Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  converter control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Znanym zagadnieniem w jednofazowych falownikach napięcia jest pobieranie ze źródła napięcia stałego składowej przemiennej o częstotliwości dwukrotnie większej od częstotliwości generowanej przez falownik. Jednym z rozwiązań problemu jest stosowanie dużej baterii kondensatorów elektrolitycznych, lecz lepszym sposobem z punktu widzenia niezawodności i gęstości mocy przekształtnika jest stosowanie aktywnych układów odsprzęgania mocy. W pracy przedstawiono ideę aktywnego odsprzęgania mocy na przykładzie układu podwyższającego napięcie. Następnie zaprezentowano sposób doboru elementów obwodu odprzęgającego oraz przyjętą strategię sterowania. Zaproponowany model zweryfikowano w programie symulacyjnym oraz zaimplementowano w zbudowanym modelu laboratoryjnym falownika. W badaniach laboratoryjnych osiągnięto znaczną redukcję składowej prądu wejściowego o częstotliwości dwukrotnie większej od częstotliwości podstawowej falownika oraz sprawność powyżej 94%.
EN
In single-phase inverters the instantaneous output power contains a DC component and a double line frequency power oscillation. To cope with the issue of inducing a significant current and voltage ripples on the DC side, the most popular approach is to decouple DC and AC sides with a bulky bank of electrolytic capacitors. This method is however reducing the reliability, life-time and power density of a converter. Most recently active power decoupling methods are gaining popularity as an alternative approach to solve this issue. In this paper a film capacitor based active power decoupling method in a boost topology is presented. First of all, the methods of DC active power decoupling, the principle of decoupling in a boost topology and selection of decoupling circuit elements are given. Then, the proposed control strategy is described and verified by the simulation. Finally, a constructed prototype of the single-phase inverter is presented and measurements at 500 W output power are conducted. The obtained results proves the feasibility of the identified approach and also high power efficiency of 94% is achieved.
EN
The paper presents the conception of the power electronics controlled current source based on the sigma–delta modulator (SDM). Due to very high frequency of the SDM output bit stream, in the power stage of inverter the gallium-nitride (GaN) transistors are used. In these circumstances even efficient DSPs are unable, due to limitation of its pass–band of the control path, to obtain right parameters of the output current regulator. So, the regulator is done in the fully analogue manner. As result of these the value of distortions of the inverter output current is much lower, compared to the typical, PWM based, solutions. This benefit is not paid significantly by increase in the system complexity. In work the converter operation basics and results of its simulation model studies are presented.
EN
The parallelism is a well known technique for increasing the power capacity of converters because it helps to overcome the current limitations of semiconductor devices. Multi-channel (interleaved) converters use a kind of parallelism that, thanks to their own particular features, makes it possible to map more accurately the converter output signal in a reference one. However, multi-channel converters present several disadvantageous. The most important problem consists in the fact that the output current may not be distributed equally in converter channels what requires additional components supporting this mechanism. In contrast to the generally used methods software only solution of the controller for balancing of current distribution is proposed in this paper. The controller constitutes part of a control system of wide-band power electronics current and voltage source. The paper presents an idea and principles of work of such controller. Also, results of converter simulation model experiments are presented.
PL
Łączenie równoległe przekształtników jest przyjętym sposobem zwiększenia mocy dysponowanej dla zasilania odbiorników energii elektrycznej. W przypadku przekształtników wielokanałowych (ang. „intereleaved”) możliwe jest również uzyskanie lepszej wierności odwzorowania energetycznego sygnału wyjściowego w sygnale referencyjnym (odniesienia). Przekształtniki te mają jednak, co najmniej jedną niekorzystną cechę związaną z tym, że prąd wyjściowy może nie rozpływać się równomiernie w poszczególnych kanałach. Wymaga ona stosowania dodatkowych rozwiązań sprzętowych, wspomagających mechanizm równoważenia rozpływu prądów. W przeciwieństwie do powszechnie używanych metod, w pracy przedstawiono propozycję kontrolera rozpływu prądów rozwiązanego wyłącznie programowo. Możliwe jest przez to ograniczenie kosztów, stopnia złożoności oraz gabarytów przekształtnika. W pracy przedstawiono zasadę pracy takiego kontrolera w sterowanym energoelektronicznym źródle napięcia i prądu. Zamieszczono w niej również wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu.
EN
The paper presents the idea of power electronics voltage controlled current source (VCCS) which is able much more precise mapping of its output current in a reference signal, compared to a typical converter solution. It can be achieved by means of such interconnection of two separate converters that one of them corrects a total output current towards a reference signal. An output power of auxiliary converter is much lower than an output power of main one but its frequency response is extended. Thanks to continuous work of this converter also pulse modulation components in a total output current are minimized. In the paper an exemplary application of a current source, as an execution block of active power filter (APF), is presented.
