Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bamboo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ciągły rozwój konstrukcji budowlanych powoduje doskonalenie istniejących oraz powstawanie nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, w tym również dotyczących belek zespolonych. W pracy dokonano przeglądu najnowszych badań w tym zakresie. Na ich podstawie wskazano, że największy potencjał rozwoju mają rozwiązania, których parametry wytrzymałościowe i użytkowe są porównywalne z tradycyjnymi konstrukcjami, bazujące na materiałach ekologicznych lub cechujących się niższą energochłonnością i emisyjnością niż stal czy beton, do produkcji których można wykorzystać odpady i surowce pochodzące z recyklingu.
EN
The continuous development of building structures results in the improvement of existing and the emergence of new material and structural solutions, including composite beams. The paper reviews the latest research in this field. On their basis, it was indicated that the greatest potential for development has solutions whose strength and performance parameters are comparable to traditional structures, based on ecological materials or characterized by lower energy consumption and emissivity than steel or concrete, for the production of which waste and recycled raw materials can be used.
EN
Bamboo is a fast-growing biobased building material with a high strength-to-weight ratio, and the combination of bamboo and wood provides an environmentally friendly alternative for building construction. A new type of laminated bamboo-timber composite column was proposed to improve the compressive performance of timber columns, which was expected to obtain better mechanical performance. Bamboo scrimber and Douglas fir were combined to form laminated bamboo-timber composite columns for the experimental study. Axial compression tests were carried out on 5 groups of 15 composite columns. The failure modes of the composite columns were assessed. The laws of axial displacement, lateral displacement, axial strain, ultimate bearing capacity and stiffness were analyzed. Finally, the bearing capacity of the composite columns was calculated by referring to the design specification for timber structures. The results indicated that the composite columns exhibited three failure characteristics. The ultimate bearing capacity and stiffness of the bamboo-timber composite columns increased with increasing amount of bamboo scrimber. The ultimate load of the bamboo-timber composite columns was increased by 23.0-94.6%, while the stiffness was increased by 9.1-38.4%. In addition, the bearing capacity of composite columns was calculated according to two standards. The experimental values of the bamboo-timber composite columns are in good agreement with the theoretical values, and the errors are within 8%.
EN
In the developing countries, to build earthquake resistance construction along with seismic retrofit technology, the focus towards global warming problems along with sustainable society, production utilizing natural material, Bamboo lower-cost faster-growing and broad distribution of growth is promoted crucially. To get knowledge about the Bamboo Reinforced Concrete’s (BRC) mechanical behavior along with to verify the variations of structural properties betwixt Steel Reinforced Concrete (SRC) and BRC, researches have been made by several authors. BRC beams are simple, effective, along with cost-effective for rural construction and for which the trials are made in these studies. There is a huge concern over the lifespan of bamboo as it is employed as a substitute for steel; thus, it is enhanced by undergoing certain mechanical along with chemical treatments. The parametric study displays that regarding the robustness along with stability, bamboo is utilized in Reinforced Concrete (RC). Here, the Bamboo Reinforcement’s (BR) performance together with its durability is illustrated by assessing the laboratory determinations as of the available literature.
EN
Bamboo is a naturally available, fast growing and renewable resource. Bamboo plants are found all over the world in tropical and non-tropical regions. Asia pacific region is specifically rich in bamboo biodiversity. Due to high energy demand of existing construction materials and scarcity of other naturally available materials like wood, bamboo is a good alternative for construction. This paper reviews the mechanical properties and use of bamboo in construction. The tensile strength of different bamboo species varies in the range 70-210 MPa, compressive strength 20-65 MPa, elastic modulus 2500-17500 MPa, and modulus of rupture 50-200 MPa. Bamboo is a versatile material and can be used in construction in various ways. Bamboo can be engineered to specific need in construction such as laminated and scrimber bamboo. Engineered bamboo are used for various housing purposes such as roofing and flooring. Bamboo culms are often used directly without any alteration as structural members such as beams and columns. Bamboo can also be used as reinforcement in concrete as a replacement to steel. The shear and flexural behavior of bamboo reinforced concrete (BRC) beams is significantly better than plain concrete beams. Bamboo fibers reinforced concrete (BFRC) is a good alternative to existing synthetic fibers reinforced concrete such as glass and steel fibers. Development of standardized testing procedures and structural specifications utilizing existing and future research findings will pave the way towards an extensive use of bamboo in construction industry.
