Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tworzywo ceramiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono sposób otrzymywania granulatu alundowego w suszarni rozpyłowej z odpadów powstających podczas formowania wyrobów. Określono rodzaj i ilości niezbędnych dodatków, które pozwalają na otrzymanie regranulatu o właściwościach identycznych z granulatem pierwotnym, a wytworzone z niego wyroby osiągają wymagane właściwości użytkowe.
EN
The publication presents the method of obtaining alumina ceramic granulate in a spray dryer from waste generated during the forming of green wares. The type and amount of necessary additives were determined, which allow to obtain a regranulate with properties identical to the original granulate. The products made from it achieve the required performance.
PL
Na podstawie wyników badania kinetyki procesu kumulowania uszkodzeń mrozowych w tworzywach ceramicznych wykazano, że moment przejścia procesu z etapu powolnego do lawinowego wyznacza poziom krytyczny, który może być przyjęty jako ocena mrozoodporności. Przedstawiono sposób wyznaczenia tego kryterium. Zaproponowano metodę oceny mrozoodporności, w której rejestruje się jedynie moment pełnego zniszczenia próbek.
EN
Based on experimental results of damages cumulation in ceramic material caused by cyclic freezing and thawing, it was shown that the time of transition the material degradation process from the first stage to the second one assigns the critical level of damages cumulation, which can be assumed for evaluation of frost resistance. The method of this criterion determination was described. The method of frost resistance evaluation.
3
Content available remote Ceramiczne tworzywa narzędziowe z udziałem faz nanometrycznych
PL
Na podstawie wyników badań własnych przeprowadzono analizę zjawisk i zagrożeń dotyczących spiekania ceramicznych nanoproszków. Przedstawiono wyniki spiekania swobodnego i wysokociśnieniowego trzech tworzyw kompozytowych z udziałem nanoproszków. Zaprezentowano trzy grupy materiałów: o osnowie Si3N4, Al203 oraz o osnowie diamentu.
EN
Analysis of the phenomena and hazards related to the process of sintering ceramic nano powders and ceramic materials containing nano powders were carried out with reference to the home investigation. Presented are the alternative free and high pressure sintering operations on composites containing nano powders. These materials were split into three groups: material one with Si3N4 matrix, material two with Al203 matrix and material three with diamond matrix.
PL
Autorzy prowadzą badania nad odtworzeniem oryginalnej technologii wytwarzania XIX-wiecznego materiału budowlanego zwanego Chausseestaub. Określona zostanie możliwość rozpoczęcia produkcji doświadczalnej tego materiału, który wykorzystywany był szeroko w XIX i XX wieku, zwłaszcza w architekturze dekoracyjnej małych rezydencji. Autorzy prezentują wstępne wyniki badań składu fazowego zachowanych fragmentów architektonicznych i rzeźbiarskich z Muzeum Pałacu w Wilanowie.
EN
The authors make investigations on reconstruction of the original manufacturing technology of the 19th century building material called Chausseestaub. The possibility of beginning the laboratory production of the material which was widely used in the 19th and 20th centuries especially in decorative architecture of small residences is determined. The authors show the preliminary results of a phase composition investigation made for survived architectural and sculpture fragments originated from the Wilanów Palace Museum.
PL
W pracy przeprowadzono doświadczalno-statystyczną ocenę wpływu maksymalnej temperatury wypalania na współczynnik sorpcji wody, porowatość aktywną oraz warunkowy średni promień porów próbek ceramicznych przygotowanych w warunkach laboratoryjnych. Ustalono statystycznie istotny wpływ temperatury wypalania próbek ceramicznych w zakresie 950-1050oC na współczynnik sorpcji wody oraz porowatość aktywną odgrywającą pewną rolę w procesie wchłaniania kapilarnego wody.
EN
Statistically significant influence of fairing temperature of ceramic samples upon water sorption coefficient and active porosity is developed in this paper. Samples ware prepared from plastic mix consisted of plastic clay from Ceramic Factory "Lewkowo" and local river sand. The rate of firing temperature was 950-1050oC. The increase of temperature causes decries of investigated parameters. It was shown that this effect stronger in rate 1000-1050oC. Statistical dependence which allows forecasting the value of water sorption coefficient on the ground of bulk density of ceramic material was formulated.
EN
Studies have been carried out on the synthesis and application of waterdispersible vinyl acetate copolymers with an alkyd macromonomer built-in to the copolymer. It was found that with an increase in the amount of the built-in macromonomer the glass transition temperature of the copolymer decreases. The application of the synthesized binders for Al2O3 pressing showed their usefulness in this method of forming ceramic materials. Profiles were obtained of high density before and after sintering.
PL
Badano syntezę i wykorzystanie wodnych dyspersji kopolimerów octanu winylu z wbudowanym makromonomerem alkidowym. Stwierdzono spadek temperatury przejścia szklistego kopolimeru wraz ze wzrostem zawartości wbudowanego makromonomeru. Zastosowanie zsyntezowanego spoiwa do prasowania Al2O3 wykazało jego przydatność do formowania tą metodą materiałów ceramicznych. Otrzymano profile o dużej gęstości przed i po spiekaniu.
PL
Przedstawiono układ do obróbli ceramiki wiązką lasera Nd:YAG z podgrzewaniem elementów palnikami acetylowo-tlenowymi; omówiono własności materiałów ceramicznych i problemy związane z ich spawaniem oraz wykonywaniem przetopień i połączeń elementów ceramicznych ze stalowymi.
EN
A set for maching ceramics by an ND:YAG laser Beam with its element being heated with oxy-acetylee torch. Properties of ceramic materials and problems associated with their welding and making joint penetration and also making joints between ceramic and metal elements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.