Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usprawnianie produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
For TOC (Theory of Constraints) implementation in a production system, the determination of the system’s bottleneck is a crucial step. Effective bottleneck identification allows setting priorities for the improvement of a production system. The article deals with a significant problem for the manufacturing industry related to the location of a bottleneck. The article aims for a detailed analysis of methods for bottleneck identification based on a comprehensive literature review and the design of a generalised methodology for bottleneck identification in the production system. The article uses two research methods, first, the combination of a narrative and scoping literature review, and second, the logical design. Several methods for bottleneck identification are reviewed and compared, finding some being similar, and others giving new insights into the evaluated production system. A methodology for bottleneck identification is proposed. It contains several detailed methods arranged in coherent steps, which are suggested to be followed when aiming for the recognition of a production system’s bottleneck. The proposed methodology is expected to be helpful in the practical TOC implementation. The presented methodology for the identification of bottlenecks in a production system is a practical tool for managers and experts dealing with TOC. However, it is still a conceptual proposal that needs to be tested empirically. The proposed methodology for bottleneck identification is an original concept based on the current literature output. It contributes to the production management theory as a practical managerial tool.
2
Content available remote Prawa do innowacji. Wynalazczość i twórczość personelu
3
Content available remote Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej
PL
W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN
In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
4
Content available remote Pokayoke – obco brzmiące rozwiązanie doskonale znanych problemów
PL
Pokayoke to dla większości społeczeństwa termin wyjątkowo egzotyczny. Nawet osoby na co dzień pracujące w przemyśle, zwrot „pokayoke” kojarzą bardziej z japońskimi kreskówkami niż z poważną filozofią usprawniania produkcji. Pokayoke jednak, w wolnym tłumaczeniu, oznacza „unikanie pomyłek” i jest jedną z najefektywniejszych technik doskonalenia produkcji przemysłowej.
PL
Zarządzanie kompetencjami pracowników w przedsiębiorstwach postrzegane jest jako jeden z najistotniejszych elementów przyczyniających się do wzrostu poziomu wydajności pracy. Właściwe sterowanie potencjałem zawodowym przynieść może jednak znacznie szersze korzyści obejmujące praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstw hutniczych. Zwiększony poziom jakości, wysoki poziom morale, poziom produkcji, czy też poprawione relacje z klientami – to tylko niektóre z potencjalnych korzyści tego procesu. Zarządzanie kompetencjami współcześnie nabiera również coraz większego znaczenia ze względu na coraz wyraźniejszą troskę przedsiębiorstw dotyczącą zarządzania wiedzą, przepływu informacji oraz wykorzystania ich do budowania przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu przedstawiono przykład procedury analizy kompetencyjnej oraz wyniki badań w wybranym wydziale przedsiębiorstwa hutniczego.
EN
Competency management of employees in enterprises is seen as one of the most important elements contributing to an increase in labor productivity. Appropriate control of work potential can bring much wider benefits for all areas of metallurgical enterprises. Increased levels of quality, high morale, the level of production or improved customer relations – these are just some of the potential benefits of this process. Competency Management today is also becoming increasingly important due to the ever more explicit concern of business on knowledge management, information flow and use them to build competitive advantage. The study shows an example of competency analysis procedure and results of the selected faculty smelting company.
PL
Usprawnianie procesu produkcyjnego jest działaniem o charakterze złożonym i wymagającym ponadprzeciętnego wysiłku ze strony zarówno kierownictwa, jak i pracowników. Istotnego znaczenia nabiera tutaj odpowiednia kontrola procesu zmierzająca do wskazania słabych ogniw, a także monitorowanie relacji z klientami przede wszystkim pod kątem stopnia spełniania ich oczekiwań. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na trzech podstawowych aspektach: badaniu przyczyn reklamacji, określeniu zdolności jakościowej procesu produkcyjnego, a także systematyce poszukiwania możliwości usprawnień.
EN
Improvement of production process is a complex activity demanding above-average effort from both management and workers. Insignificant is adequate control of the process aims to identify weak links and monitoring relationships with customers primarily in terms of the degree of fulfillment of their expectations. In this study focuses on three main aspects: study the causes of complaint, determine the quality abilities of the manufacturing process, and to seek opportunities for improvement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.