5
Content available Thermal Comfort Properties of Bamboo/Silk Fabrics
EN
The thermal resistance of fabrics containing silk showed a higher value in comparison with lyocell-rich blends. The water vapour permeability, absorbency and wickability of lyocell and lyocell-rich blends were found to be superior as compared to 100% silk fabrics. With respect to aesthetic comfort properties, the drape of the lyocell rich fabrics was good in comparison with 100% silk fabrics.
PL
W badaniu stwierdzono, że tkaniny zawierające jedwab mają wyższą wartość oporu cieplnego w porównaniu z mieszankami bogatymi w Lyocell. Stwierdzono również, że przepuszczalność pary wodnej, nasiąkliwość i podatność na skręcanie Lyocell i mieszanek bogatych w Lyocell były lepsze w porównaniu ze 100% tkaninami jedwabnymi. Pod względem komfortu estetycznego, tkanin bogatych w Lyocell wypadły lepiej, w porównaniu z tkaninami 100% jedwabnymi.
EN
To reduce the self-weight of bamboo-concrete composite (BCC) beams and realize rapid industrial production, innovative assembled bamboo-lightweight concrete composite (ABLCC) beams are presented for use in engineering structures. To verify the structural performance of the ABLCC beams, a series of bending tests were performed on the bamboo beams, the cast-in-place bamboo-lightweight concrete composite (PBLCC) beams and the ABLCC beams. The effects of the thickness of the perforated steel plate, the connector spacing, and the construction technology on the BCC beams were investigated. The test results showed that the failure mode of the ABLCC beams was bamboo fiber cracking at the bottom of the mid-span. Compared with the benchmark bamboo beams, the bending capacity and stiffness of the ABLCC beams increased by 1.43–1.94 times and 2.20–4.16 times, respectively. Compared with the cast-in-place bamboo-lightweight concrete composite (PBLCC) beams, the bending capacity of the ABLCC beam was essentially the same, and the flexural stiffness increased by 1.18 times. The bending capacity, flexural stiffness and combination efficiency of the ABLCC beam increased with decreasing connector spacing. The increase in the thickness of the perforated steel plate did not have a substantial effect on the flexural stiffness of the ABLCC beam. Analytical and numerical methods were validated against the experimental results.
PL
Artykuł stanowi kontynuację przeglądu niedrzewnych roślinnych surowców włóknistych [2]. W niniejszej części omówiono: słomę zbożową, ryżową i kukurydzianą, esparto, bambus i trzcinę pospolitą. Przedstawiono charakterystyki fizyczną i chemiczną tych surowców, obszary ich występowania i specyfikę. Całość zilustrowano fotografiami surowców oraz ich włókien.
EN
This article is the continuation of the survey of the fibrous raw materials from non-wood plants [2]. In this part the cereal straw, rice straw, corn straw, esparto, bamboo and common reed are presented. Their physical and chemical characteristics is discussed, the availability and specificity are presented as well. The photographs of plants and their fibers are included.
PL
Nie ulega wątpliwości, że ostatnie lata przyniosły w Polsce wzrost popularności bambusów jako roślin ozdobnych. Przede wszystkim dotyczy to ogrodów indywidulanych, jednak systematycznie rośnie także liczba przykładów zastosowania tych roślin w zieleni publicznej.
PL
W wielu krajach zachodniej i południowej Europy bambusy na dobre rozgościły się w przestrzeni miejskiej. W Polsce ich popularność w ogrodach przydomowych z roku na rok rośnie, jednak w zieleni publicznej wciąż należą do rzadkości. Tymczasem warto zwrócić na nie baczniejszą uwagę, gdyż mają szereg niepodważalnych zalet.
