Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage drops
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę spadków napięć w instalacjach elektrycznych czterech ciągników. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku coraz większej liczby odbiorników prądu włączonych do standardowego źródła zasilania i instalacji elektrycznej konieczne staje się przeprowadzenie wstępnych pomiarów dotyczących spadków napięć. Poprawność działania systemów mechatronicznych w przypadku dwóch przebadanych ciągników wymaga wymiany akumulatora lub doposażenia instalacji w zabezpieczenia przed spadkami napięć.
EN
The article presents analysis of voltage drops in electrical installations of four tractors. The tests have shown that in the case of an increasing number of current receivers connected to a standard power source and electrical installation, it is necessary to carry out preliminary measurements regarding voltage drops. The correct operation of mechatronic systems in the case of two tested tractors requires replacement of the battery or retrofitting the installation with protection against voltage drops.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego.
EN
The article presents the issues related to the voltage drop occurring in the electric system, especially the differences in the values of voltage drops occurring in the electrical circuits and theoretical circuits.
EN
The work shows a model of a low voltage line (LV), loaded asymmetrical (asymmetry load), feeding scattered customers. The object of the research is an LV line supplying rural customers. Analysis of the tests results of the built model allows among others, evaluation of the values that characterise the quality of the electricity supplied to customers and the parameters that describe the objective of the research. In order to assess the quality of electricity (provided to customers) the algorithm calculation was compiled and on the basis of the developed model, it is possible to calculate the values of voltage sags and deviations on the individual points of the line. In addition, it enables the designation of the asymmetry of voltage (the coefficients of voltage asymmetry). The figures characterising the quality of electricity can be appointed to different parameters describing an LV, inter alia, distribution of customers along the line, what type of customers are connected to the line (productive and unproductive), the nature and extent of the load and the degree of load asymmetry.
4
Content available remote A New Efficient Method for Load-Flow Solution for Radial Distribution Networks
EN
A new efficient method is proposed for load-flow solution of radial distribution networks. Simple transcendental equations are used to relate the sending-end voltage, receiving-end voltage and voltage drops in each branch of the distribution system. The effect of charging capacitance of the line has been incorporated in load-flow solution. A computer algorithm is developed in such a way that there is no need to adopt any sequential node numbering scheme for the solution of the networks. The angle of the receiving-end voltage is also computed along with the magnitude of the voltage. It is an iterative method. The flat voltage (1pu) start from substation to every end-node is considered. The voltage magnitude and angle are updated after each successive iteration and the voltage drops are then computed by using the new obtained values of voltage magnitude and angle. The comparison of speed and memory requirement by the proposed method with the other methods has been verified to show its efficiency.
PL
Zapropowano nową metodę kontroli przepływu mocy w radialnej sieci rozproszonej. Użyto prostego równania transcedentalnego do opisu napięcia wysyłanego, otrzymanego i spadki napięcia w każdej z gałęzi sieci. Opracowano odpowiedni algorytm komputerowy a obliczenia są przeprowadzane iteracyjne, gdzie amplituda i kąt napięcia są sukcesywnie zmieniane.
PL
Wprowadzenie dodatkowego źródła mocy do układu zasilania elektroenergetycznej sieci średniego napięcia zmienia jej stan pracy. Efekt zmian zależy od lokalizacji w sieci dodatkowego źródła mocy oraz stopnia obciążenia sieci. W prezentowanej pracy przedstawia się badania wpływu dodatkowych źródeł mocy na pracę sieci dystrybucyjnej. Stopień obciążenia sieci elektroenergetycznej dobrano na postawie typowego uporządkowanego wykresu obciążenia Głównego Punktu Zasilania (GPZ).
EN
The introduction of an additional power source into the supplying system of an electric power medium voltage network alters its work conditions. The effect depends on the location of the additional source in the networks structure as well as the level of the network’s load. In the presented paper there are presented research results concerning the influence of an additional power source distribution on network conditions. The load level of the electric power network was determined on the basis of a typical ordered diagram of the load of a Main Feeding Point.
PL
Określono zależność na spadek napięcia w liniach wiejskich sieci niskiego napięcia, w której uwzględniono rzeczywiste warunki pracy sieci przez wprowadzenie współczynnika korekcyjnego. Wartość współczynnika korekcyjnego ustalono na podstawie badań przeprowadzonych w reprezentatywnych obwodach zasilających odbiorców wiejskich z terenów Małopolski.
EN
The formula determining voltage drops in the lines of rural LV power networks was worked out. Real conditions of the network operation were included in the formula by the insertion of correction coefficient. The value of correction coefficient was fixed on the basis of investigations carried out on typical circuits energized the rural consumers in Małopolska region.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.