque landscape of the meadows named Fresh Kills is located in the middle of the Island. The name ‘Fresh Kills’ comes from the landfill’s location, along the banks of the Dutch name Fresh Kills estuary, in Western Staten Island. Since 1947, this place has been used as a garbage dump for the New York City metropolitan area. During the next fifty years, this area formed an artificial mound of waste occupying a surface of 2200 acres (890 ha). In 2003, the authorities of the City of New York decided to close the landfill and transform the Fresh Kill landfill into a recreational park, for future generation to use. Because of a very complicated system of recuperation, the park’s opening is scheduled for 2030. However, some of the parts of the Park are open to the public now. After completion, the Fresh Kills Park will be the largest park in New York City. It will be three times bigger than Central Park.
EN
Artificial landscapes are the product of human thought and arise as a result of human activities, in contrast to the landscapes which arose naturally. Architectural landscapes for whom the archetype was nature were built in different historical periods over the centuries and in different cultures. The leading role in building landscapes was played by China. For thousands of years, artificial landscapes were the expression of a particular Chinese conception of the universe. The fashion for Chinese gardens came to England with English sailors and quickly spread over the country. In the eighteenth century, the English created artificial landscapes, usually in devastated areas, as a counterproposal to the existing French style. Copied and modified, the English landscape garden style has become well known around the world and a permanent English contribution to the art world. In the eighteenth and nineteenth centuries, English landscape garden style has spread across Europe and the United States. American landscape architect, Frederick Law Olmsted built Central Park and twenty years later Prospect Park in New York City. Both are the city’s most recognizable English landscape garden style parks in the United States. In the twentieth first century, the idea formed by Frederick Law Olmsted is further developed by Michael Van Valkenburgh, the author of three of New York City’s parks with numerous references to the English landscape garden style.
PL
Krajobrazy budowane są wytworem myśli ludzkiej i powstają w wyniku działalności człowieka w odróżnieniu od krajobrazów które powstały w wyniku działań natury. W budowaniu krajobrazu wiodącą rolę odegrały Chiny, gdzie przez tysiące lat sztuczne krajobrazy stanowiły wyraz szczególnego, chińskiego pojmowania wszechświata. Moda na chińszczyznę dotarła do Anglii wraz z rysunkami ogrodów chińskich, charakteryzujących się asymetrią. W wylesionej XVIII wiecznej Anglii budowany krajobraz (zwykle na zdewastowanym obszarze) przedstawiający naturalny pejzaż przyjął się jako uzupełnienie krajobrazu naturalnego. Z czasem stał się kontrpropozycją do obowiązującego francuskiego stylu. Kopiowany i modyfikowany, angielski park krajobrazowy stał się znanym na całym świecie stanowiąc trwały wkład Anglii do sztuki świata. Nowopowstałe parki krajobrazowe były tak podobne do naturalnej scenerii, że trudno było rozróżnić gdzie autorem był projektant a gdzie Stwórca. W XVIII i XIX wieku angielski styl krajobrazowy rozpowszechnia się po Europie i Stanach Zjednoczonych. Amerykański architekt krajobrazu, Frederick Law Olmsted na zdewastowanym terenie buduje Central Park, w którym sztuczny krajobraz zastępuje naturalny. W XXI wieku tradycje F.L. Olmsteda kontynuuje Michael Van Valkenburgh, budując parki gdzie głównym elementem kompozycji jest krajobraz wymyślony przez człowieka.
EN
To introduce a contemporary function into a historic park, needs both the skills of modern architecture and the knowledge of historical monuments. This has also been employed as a method to eliminate the wear of time from the living park's deterioration. This new functional building with all its' facilities and accessible spaces demands and expects the proper behavior from all park visitors. LeFrak Center at Lakeside, at Prospect Park is not the only example of a modern inference in the landmark park. Also, it is the beginning to the process of preservations work recently completed, at Prospect Park. In the article, the author presents the LeFrak Center as a good example of modern, sustainable architecture incorporated into the existing landscape of Prospect Park.