EN
The article presents bamboo as a material that can be used in many branches of industry. The widespread occurrence of bamboo, its rapid growth and very good physico-chemical properties make it a convenient and easily available material in many countries all over the world. Results of some preliminary research carried out in Ethiopia and Guinea show wide range of bamboo applications and the possibilities of its use in Polish conditions. Secondary research based on available sources indicates the promising direction of future development of the economy based on bamboo use.
PL
Bambus jako innowacyjny materiał dla wielu gałęzi przemysłu światowego. W artykule przedstawiono bambus, jako materiał, który można wykorzystać w wielu gałęziach przemysłu. Powszechne występowanie bambusa, jego szybki wzrost i bardzo dobre właściwości fizykochemiczne sprawiają, że jest to materiał wygodny i łatwo dostępny w wielu krajach na całym świecie. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w Etiopii i Gwinei pokazują szerokie możliwości wykorzystania bambusa i możliwości jego implementacji w polskich warunkach. Badania wtórne oparte na dostępnych źródłach wskazują na duży potencjał wykorzystywania bambusa w wielu branżach gospodarki.
EN
Apparel products worn next to the skin used as summer clothing should satisfy good thermal and moisture management properties. In this paper, fabrics which are produced from three different types of fibres - regenerated bamboo, polyester, cotton and blends of these fibres, were compared with each other in terms of mechanical, thermal comfort and moisture management properties to explain the influence of the fibre type. Moreover the Analytic Hierarchy Process (AHP) was adopted to allow to make a selection among these fabrics of the best option to be used in summer wear. It was found that fibre type had a significant effect on the properties measured. Fabrics made with polyester fibre showed the required performance in terms of mechanical and moisture management properties, whereas regarding the thermal comfort properties, all fibre types had some special distinguishing performances. AHP assessment results revealed that 100% cotton fabrics should be preferred for use in summer clothing with regard to mechanical and thermos-physiological comfort related properties.
PL
Produkty odzieżowe noszone blisko skóry używane jako odzież letnia powinny spełniać dobre właściwości użytkowe. W artykule ocenie poddano tkaniny wytworzone z trzech rodzajów włókien: zregenerowanego bambusa, poliestru i bawełny oraz mieszanek tych włókien. Tkaniny zostały porównane ze sobą pod względem właściwości mechanicznych, komfortu termicznego i transportu wilgoci. Ponadto przyjęto analityczny proces hierarchiczny (AHP), aby umożliwić wybór spośród tych tkanin najlepszej opcji do zastosowania w odzieży letniej. Stwierdzono, że rodzaj włókien miał istotny wpływ na mierzone właściwości. Tkaniny wykonane z włókna poliestrowego wykazały wymaganą wydajność pod względem właściwości mechanicznych i transportu wilgoci. W odniesieniu do właściwości komfortu cieplnego wszystkie rodzaje włókien miały pewne szczególne cechy wyróżniające. Wyniki oceny AHP wykazały, że 100% tkaniny bawełniane są najlepszym rozwiązaniem do stosowania w odzieży letniej w odniesieniu do właściwości związanych z komfortem mechanicznym i termo-fizjologicznym.
PL
Bambusy w świecie roślin zajmują szczególną pozycję. Należą do rodziny traw (Poaceae) i podrodziny bambusowych (Bambusoideae). Do podrodziny zalicza się blisko tysiąc gatunków, występujących w lasach tropikalnych i subtropikalnych Azji, Ameryki Południowej oraz Afryki.
EN
Delignification of bamboo (Phyllostachys bambusoides) grown in the Eastern Black Sea region of Turkey was carried out by kraft, kraft-anthraquinone (AQ) and kraft-sodium borohydride (NaBH4) pulping under a variety of conditions to determine the effect of AQ, NaBH4 and cooking parameters on pulp and paper properties such as yield, kappa number, viscosity, and strength properties. The chemical composition and fibre dimensions of the cell wall of Phyllostachys bambusoides culm fibres were also investigated. The analysed data revealed the following optimum kraft pulping conditions: Active alkali, 16% (as Na2O); NaBH4, 0.3%; AQ, 0.1%; and cooking time, 90 min. The modified kraft method with 0.1% AQ was found to provide better pulp properties than those with 0.3% NaBH4. Increasing the thickness of chip used in cooking from 2.0 mm to 4.0 mm increase the yield. The optimum cooking conditions of Phyllostachys bambusoides modified kraft pulps were found to be: screened yield, 48.1%; reject ratio, 0.53%; kappa number, 24.1; viscosity, 1210 ml/g; breaking length, 6.05 km; burst index, 5.08 kPa m2/g; tearing index, 4.99 mNm2/g; brightness 20.35%.
