Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Al2O3 nanoparticles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The methods used for obtaining Al2O3 nanoparticles were discussed in the paper. The utilization of Al2O3 nanoparticles to improve thermal conduction and tribological properties in different media including engine oil was presented therein.
PL
W pracy omówiono metody stosowane do otrzymywania nanocząstek Al2O3. Przedstawiono wykorzystanie nanocząstek Al2O3 w celu poprawy przewodnictwa cieplnego i właściwości tribologicznych w różnych mediach, w tym oleju silnikowym.
EN
We present the numerical study of unsteady hydromagnetic (MHD) flow and heat trans- fer characteristics of a viscous incompressible electrically conducting water-based nanofluid (containing Al₂O₃ nanoparticles) between two orthogonally moving porous coaxial disks with suction. Different from the classical shooting methodology, we employ a combination of a direct and an iterative method (SOR with optimal relaxation parameter) for solving the sparse systems of linear algebraic equations arising from the FD discretization of the linearized self similar nonlinear ODEs. Effects of the governing parameters on the flow and heat transfer are discussed and presented through tables and graphs. The findings of the present investigation may be beneficial for electronic industry in maintaining the electronic components under effective and safe operational conditions.
EN
The electrodeposition of the nanocrystalline Ni-Mo matrix composite containing nano-sized oxide A1 has been investigated with the aim of preparing hard protective coatings. The Ni-Mo/Al2O3 composites were deposited on ferritic steel substrates in a system with a rotating disk electrode (RDE) from aqueous sulfate-citrate electrolyte solutions containing ultrafone ceramic particles in the suspension. The conditions for the electrodeposition of Ni-Mo/Al2O3 nanocomposite coatings have been developed. The effect of the most important plating parameters namely density, hydrodynamlc condition and the Al2O3 concentration in the bath on the content aud distribution of the co-deposited ceramic partieles in the Ni-Mo matrix was considered. The structural properties, i.e. morphology, phase composition, crystallite dimension of the obtained coatings have been determined. It has been found that the content of the incorporated particles in the deposit rises with increasing applied current density, Al2O3 concentration and stirring rate (in a relatively high cathode rotation range). The rotation speed has also resulted in an increase of the molybdenum content in tbe Ni-Mo matrix as well as the hornogeneity of the ceramic phase distribution in the whole composite volume. At the same time, a significant change in the surface morphology of the eleetrodeposits and a reduction of the ayerage matrix gram size frorn about 40 to 10 nm has been observed.
PL
Badano proces elektroosadzania powłok kompozytowych zawierających nanokrystaliczną osnowę Ni-Mo oraz fazę ceramiczną Al2O3 o rozmiarach nanornetrycznych w celu wytworzenia twardych powłok ochronnych. Kompozyty Ni-Mo/Al2O3 osadzano na podłożu ze stali ferrytycznej, w układzie z wirującą elektrodą dyskową (WED), z wodnych siarczanowo-cytrynianowych roztworów elektrolitów zwierających ceramiczną fazę dyspersyjną w postaci zawiesiny. Opracowano warunki elektroosadzania nanokompozytowych powłok Ni-Mo/Al2O3. Określono wpływ najważniejszych parametrów elektroosadzania, jak gęstość prądu, warunki hydrodynamiczne, stężenie Al2O3 w kąpieli na zawartość i jednorodność rozkładu ceramicznych cząstek w osnowie Ni-Mo. Zbadano również parametry strukturalne wytworzonych powłok, jak morfologia, skład fazowy, rozmiar krystalitów. Stwierdzono, że zawartość cząstek ceramicznych wbudowanych w osnowę rośnie ze wzrostem gęstości prądu, zawartości proszku w kąpieli oraz szybkości mieszania (w relatywnie wysokich zakresach prędkości wirowania katody). Wzrost szybkości mieszania również spowodował zwiększenie zawartości molibdenu w osnowie Ni-Mo oraz poprawę jednorodności rozkładu fazy ceramicznej w objętości kompozytu. Jednocześnie zaobserwowano znaczną zmianę w morfologii powłok oraz obniżenie średniego rozmiaru krystalitów od około 40 do 10 nm.
EN
The composite coatings containing of nanocrystalline Ni matrix and hard nano-sized ?-Al2O3 were electrodeposited in a system with a rotating disk electrode. The bath composition (nickel salts and buffer concentration, presence of surface-active agents and inert particles) influence on kinetics of Ni electrodeposition as well as on structural properties (morphology, phase composition, texture, residual stresses) and microhardness of Ni/Al2O3 coatings has been investigated. SEM and TEM studies show more uniform arrangement of Al2O3 particles in the matrix, however a tendency to agglomeration is observed. Surfactant application to a saccharine containing bath effectively improves the dispersion of nanoparticles into the nickel matrix. The addition of Al2O3 particles results in decrease of the average Ni crystallite size. The introduction of additive into electrolyte solution resulted in change of stress character of composite coatings (from tensile to compressive). The microhardness of Ni matrix was enhanced (about 40%) due to incorporation of ceramic particles.
PL
Nanokrystaliczne powłoki kompozytowe z osnowa Ni zawierajace ceramiczna faze dyspersyjna w postaci -Al2O3 o rozmiarach nanometrycznych zostały elektroosadzone w układzie z wirujaca elektroda dyskowa. W pracy analizowano wpływ składu kapieli (zawartosc soli niklu, obecnosc zwiazków powierzchniowo-czynnych i czastek obojetnych) na kinetyke procesu elektroosadzania, jak równiez na własciwosci strukturalne (morfologie, skład fazowy, teksture, naprezenia własne) oraz mikrotwardosc powłok Ni/Al2O3. Badania wykonane za pomoca SEM i TEM wykazały, ze czastki Al2O3 sa w znacznym stopniu równomiernie rozmieszczone w osnowie, jednak z tendencja do aglomeracji. Dodanie srodka powierzchnio-czynnego do kapieli zawierajacej sacharyne zwiekszyło dyspersje nanoczastek w osnowie niklu. Stwierdzono, ze obecnosc czastek Al2O3 powoduje obnizenie wielkosci krystalitów osnowy Ni. Wprowadzenie dodatków do elektrolitu wpłyneło na zmiane charakteru naprezen własnych uzyskanych powłok, jak równiez na ich mikrotwardosc (wzrost o około 40%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.