Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wrinkle resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, a novel fibre-reactive nanoparticle was synthesised in three steps. First awater-soluble chitosan derivative, N-[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl] chitosanchloride (short for HTCC), was prepared by reacting chitosan with 2,3-poxypropyltrimethylammonium chloride. Second the HTCC was further modified by reacting it with N-(hydroxymethyl)-acrylamide to prepare a fibre-reactive chitosan derivative, O-methyl acrylamide quaternary ammonium salt of chitosan (short for NMA-HTCC), which can form covalent bonds with cellulose fibre under alkaline conditions. Thirdly NMA-HTCC nanoparticles were prepared by the ionotropic gelation reaction method. The particle size and TEM researches indicated that the globular NMA-HTCC nanoparticle with a size distribution of 15 - 50 nm was successfully prepared and presented good dispersity and stability. Then the NMA-HTCC nanoparticle was used for the textile finishing of cotton fabric. The modified cotton fabric demonstrated excellent durable wrinkle-resistance and antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli, even after 50 repeated launderings. Moreover the shrinkage-resistance of the modified cotton fabric was distinctly improved, and the contact angle was slightly larger, while the whiteness and mechanical properties had not changed in an obvious way.
PL
W pracy syntetyzowano nanocząsteczkę reaktywną wobec włókien w trzech etapach. Najpierw przez poddanie reakcji chitozanu z chlorkiem 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowym otrzymano rozpuszczalną w wodzie pochodną chitozanu, chlorek N-[(2-hydroksy-3-trimetyloamino) propylo] chitozanu (HTCC). Następnie HTCC modyfikowano przez poddanie reakcji z N-(hydroksymetylo)-akryloamidem w celu wytworzenia reaktywnej wobec włókna pochodnej chitozanu, czwartorzędowej soli amonowej O-metyloakryloamidowej chitozanu (NMA-HTCC), która może tworzyć wiązania kowalencyjne z włóknami celulozowymi w warunkach alkalicznych. W kolejnym etapie przygotowano nanocząstki NMA-HTCC metodą jonotropowej reakcji żelowania. Badania rozmiarów cząstek i TEM wykazały, że kuliste nanocząstki NMA-HTCC o rozkładzie wielkości 15-50 nm miały dobrą dyspersyjność i stabilność. Następnie nanocząstki NMA-HTCC zostały użyte do wykańczania tkanin bawełnianych. Zmodyfikowana tkanina bawełniana wykazała się trwałą odpornością na gniecenie i działaniem przeciwbakteryjnym na bakterie Staphylococcus aureus i Escherichia coli, nawet po 50 powtarzanych praniach. Ponadto znacznie poprawiona została odporność na kurczenie się zmodyfikowanej tkaniny bawełnianej, a kąt zwilżania był nieco większy, natomiast biel i właściwości mechaniczne nie uległy zmianie w znaczący sposób.
EN
In this study, the possible improvement of the antibacterial and wrinkle resistance performance of 100% nettle fabrics was investigated. To realise this aim, antibacterial and wrinkle resistance finishing processes were applied. 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid (BTCA) and sodium hypophosphite (SHP) were used to impart the wrinkle resistance property. Moreover chitosan was incorporated in the finishing bath for the antibacterial property. The effects of respective treatments on the physical properties were determined and compared along with their antibacterial activity. BTCA concentration in the solutions influenced the physical properties of the nettle fabrics and 6% BTCA usage was found to be the optimum concentration rate. The addition of BTCA to the chitosan caused an improvement in the wrinkle resistance and slightly softer handle, in comparison with pure chitosan treatment; however, the strength loss slightly increased, as expected. The FTIR-ATR spectra showed a new peak that confirmed the ester linkage formation and crosslinking reaction.
PL
W pracy zbadano właściwości antybakteryjne i odporność na gniecenie tkanin otrzymanych z włókien pokrzywy. W celu nadania tkaninom odporność na gniecenie użyto kwasu 1,2,3,4-butanotetrakarboksylowego (BTCA) i podfosforynu sodu (SHP). Ponadto w celu podwyższenia właściwości antybakteryjnych tkanin do kąpieli wykończeniowej dodano chitozan. Dodanie BTCA spowodowało poprawę odporności na gniecenie i delikatniejszy chwyt tkaniny, jednakże poskutkowało spadkiem wytrzymałości, w porównaniu do tkaniny z pokrzyw niepoddanej obróbce. Tkanina wykończona kombinacją chitozanu, BTCA i SHP wykazała odpowiednią odporność na gniecenie, wytrzymałość na rozciąganie i delikatny chwyt wraz z poprawioną aktywnością antybakteryjną.
3
Content available remote Selected applications of nanotechnology in textiles
EN
The use of nanotechnology in the textile industry has increased rapidly due to its unique and valuable properties. The present status of nanotechnology use in textiles is reviewed, with an emphasis on improving various properties of textiles.
4
Content available remote Ionic crosslinking of cotton
EN
Cellulose crosslinking is a very important textile chemical process, and is the basis for a vast array of durable press- and crease-resistant finished textile products. N-methylol crosslinkers containing formaldehyde give fabrics desirable properties of mechanical stability (e.g. crease resistance, anti-curl, shrinkage resistance, durable press), but also impart strength loss and the potential to release formaldehyde, a known human carcinogen. Other systems, e.g. polycarboxylic acids, have been tested with varying degrees of success. We have developed methods of forming ionic crosslinks that provide outstanding crease-angle recovery performance, as well as complete strength retention in treated goods, without the potential for releasing any low-molecular weight reactive materials, such as formaldehyde. Our work is based on reactions of cellulose with materials that impart an ionic character to the cellulose, e.g. chloroacetic acid for negative charges or 3-chloro-2-hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride for positive charges. These reactions produce ionic celluloses that can then sorb a polyionic material of opposite charge to form crosslinks. Cellulose treated with cationized chitosan after carboxymethylation showed significant increases in crease recovery angles without strength loss.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.