14
Content available remote Posadzki z bambusa
EN
Studies to find alternative low environmental-impact materials for acoustic absorbers are still progressing, particularly those originated from natural materials. However, most of the established works are mainly focused on the fibrous-type absorbers. Discussion on the non-fibrous-type absorbers is still lacking and this therefore becomes the objective of this paper. Use of bamboo by utilizing its hollow structure to absorb sound energy is discussed here. The normal incidence absorption coefficient was measured based on the length and diameter of the bamboo, as well as different arrangement of the bamboo structure subjected to the incidence sound, namely, axial, transverse, and crossed-transverse arrangements. The trend of absorption coefficient appears in peaks and dips at equally spacing frequencies. For all arrangements the peak of absorption can reach above 0.8. Introducing an air gap behind the bamboo shifts the peak absorption to lower frequency. Covering the front surface of the absorber improves the sound absorption coefficient for axial arrangement by widening the frequency range of absorption also towards lower frequency range. The transverse arrangement is found to have average absorption coefficient peaks of 0.7 above 1.5 kHz. By arranging the bamboo structure with crossed-transverse arrangement, the suppressed absorption peaks in normal transverse arrangement can be recovered.
PL
Bambusy, ze względu na liczne, często unikatowe walory dekoracyjne, jak również z uwagi na egzotyczny wygląd, budzą w Polsce coraz większe zainteresowanie jako ciekawe rośliny ozdobne. W Europie Zachodniej znane były już od bardzo dawna, a ich popularyzacja na większą skalę nastąpiła w drugiej połowie XX w.
17
EN
Similar structure and mechanics behavior exist between the bamboo stem and the crane’s box girder. We studied the relation between the structure parameters and mechanics behavior for the bamboo structure and, it showed that the distance of stems increases by the decreasing of the bending moment and the shear force in the bamboo stem. Meanwhile, the permitted maximum distance between two adjacent stiffeners is established by considering the effects of the distance between two adjacent stiffeners on the rigidity and strength design indexes of the box girder. The strategy of the bionic optimization is to allow variable distances between two adjacent stiffeners so that the box girder has uniformly distributed buckling stability. The optimization is carried out by the finite element nonlinear buckling analysis. On the other hand, through case studies we find that the bionic box girder requires smaller number of stiffeners and smaller amount of steel than the traditional box girder. Moreover, the bionic box girder possesses more uniform buckling stability along the direction of its axis.
PL
Struktura dźwigaru żurawi jest podbna do struktury bambusa. W artykule analizowano relacje między strukturą bambusa a jego właściwościami mechanicznymi.
18
Content available remote Bioprocessing of Bamboo Materials
EN
Bamboo culms were processed using microorganisms, and fibre bundles were obtained. Bacteria and fungi with xylanase activity were isolated from the bamboo retting system. Chemical composition analysis of the fibre bundles obtained showed that the components are mainly cellulose, hemicelluloses and lignin. An increase in cellulose and hemicelluloses content was detected along with a decrease in lignin content after bio-processing. Environmental Scanning Electronic Microcopy of the fibre bundles (retted) showed great fibre sensibility towards moisture, which could significantly influence mechanical properties. Our results suggested that the bio-processing presented herein contributes to the possible development of a new means of bamboo bio-processing that can be regarded as a primary process to separate fibre bundles from non-cellulosic tissue in the culm.
PL
Łodygi bambusowe przetwarzano przy użyciu mikroorganizmów, uzyskując wiązki włókien. Bakterie i grzyby o aktywności ksylanazy zostały wyizolowane w systemie roszenia. Analiza chemiczna otrzymanych wiązek włókien wykazała, że głównymi składnikami włókien są: celuloza, hemicelulozy i ligniny. Po biologicznej obróbce stwierdzono wzrost zawartości celulozy i hemiceluloz, a spadek zawartości lignin. Opracowany sposób obróbki łodyg bambusowych wykazał, że jest skuteczny i może być rekomendowany do powszechnego stosowania.
