Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  managing system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Building of new hard coal mining always is a huge project, where we use lot of other companies, institutions, organizations, where cost is millions of zł and realizations is in very unfavorable environment for human. For realization that project we need a help in coordination of technology, bussines-finance environment or administration. That we create a system of managing project consisting of procedures, roles, procedures. A paper present example of that system, with was created for managing of project of building of new hard coal mining by one of the polish companies.
PL
Budowa nowej kopalni zawsze jest dużym przedsięwzięciem angażującym wiele innych firm, organizacji oraz urzędów, kosztująca setki milionów złotych i realizowana w niesprzyjającym człowiekowi środowisku. Realizując takie przedsięwzięcie niezbędne jest koordynowanie działań obejmujących czynniki środowiskowe, technologię, otoczenie businessowo-finansowe czy administrację. W artykule zaprezentowane zostały zasady, jakie zostały przyjęte dla zarzadzania projektem budowy nowej kopalni, realizowanym przez jedną z krajowych firm.
EN
In this paper, the chosen problems of managing transportation systems in urban areas have been illustrated. The aim of this paper was to indicate the dynamically occurring changes in transportation systems and the consequences of these processes. Within the framework of these consequences, the significance of the resource-based view in terms of urban logistics and strategic management has been underlined. Furthermore, the problems of the evaluation of the models of transportation systems in urban areas as the bases of the decision- making process have been undertaken.
EN
University education usually, refers to adults who already have acquired a defined amount of knowledge. Everyone has conducted a project in their lifetime, the result of which is smaller, or bigger luggage of their own experience. This makes high demands facing the ones who prepare educational programmes concerning conducting projects. An optimal programme takes into consideration the specific character of adult education, knowledge that students contribute, as well as condensed effective education of linear and non-linear project management systems, convincing examples of various cultures and leader’s personality that influence the course of the project. Balanced andragogical education approach shapes students’ cognitive abilities and competence during very limited education time, and is highly appreciated by both the students and university authorities as well. Conducting project includes the knowledge of support technologies (IT), business methods and abilities connected with the human factor. These abilities are shaped within the intellectual intelligence (IQ), emotional intelligence (EQ) and Sense Making Intelligence (SQ). The adopted mental model of project management L-Timer™ is to ensure high effectiveness of education within the 3x3 subject matrix combination. Personal motivation and learners’ ability is the third dimension of the acquired knowledge. In order to achieve the students' highest motivation, the syllabus was based on andragogical concept of constant search of problem solution (why and what next?) based on active learning (stimulus - reflection) and acquiring knowledge jointly within a team.
EN
This paper presents the significance of codification applied to streamline interoperability; and, subsequently the logistic chain. The development of information systems and their capabilities, and, on the other hand, a demand for codification and specialized knowledge of military defence products, at the beginning of the 21st century, led to the emergence of the concept of the so called ‘smart codification’.
5
Content available remote Transformacja systemu zarządzania Portu Morskiego Police
PL
Powstanie portu morskiego w Policach w wyniku potrzeby budowy, rozbudowy oraz obsługi surowcowo-produktowej ZCh "Police". Powstanie na początku 2005 r. podmiotu zarządzającego portem - spółki z udziałem ZCh "Police" oraz Gminy Police. Podstawowe wyzwania Zarządu: przejęcie gruntów portowych oraz wypracowanie zasad współpracy ze sferą eksploatacji portu w Policach.
EN
Foundation of Police sea port due to necessity of construction of raw materials terminal for ZCh "Police". Foundation of port managing office-company founded by ZCh "Police" and the district of police, at the beginning of 2005. Basic challenges of Port authority: overtaking of port grounds and determination of collaboration principles with operational zone in Police port.
PL
Koszty budowy Systemu Zarządzania Informacją i Procesami Pracy oraz Systemu Informacji Geograficznej przedstawiono na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego. Podstawę opracowania kosztów inwestycji stanowiły dane dostarczone przez Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki związane z budową i uruchomieniem obu elementów projektowanego systemu informatycznego sklasyfikowano w dwie kategorie: *inwestycyjne - obejmujące nakłady rzeczowe na zakupy sprzętu, oprogramowania, licencji, szkolenia pracowników oraz projekty branżowe i inne opracowania, *eksploatacyjne - związane z obsługą serwisową, podtrzymaniem pracy i materiałami. Całkowite koszty brutto (kwalifikowane i niekwalifikowane) związane z wdrożeniem i rozbudową obu części informatycznego systemu określono na poziomie 2962000 PLN.
EN
Costs of creating the Information and Work Processes Managing System as well as the Geographical Information System were presented on the example of Piotrków Trybunalski. Costs of investment were worked out on the basis of data delivered by Piotrków Trybunalski municipality. Expenses of creating and setting in motion both elements of the designed system were classified into two categories: *capital expenditure - includes expenditure on computer hardware, software, licences, trainings and branch projects as well as another studies, *exploitation expenditure - connected with service, supporting work and materials. Total gross costs (classified and unclassified) connected with putting into practice and developing both parts of computer system were assessed at 2962000 zloty.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.