5
Content available remote Zmodyfikowany układ wytwarzania energii elektrycznej z generatorem synchronicznym
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowany układ generacji energii elektrycznej składający się z generatora synchronicznego i równoległego przekształtnika energoelektronicznego. W zmodyfikowanym układzie generator synchroniczny jest źródłem mocy czynnej a przekształtnik energoelektroniczny dostarcza moc bierną. Zastosowanie przekształtnika energoelektronicznego umożliwia zwiększenie maksymalnej mocy czynnej pozyskiwanej z generatora synchronicznego oraz zwiększa moc pozorną układu. Opracowane sterowanie zmodyfikowanym układem wytwarzania energii elektrycznej zostało zweryfikowane badaniami symulacyjnymi stanów przejściowych.
EN
The paper presents a modified power generation system of a wound rotor synchronous generator equipped in parallel connected power electronic converter. The synchronous generator is a source of active power whereas the power electronic converter delivers reactive power. In such an arrangement the generator is producing more active power that responds apparent power in conventional system. The paper presents the theory of modified generating system, control concept and results of computer simulation related to transient states.
EN
The paper presents a conception of power electronics voltage controlled current source (VCCS) which is able much more precise mapping of its an output current in a reference signal, compared to a typical converter solution. It can be achieved by means of such interconnection of two separate converters that one of them corrects a total output current towards a reference signal. An output power of auxiliary converter is much smaller than an output power of main one. Thanks to continuous work of this converter also pulse modulation components in this current are minimized. These benefits are paid for by a relatively small increase in the complexity and the cost of the system. This conception of a converter has been called the double-converter topology (DCT). In the author opinion presented solution of the system can find application in many power electronics equipment and, therefore, will be developed. In the paper DCT basics, simulation experiments, and possible practical arrangement of the DCT are presented.
EN
The paper presents the mathematical model of an autonomous induction generator with the AC load circuit and the converter control system of the voltage magnitude at the terminals of stator generator. The control algorithm and the structure of the control system are described. The simulation results of the control system are presented and discussed.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję energoelektronicznych szerokopasmowych źródeł sterowanych napięć i prądów wykorzystujących przekształtniki wielokanałowe. Nowe podejście do realizacji algorytmów sterowania układem na bazie rozszerzenia klasycznej teorii próbkowania Whittakera-Kotielnikowa-Shannona oraz rozwiązania części silnoprądowej pozwoliło na znaczące polepszenie jakości energetycznego sygnału wyjściowego – w sensie odwzorowania w nim sygnału zadanego. W artykule zaprezentowana zasady działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych układów tego typu.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes trom demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment tulfilling these demanding are wideband controlled voltage and current sources. The paper presents concept of these with utilization of multi-channel inverters and contral algorithms based on expansion of Whittaker-Kotelnikov-Shannon sampling theorem. (Wide-Band Power Electronics Controlled Current And Voltage Sources With Multichannel lnverters).
PL
Zadaniem układów energoelektronicznych (przekształtników) jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych parametrach na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Zgodnie z bieżącymi tendencjami związanymi z zadaniami zapewnienia odpowiedniej jakości energii elektrycznej, przekształtniki nie powinny zakłócać pracy źródeł energii, pobierając z nich energię tylko o wartości niezbędnej do wykonania określonej pracy przez odbiornik. Rozumianym w ten sposób zagadnieniem przekształcania energii wychodzą naprzeciw energoelektroniczne szerokopasmowe sterowane źródła napięć i prądów wykorzystujące koncepcję energoelektronicznego wzmacniacza operacyjnego.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment fulfilling these demanding are controlled voltage and current sources. The paper presents concept of power electronics operational amplifier which can be base of development of these special power electronics inverters.
EN
Present tendencies of evaluation current distortion compensation methods aim to work out such compensator (parallel active filter) which would be able to realize real time compensation of current distortions. Unfortunately dynamics of every real power electronics current source, being essential part of such filter, is limited. Proposed idea of increasing dynamics of active filter depends on temporarily changing inductance of coil at the output of the current source. For improving EM immunity of that, the low-pass filter has been utilized. The paper presents idea of such parallel active filter as well as selected investigation results of simulation model.
PL
Obecne tendencje rozwojowe metod aktywnej kompensacji odkształceń prądu sieci zmierzają do opracowania takiego kompensatora (równoległego filtru aktywnego), który realizowałby kompensację w czasie rzeczywistym. Niestety dynamika rzeczywistego źródła prądu, będącego istotną częścią równoległego filtru aktywnego, jest ograniczona. Odpowiada za to skończona wartość indukcyjności cewki znajdującej się na wyjściu przekształtnika. Proponowana idea zwiększenia dynamiki źródła prądu polega na sterowaniu wartością tej indukcyjności. W celu polepszenia parametrów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną układu na wyjściu przekształtnika zastosowano dolnoprzepustowy filtr LC. W artykule przedstawiono ideę takiego filtru oraz wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego.