EN
This paper presents a study of some physical and mechanical properties of bamboo, cotton and bamboo/cotton woven fabrics that are commonly used in the textile industry. 4 different weave type fabrics were produced under industrial conditions by using 100% bamboo of 36.90 tex as the weft yarn, three different mixes of bamboo/cotton and 100% cotton yarn. Unevenness, breaking strength-strain and number analyses were carried out on the weft and warp yarns. Tests of dimensional stability, air permeability, water absorption, abrasion resistance and bending rigidity were applied to the fabrics produced. The effect of the yarn and weave types on the physical and mechanical properties of the fabric were examined statistically. It was found that the weave type affects the physical and mechanical properties of the fabric more than the fiber mix and type in the weft yarn.
PL
Badano właściwości tkanin z przędz bawełnianych, bambusowych oraz mieszankowych powszechnie stosowanych w przemyśle włókienniczym. Wyprodukowano tkaniny o czterech różnych splotach z przędz o masie liniowej 37 tex. Badano nierównomierność, wytrzymałość na zerwanie, wydłużenie i masę liniową dla nitek wątku i osnowy. Tkaniny wykonane z tych przędz badano na przepuszczalność powietrza, stabilność wymiarów, absorpcję wody, odporność na ścieranie i sztywność na zginie. Wpływ rodzaju splotu na właściwości fizyczne i mechaniczne tkanin badano statystycznie. Stwierdzono, że rodzaj splotu wpływa bardziej na właściwości niż skład mieszanki i rodzaj wątku.
EN
In this study, the effects of pile and core yarn material types on the abrasion and bending behavior of chenille knitted fabrics were studied. For this purpose different chenille yarns were produced from seven types of pile yarn material and two types of core yarn material at the same yarn counts. The different pile yarn fibre types used for the production of chenille yarns were comfort fibres like tencel, bamboo, modal, soybean, 50/50% soybean-tencel and conventional fibres like viscose and cotton; the different core yarn types were polyester and viscose. The abrasion resistance of knitted fabrics made from these yarns was measured with a Martindale Abrasion tester. According to the results of statistical analyses performed using the experimental values, physical properties like mass and thickness loss due to abrasion were affected by the pile and core yarn types. Course way, wale way and fabric bending rigidity properties were not affected by the core yarn fibre types. The course way bending rigidity property was affected by the pile yarn fibre types, while the wale way and fabric bending rigidity properties were affected by the pile yarn fibre types for undyed yarns.
PL
Badano wpływ przędz rdzeniowych i okrywowych na odporność na ścieranie i zachowanie przy zginaniu dzianin szenilowych. W tym celu wyprodukowano szereg dzianin szenilowych z siedmiu rodzajów przędz okrywowych oraz dwóch rodzajów przędz rdzeniowych o takich samych masach liniowych. Przędze okrywowe wykonane były z tak zwanych włókien komfortowych jak włókna celulozowe tencel i modalne, bambusowe, sojowe, mieszankowe 50/50% sojowe/tencel oraz konwencjonalnych takich jak wiskozowych i bawełnianych. Przędze rdzeniowe wykonano z włókien poliestrowych i wiskozowych. Odporność na ścieranie z dzianin wykonanych z tych przędz testowano za pomocą przyrządu typu Martindale . Na podstawie analizy statystycznej uzyskanych wyników eksperymentalnych stwierdzono, że fizyczne właściwości jak utrata masy i grubości dzianiny zależą od typu przędz okrywowych i rdzeniowych zastosowanych do produkcji dzianiny. Konfiguracja rządków i kolumienek oraz sztywność na zginanie dzianin nie zależały od rodzaju zastosowanych przędz rdzeniowych. Sztywność zginania w kierunku rządków była uzależniona od rodzaju zastosowanych przędz okrywowych podczas gdy sztywność kierunku kolumienek zależała od typu przędz okrywowych dla dzianin nie barwionych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.