Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calumite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Topienie zestawu szklarskiego obejmuje szereg procesów chemicznych i zjawisk fizycznych. W pracy podejmuje się próbę doboru najefektywniejszego środka klarującego do zestawów szklarskich na szkło opakowaniowe o zwiększonej zawartości surowców zastępczych, jak szkła z recyklingu oraz żużla wielkopiecowego Calumite, częściowo zastępujące tradycyjne surowce szklarskie. Zestaw na szkło składał się z surowców używanych w przemysłowym topieniu szkieł oraz wybranych środków klarujących, szkła z recyklingu oraz żużla wielkopiecowego Calumite. Badano zawartość i skład gazów resztkowych w szkle, w zależności od zastosowanych surowców. Uzyskane wyniki badań są pomocne w rozwiązywaniu problemów technologicznych.
EN
Melting the glass batch includes of several chemical and physical processes. In this paper an attempt is made to select of the most effective fining agent for glass batches used for making of glass containers with a higher content of recycled glass and blast furnace slag Calumite, partially replacing traditional glass-making raw materials. The glass batch was composed of raw materials used in industrial glass melting process and selected either fining agents, glass from recycling and blast furnace slag Calumite. Residual gas content and its composition as dependent on the refining agent applied and chemical composition of the raw materials. The obtained results are helpful in solving technological problems.
2
Content available remote Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowej
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu surowców odpadowych na charakter przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł zawierających stłuczkę kineskopową calsiglass, calumite oraz spodumen. Rodzaj przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł określono przy pomocy metody DTA. Celem wytworzenia materiałów typu szkło-ceramika, szkła poddano obróbce termicznej w temperaturze krystalizacji. Rodzaj powstałych faz krystalicznych określono przy pomocy metod XRD i SEM. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono wpływ składu chemicznego surowców odpadowych na przemiany fizykochemiczne zachodzące w trakcie ogrzewania szkieł, jak również zoptymalizowano proces topienia. Zbadano wpływ ilości poszczególnych surowców na właściwości fizykochemiczne szkło-ceramiki otrzymanej na drodze kierowanej krystalizacji szkła.
EN
The paper presents the results of a study focused on the influence of recycling materials on the nature of phase transformations, that take place during thermal treatment of glasses containing CRT cullet, calsiglass, calumite and spodumen. The type of the phase transformation was determined by DTA. To produce materials such as glass-ceramics, the basic glasses had been heat-treated at temperatures of maximum of crystallization peaks. The type of crystalline phases was determined by XRD and SEM. The obtained results enabled to establish the impact of chemical compositions of the waste materials on physicochemical changes occurring during the glass thermal treatment, and also to improve the melting process. Moreover, the effects of the amount of recycling materials on physicochemical properties of glass-ceramics obtained by glass directed crystallization were established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.