Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water and wastewater company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z szybkim rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, z objawami obustronnego zapalenia płuc wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wzbudza duże zainteresowanie zarządzających i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zwłaszcza w aspekcie ochrony zdrowia pracowników i odbiorców usług. W obliczu ogólnoświatowego zagrożenia, zarządzający systemami zaopatrzania w wodę dokonują trudnych wyborów dotyczących zapewnienia dyspozycyjności pracowników niezbędnych do zapewnienia ciągłości dostaw wody, przy jednoczesnej minimalizacji niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 strumieniem skażonych ścieków i wody. Zarówno Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jak i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdzają, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo, zatem skala transmisji bezobjawowej jest nieznana. Ponadto brak dotychczas jednoznacznych dowodów o migracji tego patogenu w strumieniu transportowanych skażonych ścieków czy wody oraz brak doświadczeń w tej kwestii, rodzi wiele pytań: Czy woda surowa lub wodociągowa może stanowić drogę narażenia na COVID-19? Czy stosowane procesy technologiczne, w tym dezynfekcja, minimalizują ryzyko przenoszenia patogenu SARS-CoV-2 w strumieniu wody w systemach jej dystrybucji?
PL
W związku z powstaniem regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, to ten organ będzie właściwy między innymi do opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, rozstrzygania wszelkich sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. A zatem rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych będzie znacząco ograniczona. Dlatego też ważne jest śledzenie aktualnego orzecznictwa sądowego, które zapewne będzie też wskazówką do działania dla nowego organu regulacyjnego.
PL
Polskie regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych będą w tym roku obchodziły okrągłą, dwudziestą rocznicę obowiązywania. W efekcie, stosowanie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: obecna ustawa) wsparte jest stosunkowo ugruntowaną praktyką i nie budzi istotnych trudności praktycznych.
PL
Mimo, iż obowiązek ustalania w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych został wprowadzony w sierpniu 2006 r. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127 poz. 886 ze zm.), to nadal wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nie wprowadziło tej opłaty do swoich taryf lub też określa tą opłatę w sposób niezgodny z § 5 pkt 7 wyżej cytowanego rozporządzenia.
PL
Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są adresatami znaczącej części decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ok. 7% wszystkich wydanych decyzji w latach 2013-2014), a niestety z upływem lat skala problemów antymonopolowych w tej branży nie uległa znaczącemu zmniejszeniu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w lipcu 2016 r. opracowanie zatytułowane „Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny". Niezależnie trwają prace rządowe nad zmianą ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.], a Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli na temat „Kształtowania cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków".
PL
Śledzenie na bieżąco najnowszych orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie powinno pozwolić uniknąć przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym popełniania błędów prowadzących do wszczynania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań.
PL
W okresie od 1 stycznia 2005 do 30 września 2011 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zwany dalej Prezesem j UOKiK- wydał 218 decyzji antymonopolowych dotyczących sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Najwięcej decyzji dotyczyło nadużywania pozycji dominującej, w szczególności poprzez wyłączenie swojej odpowiedzialności, ograniczenie wysokości rabatu za niewłaściwą jakość usług, niezgodne z prawem i nieproporcjonalne sankcje za niewywiązanie się z umowy, nieuczciwe ceny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.