Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule tym omówiono temat powiązań warunków pracy, a zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa jej wykonywania i produktywności pracowników. W celu wykazania istnienia tego związku opracowano opisywaną w tekście metodę, umożliwiającą badanie zależności między poziomem bhp a produktywnością na stanowisku pracy. W metodzie tej wykorzystano powszechnie dostępne narzędzia z obszaru oceny poziomu bhp na stanowisku pracy (ryzyka zawodowego) oraz efektywności wykorzystania stanowiska pracy (OEE).
EN
This article discusses a topic of a connection between working conditions, with a special emphasis on the issue of safety, and the productivity of employees. In order to show such a relation's existence a method for examining the relationship between occupational safety and health (OSH) and workstation productivity was developed. This method uses commonly available tools in the area of assessing the level of OSH at the workstation (occupational risk) as well as overall equipment efficiency (OEE).
2
PL
Przedsiębiorcy w niewielkim stopniu uświadamiają sobie wielkość strat ponoszonych w wyniku złych warunków pracy. W zakładach pracy nie są także prowadzone analizy wpływu poziomu bhp na produktywność. W artykule podjęto próbę wskazania przyczyn takiego stanu rzeczy. Omówiono w jaki sposób przedsiębiorcy postrzegają związek między bhp i produktywnością, a także zilustrowano, jak wpływa to na obserwację tych związków na poziomie stanowisk pracy. Na zakończenie przedstawiono podejście, w którym niezachowanie wymagań bhp traktowane jest jako czynnik generujący straty w możliwościach wytwórczych poszczególnych stanowisk pracy - co stanowi punkt wyjściowy do przedstawienia bhp jako istotnego elementu zarządzania operacyjnego na poziomie stanowisk pracy.
EN
Entrepreneurs are not really aware of the losses that result from bad working conditions. Enterprises do not analyse the influence of occupational safety and health (OSH) on productivity. This paper attempts to identify why this is so. It discusses entrepreneurs' perception of the relationship between OSH and productivity and illustrate show that perception influences observations of such relationships at the level of workstations. Finally, this article presents an approach which considers ignorance of OSH requirements to be a factor generating losses in the productive capacity at individual workstations, which is a starting point for presenting OSH as a vital element of operational management at the level of workstations.
PL
Instytut Medycyny Wsi przeprowadził w 31 wybranych gospodarstwach indywidualnych pomiary hałasu emitowanego przez pojazdy i maszyny rolnicze, na który narażeni są rolnicy. W artykule przedstawiono wyniki tych badań oraz propozycje metodyczne dotyczące całorocznego monitoringu ekspozycji rolników na hałas.
EN
The Institute of Agricultural Medicine has measured — in 31 selected family farms - noise emitted by farm vehicles end machines to which farmers are exposed. The article presents the results of those measurements as well as methodological proposals related to all-year monitoring of farmer’s exposure
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.