Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piezoresistive sensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study examined the feasibility of using multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) in cement paste for piezoresistive sensors. Two types of MWCNTs with different carbon content (>90% and >99%) were incorporated into cement paste at 1% by weight of binder (1 wt%). Plain cement paste and cement composites including 1 wt% graphite nanofiber (GNF) and graphene (G) were also considered for comparisons of the electrical conductivity. The test results indicate that the MWCNTs more effectively improved the conductivity of the cement paste than GNF and G. In addition, composites with MWCNTs with lower flowability had less resistivity than those with higher flowability. The size effect in electrical resistivity was observed in the cement pastes with and without the carbon-based nanomaterials, but it was mitigated by incorporating MWCNTs in the cement paste. The stresses and strains under cyclic compression and monotonic tension were well simulated by the measured fraction change in the resistivity of the composites with 1 wt% MWCNTs. The gauge factor (GF) for the composites with 1 wt% MWCNTs was higher than that of commercially available strain gauges, and it was affected by the loading condition: a higher GF obtained under compression than under tension.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest badanie systemów sterowania robota Robin Heart PVA (ang. Port Vision Able) z zastosowaniem specjalnych mikroczujników siły 3D MEMS. Postawiono trzy różne sposoby wykorzystania opracowywanych czujników: (1) jako czujnik siły wykorzystany jako mikrodżojstik zintegrowany w rękojeścią narzędzia endoskopowego, aby łatwo kontrolować ruch robota wizyjnego podczas pracy chirurga; (2) jako czujnik siły wewnątrz szczęki narzędzia endoskopowego dla dostarczenia informacji zwrotnej do operatora-chirurga, mierząc siłę chwytu; (3) jako czujnik wielowymiarowy dotyku na końcu narzędzia chirurgicznego, co ułatwia badanie palpacyjne do diagnostyki tkanek podczas pracy. Artykuł ten jest studium wykonalności w zakresie proponowanych zastosowań. Model sterowania robota przy użyciu prototypowego czujnika siły 3D został pomyślnie przetestowany w badaniach funkcjonalnych robota. Wstępne badania sensorów wykazały ich przydatność dla sterowania robotem ze sprzężeniem siłowym, aby ocenić stan tkanek oraz do oceny siły docisku chirurgicznego chwytaka.
EN
The aim of this work is to investigate the control systems of Robin Heart PVA (Port Vision Able) using special 3D MEMS force microsensors. Three different functions are targeted: (1) micro-joystick actuator to be integrated in the hilt of the laparoscope to easily control robotic movement during operation; (2) force sensor inside the laparoscopic jaw to provide feedback to the surgeon by measuring the grasping strength; (3) 3D force/tactile sensor which facilitates palpation for tissue diagnostics during operation. This paper is a feasibility study regarding these proposed applications. A model of the robot controller using a prototype 3D sensor force has been successfully tested during the study of functional robot. Pre-studies of prototype sensors have demonstrated their usefulness in robot force feedback system to assess the state of tissue and to assess the clamping force the grasper surgical system.
PL
Konwencjonalne, względnie tanie, mikroelektroniczne czujniki ciśnienia nie wykazują na ogół dobrych właściwości dynamicznych. Analiza możliwości stosowania takich czujników w pomiarach dynamicznych wymaga znajomości ich charakterystyk częstotliwościowych. Istnieje zatem potrzeba opracowania prostych metod wyznaczania takich charakterystyk. W artykule opisano cztery metody wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych mikroelektronicznych czujników ciśnienia o niskich zakresach. Dwie z nich bazują na generacji akustycznego sygnału harmonicznego. Są to metoda fali stojącej i metoda fali bieżącej. Dwie pozostałe oparte są na analizie przebiegów czasowych odpowiedzi czujnika na skokową zmianę ciśnienia i impuls ciśnienia. Opisano przykłady praktycznej realizacji takich metod, uzyskane wyniki, a także przedyskutowano ich zalety i wady.
EN
The principles and practical realization of four methods for measurement of microelectronic pressure sensor frequency response are presented. Two of them, the standing wave and moving wave method, are based on harmonic pressure signal generation, and the other two (the step and the pulse method) are based on time response analysis. The results of examination are presented and properties, advantages and disadvantages of all methods are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.