Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  continuity of power supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy problemu projektowania wieloetapowego układów zasilania rezerwowego średniego napięcia (SN) stacji transformatorowych 110 kV/SN. Opisywane rozwiązanie polega na budowie linii zasilania rezerwowego średniego napięcia. Linie zasilania rezerwowego łączą szyny zbiorcze rozdzielni SN różnych stacji transformatorowych 110 kV/SN. Funkcja celu obejmuje koszty inwestycyjne transformatorów 110 kV/SN, linii kablowych SN oraz rozdzielnic SN. W analizie uwzględniono wariant budowy nowej stacji transformatorowej 110 kV/SN.
EN
The paper concerns the problem of multistage designing of medium voltage (MV) redundant power supply systems of 110 kV/MV stations. Described solution depends on building of MV redundant feeding lines. Redundant feeding lines are introduced between medium voltage bus-bars of 110 kV/MV transformer stations. The objective function accounts for the investment costs of MV connections, HV/MV transformers and MV switchgears. The variant of building of new station was also considered.
PL
Przeanalizowano ciągłość zasilania w energię elektryczną odbiorców wiejskich, a szczególnie jej terytorialne zróżnicowanie. Oparto się na wskaźnikach dobrze obrazujących pewność zasilania, których wyznaczenie jest możliwe przy wykorzystaniu danych rejestrowanych w polskich spółkach dystrybucyjnych. Do oceny ciągłości zasilania odbiorców wiejskich zastosowano metodę porządkowania liniowego. Okazało się, że najlepsze warunki pod względem niezawodności dostaw energii elektrycznej odbiorcom wiejskim występują na terenach powiatów limanowskiego, nowotarskiego i suskiego, a najgorsze w powiatach północno-wschodnich województwa.
EN
In the paper the continuity of power supply to consumers from rural areas of the province of Małopolska, and especially its territorial differentiation, is evaluated. The evaluation is based on indices illustrating well the reliability of power supply, the determination of which is possible on the basis of the data recorded by Polish distributing companies. To evaluate the continuity of power supply to rural consumers the linear ordering method has been used. It has been found that the best conditions in that respect are in the counties of Limanowa, Nowy Targ and Sucha Beskidzka, while the worst conditions are in north-eastern counties of the province.
PL
Zasadniczy wpływ na czasy przerw w zasilaniu ma sprawność lokalizacji uszkodzonego odcinka linii zasilającej. Artykuł przedstawia analizę czynników wpływających na sprawność lokalizacji uszkodzeń w miejskich sieciach kablowych. Przedstawiono wybrane dane statystyczne potrzebne do takiej analizy.
EN
The principal influence on outages has the efficiency of damaged power line section locating. This article presents the analysis of factors influencing on efficiency of failure locating in cable networks on urban areas. The chosen statistic data, which are necessary for such analysis, were proposed.
4
Content available remote Układy zasilania rezerwowego miejskich sieci rozdzielczych średniego napięcia
PL
W artykule przedstawia się wybrane inwestycyjne sposoby poprawy niezawodności pracy sieci rozdzielczych. Wśród nich proponuje się rozwiązanie polegające na wprowadzeniu rezerwowych połączeń średniego napięcia. Połączenia są realizowane pomiędzy sekcjami szyn rozdzielni średniego napięcia stacji transformatorowych 110 kV/SN. Zapewniają one rezerwowanie w przypadku wyłączenia jednego z transformatorów stacji 110/SN.
EN
This article presents the chosen investment methods of reliability improvement of the power distribution networks. The concept of emergency stand-by connections of medium voltage among them was proposed. The connections are effected between bus bars of HV/MV supplying stations. They secure the emergency power supply in case of disconnection one from the supplying transformers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.