Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie wyrobisk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaprojektowanie wyrobiska podziemnego oraz jego obudowy, nawet jeżeli jest oparte na wieloletnim doświadczeniu, dość dobrym rozpoznaniu warunków geologicznych i wykorzystaniu odpowiedniej metody obliczeń, zawsze niesie za sobą element niepewności. Nowo projektowane wyrobisko w zasadzie nigdy nie będzie się znajdować w identycznych warunkach geologiczno-górniczych, jak sąsiednie wyrobiska, w rejonie których warunki te zostały rozpoznane. Jednym z największych problemów na etapie projektowania jest właściwa ocena możliwości utrzymania stateczności wyrobiska. W artykule Autorzy zidentyfikowali i ocenili czynniki naturalne (w tym niezależnie właściwości geomechaniczne), górnicze i techniczne (w tym niezależnie rodzaj obudowy), które w głównej mierze decydują o możliwości utrzymania wyrobiska. Następnie zaproponowali, aby proces projektowania wyrobiska podzielić na dwa etapy: pierwszy, w którym ocenione zostają warunki górniczo-geologiczne panujące wokół wyrobiska, oraz drugi związany z zastosowaną w wyrobisku obudową. Wówczas w pierwszym etapie ocenia się cechy geologiczne i geomechaniczne górotworu, które predysponują dany fragment masywu skalnego do niszczenia, przemieszczeń i odkształceń w aspekcie danej sytuacji górniczej. W drugim etapie ocenia się możliwość utrzymania wyrobiska, wynikającą z dokładności jego wykonania i doboru konstrukcji obudowy i użytych w tym celu materiałów. Opierając się na istniejących metodologiach oraz dotychczas prowadzonych badaniach własnych, Autorzy przedstawili wskaźnik wspomagający proces projektowania wyrobisk podziemnych: wskaźnik skuteczności projektowania wyrobisk korytarzowych Nsp, który ocenia potencjalną możliwość utrzymania wyrobiska w danym rejonie kopalni.
EN
This paper presents a classification of geological, geomechanical, mining and technical factors (and type of support independently) based on Analytic Hierarchy Process analysis. These factors determine the roadway stability. To assess the probability and consequences of mine working instability, the authors propose to divide the process of design into two stages. The first stage consists in the assessment of potential difficulties in ensuring roadway stability and rock mass deformation and damage, based on geological, geomechanical and mining data. The second stage evaluates the success of roadway maintenance in a given time period for selected technical solutions (roadway dimensions, support construction, chosen materials and workmanship). Basing on the existing methods of design as well as the authors' own research, a new method of hard coal mine roadways stability assessment has been developed. The Roadway Design Efficiency index Nsp was developed to assess the possibility of roadway maintenance in advance of working drivage in local conditions.
PL
Zaprojektowanie optymalnej obudowy dla wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego, szczególnie w warunkach występowania wzmożonych ciśnień górotworu jest wyzwaniem stawianym przed kadrą inżynierską oraz producentami. Istniejące rozwiązania technologiczne cały czas są doskonalone, a jednocześnie powstaje wiele nowych rozwiązań w tym zakresie. W artykule przedstawiono analizę pracy dwóch schematów obudowy mieszanej, którą stanowiły odrzwia stalowe obudowy łukowej podatnej, wzmocnione kotwami i podciągami. Badania kopalniane w zakresie zmian zachodzących wokół analizowanych wyrobisk dotyczyły przypadków prowadzenia prac górniczych na dużych głębokościach i w złożonych warunkach górniczo-geologicznych. Wyniki badań w warunkach in situ oraz uzyskane doświadczenia pozwoliły na zaprojektowanie przekopu w obudowie mieszanej podporowo- kotwowej. W tym celu wykorzystane zostały metody numeryczne. Przedmiotowy przekop stanowić ma główne wyrobisko udostępniające na głębokości niemal 1300 m.
EN
Designing optimal support for underground headings in hard coal mines, particularly for the conditions with intensified rock pressure, is a serious challenge for engineers and coal companies. Not only the already-existing technological practices are continually improving but also numerous innovative solutions related to such problems are implemented. The paper presents an analysis of heading support work. The applied support scheme consisted of steel yielding support reinforced with strand bolts and crown runners. Coal-mine research findings indicated the changes around the analyzed headings, during exploitation. It was carried on at considerable depths and in the areas of hard mining and geological conditions. The results of the field research and achieved experience provided a basis for designing a drift in combined standing-and-roof-bolting support. Such a solution was elaborated with the use of numerical methods. The drift is to became the main opening working at the depth of almost 1300 m.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.