Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie oczyszczalni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza skuteczności działania oczyszczalni ścieków pracującej w systemie SBR
PL
Technologia oczyszczania ścieków osadem czynnym w systemach porcjowych znana już była na początku XX wieku. W 1912 roku Fowler zastosował do oczyszczania ścieków miejskich w Manchesterze napowietrzanie ścieków strumieniem pęcherzyków powietrza wytwarzanych w sposób pneumatyczny wraz z następującym po nim etapem sedymentacji. W 1914 roku studenci Fowle'a – Ardern i Lockett – zaprezentowali oczyszczanie ścieków w systemie z napełnianiem i dekantacją bez pozbywania się biologicznych osadów nagromadzonych w czasie cyklicznego napowietrzania ścieków.
EN
This paper presents an assessment of wastewater treatment plants operating in the technological sequence of biological reactors (SBR) as an example Olecko. This paper presents qualitative characteristics of raw sewage to the treatment plant infl uent and effl uent. Assesses the work of the treatment on the basis of tests erformed and operating experience. The analysis is based on the results of the following indicators of pollutants: OD5, COD, pH, concentration of total nitrogen, total phosphorus and total suspended solids. A description of modernized in 2009 technology of sewage treatment plant and sewage sludge management was presented.
PL
Tematem artykułu jest zagadnienie modernizacji oczyszczalni mleczarskich ścieków w Zakładach Mleczarskich w Bielsku Podlaskim. Przedstawiono charakterystykę dotychczas pracującej oczyszczalni ścieków. Wskazano kierunek podjętej modernizacji obiektu dający gwarancję zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko. Zaprezentowano nowe rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które powstały dzięki wykorzystaniu istniejących wcześniej. Zwrócono uwagę na zastosowanie nowej generacji urządzeń mieszaj ąco-napowie-trzających oczyszczania ścieków oraz do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza z obiektów oczyszczalni ścieków za pomocą fotokatalitycznego utleniania.
EN
The paper presents the issue of modernization of dairy wastewater treatment in dairy plants in Bielsk Podlaski. Presents the characteristics of sewage treatment plants already working. Pointed out the direction taken to safeguard the retrofit to minimize negative environmental impacts. New solutions are presented with particular emphasis on the objects that were created by using pre-existing. It was noted to use a new generation of mixing-aeration wastewater treatment and deodorization of air polluted with sewage treatment facilities with photocatalytic oxidation.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę dopływających ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Hajnówce. Dokonana analiza efektywności pracy przedmiotowej oczyszczalni stała się podstawą do zaprojektowania jej rozbudowy. W pracy przedstawiono opis aktualnej technologii oczyszczania ścieków oraz stan gospodarki osadowej. Przedstawiony został także zaproponowany zakres rozbudowy, który jest wynikiem wcześniej przeprowadzonych analiz wyników badań z lat 2003-2010 oraz wizji lokalnych.
EN
The article presents characteristics of untreated sewage flowing into the sewage treatment plant in Hajnówka, as well as characteristics of treated sewage. An analysis of the sewage treatment plant operation efficiency has become the basis for development design for the plant. The paper describes present sewage treatment technology and state of sludge management. The article also presents a proposed design for development which results from previous research analyses made in 2003-2010 and from site inspections.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.