Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja procesów produkcyjnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jesteśmy dziś świadkami cyfrowej transformacji, która stopniowo zmienia nasz świat. Staramy się nadać temu etykiety, na przykład Przemysł 4.0. Ale w sumie sprowadza się to do tego, że w dzisiejszych czasach konkurencyjność gospodarki związana jest z wykorzystaniem wiedzy. Produkcja to nie są już tylko pracownicy fizyczni. Gospodarka przekształca się, a to pociąga za sobą zmiany w przemyśle, w wymaganiach odnośnie do kompetencji pracowników itd. Przez ostatnie 30 lat słowem kluczem w gospodarce była „efektywność”. Era efektywności – zarządzania poprzez cięcie kosztów – kończy się. W dzisiejszych czasach, pomimo wielkich nakładów, poprawa efektywności staje się coraz mniejsza, a oczekiwania rosną i konkurencja się wzmaga.
EN
This research paper contains the plan necessary to implement the Just-in-Time method. The target of research, analysis and implementation of JiT is an enterprise producing agricultural machines, cars, etc. The concept serves as an enhancement of the information and material process. This article demonstrates the process of introducing the selected tool inside a factory. It also highlights the benefits of JiT idea.
PL
Opracowanie zawiera plan niezbędny do wdrażania metody Just-in-Time. Obiektem badań, analizy i wprowadzania JiT jest przedsiębiorstwo produkujące maszyny rolnicze, samochody, itp. Omawiana koncepcja służy usprawnieniu procesów przepływu informacji i materiałów. W artykule przedstawiono proces wprowadzania wybranego narzędzia wewnątrz fabryki. Wyeksponowano też korzyści wynikające idei JiT.
3
Content available remote Uchwyty tokarskie
PL
Uchwyty tokarskie wydają się mechanizmami, które zatrzymały się w czasie. W rzeczywistości rozwój ich konstrukcji jest naturalnym procesem w nurcie postępu technologicznego. Potrzeby spełnienia wymogów coraz mniejszych błędów obróbkowych i zapewniania powtarzalności ustalania przedmiotu obrabianego stanowią fundamenty rozwoju uchwytów obróbkowych. Nie bez znaczenia są trendy organizacji produkcji w kontekście optymalizowania procesów produkcyjnych.
PL
Mamy dziś nową rewolucję przemysłową. Rodzi się Przemysł 4.0. Klasyczne procesy działalności przemysłowej nierozerwalnie łączą się z nowoczesną technologią informatyczną, dlatego są sterowane oraz raportowane on-line. To pozwala zwiększyć produktywność i wydajność, a także umożliwia wdrażanie bardziej elastycznych i mniej kosztotwórczych modeli organizacji pracy.
PL
W pracy przedstawiono metodę TPM (Total Productive Maintenance) wraz z jej poszczególnymi filarami. Omówiono historię powstania metody oraz pozytywne aspekty występujące w efekcie poprawnego jej wdrożenia. Jako dowód możliwości implementacji metody TPM w przedsiębiorstwach włókienniczych opisano proces i korzyści wdrożenia tej metody w firmie Enkev Polska S.A., będącej wiodącym, międzynarodowym producentem wyrobów z włókien naturalnych w Polsce.
EN
The article presents the TPM (Total Productive Maintenance) method together with its individual pillars. The history of the method development and positive aspects occurring as a result of its correct implementation are discussed. As evidence of the possibility of implementing the TPM method in textile enterprises, the process and benefits of implementing this method in the company Enkev Polska S.A., which is the leading international producer of natural fibers products in Poland, are described.
EN
In view of the tendency of the continuous increase in the number of orders for various products, especially those technologically specialized, it is necessary to properly shape production processes in order to gain a competitive advantage. The article has a theoretical and cognitive character. The theoretical considerations, which constitute the introduction to the presented subject matter, are supplemented by a case study, in which the analysis of production processes was made within various forms and types of production on the example of a manufacturing and trading enterprise from the automotive sector.
PL
Wobec tendencji nieustannego wzrostu liczby zamówień różnorodnych wyrobów, szczególnie tych wyspecjalizowanych technologicznie, zachodzi konieczność odpowiedniego kształtowania procesów produkcyjnych, aby dzięki temu uzyskać przewagę konkurencyjną. Artykuł posiada charakter teoretyczno-poznawczy. Uzupełnieniem teoretycznych rozważań, stanowiących wprowadzenie do przedstawianej tematyki, jest studium przypadku, w którym dokonano analizy procesów produkcyjnych w ramach różnych form i typów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego branży motoryzacyjnej.
PL
Optymalizacja procesów produkcyjnych oraz elastyczne planowanie przepływu materiałów – to główne zagadnienia, nad jakimi nieustannie pracują współcześni specjaliści odpowiedzialni za planowanie pracy w zakładach produkcyjnych i firmach logistycznych. NORD Drivesystems już od ponad 50 lat zapewnia swoim klientom rozwiązania napędowe. Jakie mamy doświadczenia i propozycje w tym temacie?
EN
Optimization of the production processes affects the functioning of the enterprise and contributes to many benefits. By optimizing the production processes, businesses are able to increase their productivity, which is essential in a competitive market. The article presents possibilities of improving the efficiency of the researched enterprise by optimizing the production process, taking into account diagnosed functional problems.
PL
Optymalizacja procesu produkcji ma wpływ na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa i przyczynia się do uzyskania wielu korzyści. Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa są w stanie zwiększyć swoją wydajność, która ma ogromne znaczenie na konkurencyjnym rynku. Artykuł przedstawia propozycje możliwości zwiększenia wydajności badanego przedsiębiorstwa poprzez optymalizację procesu produkcji, uwzględniając zdiagnozowane problemy funkcjonalne.
9
Content available remote Zarządzanie zasobami produkcyjnymi za pomocą narzędzi symulacyjnych
EN
Practical ways of modeling, simulating and optimizing real production systems are presented. Two simulation tools and methodology of technological routes and machines layout optimization in a production bay are described. Optimization results for a real production line of truck and bus swivel axles in one of Polish automotive factories are also given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.