11
Content available remote Analiza pracy szerokopasmowych przekształtników energoelektronicznych
PL
Zwiększone wymagania techniczne współczesnych układów przekształtnikowych związane są z precyzją ich sterowania, dynamiką oraz odpornością na zakłócenia zewnętrzne. Przekształtniki nie powinny zakłócać pracy źródeł, pobierając z nich energię tylko o takiej wartości, która jest niezbędna do wykonania określonej pracy przez odbiornik. Wymagania te przekładają się wprost na konieczność polepszenia odwzorowania energetycznej wielkości wyjściowej układu (napięcia, prądu) w sygnale odniesienia. W artykule przedstawiono analizę pracy układów tego typu wraz z wybranymi wynikami badań modelu symulacyjnego szerokopasmowego sterowanego źródła prądu.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. Thus it is necessary considerable elevation of quality of voltage and current signals on energetic output of arrangements, in relation to references signals, what leads to improvement static and dynamic properties of those. The paper presents analysis of work of such type of inverters as well as selected simulation model investigations results of wide-band controlled current source.
EN
Dynamic changes of parameters of energy sources and receivers are reasons that decrease exactitude of output signals towards reference signals. To improve these parameters utilization of advanced solutions of power electronics inverters is necessary. Ones of them are wide-band controlled voltage and current sources. The basic problem with developing such discrete in time system, working within closed feedback loop, is phase shift of signals within signal path. The paper presents electrical structure that makes possible suppression of excitation signal, generated when un-stability occurs, and parasitic signals caused by pulse modulation. Investigated results of simulation model of circuit are included also.
PL
Dynamiczne zmiany parametrów sieci oraz odbiorników na wyjściach układów przekształtnikowych powodują znaczne odkształcenia prądów i napięć zasilających te odbiorniki - w stosunku do wzorcowych. W celu poprawy ich jakości niezbędne stały się zaawansowane rozwiązania układowe i algorytmy sterowania takimi przekształtnikami - głównie sterowanymi źródłami napięć i prądów dużej mocy. Układy tego typu pracują z reguły w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego stając się czułymi na przesunięcia faz sygnałów sterujących. W artykule przedstawiono strukturę oraz algorytm sterowania układem kompensacji sygnału szumu (zakłóceń) będącym częścią składową sterowanego źródła prądu. Jego zadaniem jest eliminacja z sygnału sprzężenia zwrotnego składowych zakłócających poprawną pracę układu.
EN
A modeling methodology applied to PWM DC-DC converters is presented in this paper. Parasitic resistors have been considered in inductor and power supply. A generalised equivalent circuit based on averaged variables is obtained for the basic structures of DC-DC converters. This circuit and the associated model are valid for continuous conduction mode and discontinuous conduction mode. This contribution contains expressions to detect changes of the converter operation mode and to estimate the value of the diode duty cycle operating under discontinuous conduction mode. A sliding mode controller for the regulation of the output voltage has been designed in terms of averaged state variables and converter parameters. The procedure is applied to a 100W Buck converter prototype. Simulations and experimental results are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodologię modelowania przekształtników PWM napięcia stałego (DC-DC) z uwzględnieniem rezystancji pasożytniczych cewki indukcyjnej i źródła zasilenia. Na podstawie uśrednionych zmiennych stanu opracowano ogólny schemat zastępczy podstawowych struktur przekształtników DC-DC. Ten schemat oraz odpowiedni model są słuszne przy przewodzeniu ciągłym i impulsowym. Obydwa tryby przewodzenia łączą wyrażenia, wykrywające zmiany w działaniu przekształtnika oraz pozwalające oszacować wartości cyklu pracy diody przy przewodzeniu impulsowym. Zaprojektowany dla uśrednionych zmiennych stanu z uwzględnieniem parametrów przekształtnika regulator ślizgowy napięcia wyjściowego został zastosowany w prototypie przekształtnika typu Buck o mocy 100W. Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
14
Content available remote New direct space vector modelling and control of five-level three-phase inverters
EN
A simple direct modulation strategy that enables to copy directly modulated waveforms onto output voltages of a five-level three-phase inverter is presented. The modelling shows that the modulated multilevel voltage is obtained by combination of eight different three-level functions, which are called modulation functions. Therefore, a space vector modulation without using a Park transform is explained. Based on this algorithm, the location of the reference voltage vector can be easily determined. Then, the voltage vectors are selected to generate corresponding levels and simultaneously their durations are calculated. Simulation results for a three-level and five-level three-phase inverters are presented to verify the performance of the proposed space vector modulation.
PL
W artykule przedstawiono prostą metodę modulacji szerokości impulsów (MSI) pozwalającą na kształtowanie napięcia w 3-fazowym, 5-poziomowym falowniku MSI na podstawie bezpośredniego odwzorowania sygnałów modulowanych. Modelowanie wykazało, że wielopoziomowe napięcie modulowane otrzymuje się dzięki kombinacji ośmiu różnych funkcji 3-poziomowych zwanych funkcjami modulacji, co umożliwia modulację wektora przestrzennego bez stosowania transformacji Parka. W oparciu o przedstawiony algorytm można łatwo wyznaczyć położenie wektora napięcia odniesienia i, następnie, określić wektory napięć dla generacji odpowiednich poziomów oraz ich przedziały czasowe. Przedstawiono rezultaty symulacji falowników 3-fazowych 3- i 5-poziomowych weryfikujące proponowaną modulację wektorową.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.