PL
Wprowadzenie współczesnej funkcji i formy w zabytkowy park wymaga od projektanta nie tylko znajomości historycznych form architektury ogrodowej, ale także rozwiązań stosowanych we współczesnej architekturze. Zwykle budowa nowych obiektów w parku jest hasłem prowokującym do rewaloryzacji jego zabytkowych fragmentów. Można przyjąć, że jest to także metoda na eliminowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania obiektu, ponieważ nowe zespoły budynków parkowych, wyposażone w toalety i zaplecze gastronomiczne i zapewniające komfort użytkownikom, jednocześnie mobilizują do właściwego zachowania. Budowa LeFrak Center w Prosper Parku (Brooklyn, Nowy Jork), będąc przykładem poprawnej współczesnej ingerencji w historyczny układ, stanowi kontynuację procesu jego rewaloryzacji. W artykule omówiono metody stosowane przez architektów-projektantów przy odtwarzaniu dawnych elementów parku oraz przedstawiono nowy obiekt, zrealizowany w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
PL
Postulaty rozwoju zrównoważonego zdominowały architekturę krajobrazu XXI wieku. Nowo powstające parki rekreacyjne są obiektami architektonicznymi zbudowanymi według nowych reguł. Odpowiednio dobrane rośliny nie wymagają nawożenia ani pielęgnacji, woda deszczowa jest gromadzona w zbiornikach i rozsączana podczas suszy, a prąd zasilający oświetlenie parkowe pochodzi z baterii słonecznych. Działalność architekta krajobrazu Michaela Van Valkenburgha jest odpowiedzią na postulaty rozwoju zrównoważonego. Zbudowane przez niego w XXI wieku parki są obiektami architektonicznymi, które w całości powstały na deskach (czy też w komputerach) projektantów. Nowoczesne technologie w połączeniu z dobrze dobranym materiałem roślinnym stają się dzięki wizji twórczej projektanta nową wartością zaistniałą w krajobrazie. Amerykanin, Michael Van Valkenburgh, jest autorem trzech parków zbudowanych w ostatnim dziesięcioleciu w nowojorskiej metropolii. Autorka artykułu omawia początki kariery Michaela Van Valkenburgha, a także jego ostatnio zrealizowane projekty. Przytacza przykłady placów miejskich zbudowanych na niewielkich obszarach, które są równie interesujące artystycznie jak komponowane parki rekreacyjne powstające na rozległych terenach. Jednym z nich jest znajdujący się obecnie w fazie realizacji Brooklyn Bridge Park.
EN
The architecture of the 21st century has become immersed in the principles of sustainable development. The urban parks that are built nowadays are architectural compositions that follow new rules. Specially selected plants require neither fertilization nor care – rainwater is collected in tanks and used during dry periods. Park lighting is supplied by solar batteries. The architectural works of Michael Van Valkenburgh represent his approach to sustainable development. The parks he has built in the 21st century are architectural structures that were entirely created at the designer’s desk – or rather at his computer. Modern technology combined with well-chosen plant material is part of the vision of a designer who places new value on the landscape. American Michael Van Valkenburgh is the designer of three parks which have been built in the last ten years in the New York metropolitan area. This article is a short review of both the early professional career of Michael Van Valkenburgh and his latest achievements. Included are examples of parks built in urban locations in a small space which are both recreational and artistically interesting. One of his projects that is currently under construction is the Brooklyn Bridge Park.
6
Content available remote Budowanie krajobrazu nowym kierunkiem w architekturze Nowego Jorku
PL
Architektura nie istnieje w oderwaniu od krajobrazu. Zawsze jednak istniał pewien dystans pomiędzy domem a ogrodem- była to granica, która chroniła budynek przed niszczącą siłą roślinności. Te dwa, tak odległe od siebie środowiska - naturalne i sztuczne - zostały zmuszone do bardzo bliskiej kooperacji. Stało się tak za sprawą projektantów budujących krajobraz. Autorka omawia nowy kierunek na przykładach obiektów zrealizowanych ostatnio w Nowym Jorku.
EN
Green space as a method of revitalization of post-industrial urban places is well known. Two of the New York’s latest parks were created in very exceptional places, using as a structure base existing elevated train tracks. Artificial landscape was build atop of the tracks. On the beginning of the XXI Century the architects create the new Hybrid- buildings combined with plants, according to the rules of the sustainable architecture.
7
Content available remote Nowe formy miejskiej zieleni użytkowej (wybiegi dla psów w Nowym Jorku)
PL
Przestrzeń miejska jest organizmem żywym i ulega rozmaitym przekształceniom wywoływanym przez zmiany funkcji, jakie powstają w związku z rozwojem miasta. Nawet miasta i dzielnice, powstające na deskach urbanistów według szczegółowych projektów urbanistycznych, posiadają fragmenty nieciekawe, niedopracowane lub zdewastowane w wyniku późniejszych przekształceń. Nową funkcją, która pojawiła się ostatnio w miejskich metropoliach, są wybiegi dla psów. Ogrodzone i zagospodarowane zapewniają czworonożnym mieszkańcom miasta teren przeznaczony wyłącznie dla nich. W Niemczech miejsca te noszą nazwę Hunderzone, w Ameryce Dog Ran, a pojawiają się na obszarach nieatrakcyjnych lokalizacyjnie, w zacienionych obrzeżach parków lub właśnie w przestrzeni znajdującej się pod estakadą lub pod mostem. Stanowią one prawdziwe wyzwanie dla architektów krajobrazu, starających się nadać tym niezbyt skomplikowanym funkcjonalnie obiektom ciekawy wyraz artystyczny.
EN
Urban space is like living organ, it breathes life and individual functions into the very fabric of the city as it develops. It is common, that even the cities and boroughs organized and designed by architects and urban planners have some areas that are undeveloped, unclear, unsightly and full of unusable space. Some of these arise by difficult situations such as in the natural development and expansion of urban space. Like area(s) under highways: they are always wasteful, unfinished, derelict, without direct sunlight and unsafe. A proposed new and clever function would be the conversion of useless urban space to a dog run areas. These areas would become fenced and well maintained, publicly accessible and used urban areas. In Germany these areas are known as: Hunderzone. In America (USA) they are known as Dog Runs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.