Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhibition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule zostały omówione wyniki i metodyka pracy w projekcie naukowo-badawczym, który był realizowany przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach w ramach współpracy między uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Celem zadania badawczego były wielowątkowe prace badawczo-projektowe w zakresie możliwości prezentacyjnych, wystawienniczych oraz edukacyjnych związanych z ideą segregacji oraz wiedzą dotyczącą recyklingu i zarządzania odpadami wykorzystywaną przez Partnera projektu. W wyniku prowadzonych badań określono wytyczne realizacyjne oraz formę modeli referencyjnych dla badanych przestrzeni i obszarów problemowych.
EN
The article discusses the results and methodology of work in a science and research project, which was implemented by the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in Gliwice and Waste Management Company Ltd. in Gliwice as part of cooperation between the university and the economic environment. The aim of the research task was multi-threaded scientific and design work in terms of presentation, exhibition and educational opportunities related to the idea of segregation as well as knowledge of recycling and waste management used by the project Partner. As a result of conducted research, project implementation guidelines and the form of reference models for the studied fields and problem areas were defined.
PL
Dynamiczny rozwój technologii komputerowych i systemów multimedialnych sprawił, że sposób czerpania wiedzy o otaczającym nas świecie się zmienił. Transformacjom poddały się i muzea, w których cyfrowe zasoby oraz ekspozycje multimedialne intensywnie wypierają dwudziestowieczne metody prezentacji oparte na pasywnej kontemplacji. Współczesne wystawy to nastawione na wywołanie określonych doświadczeń przestrzenie, atrakcyjne dla odbiorcy dzięki swojej immersyjności i interakcyjności, zastosowaniu multimediów i narracyjnej struktury. W artykule opisano zaobserwowane zmiany i tendencje w projektowaniu ekspozycji i budynków w odniesieniu do ewolucji instytucji muzealnych. Przedstawiono obiekty zrealizowane lub zaprojektowane w ciągu minionego dwudziestolecia ze szczególną uwagą poświęconą nowym muzeom w Polsce. Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż obiekt muzealny – jego miejsce w przestrzeni miasta, architektoniczny projekt układu funkcjonalnego, stref wystawowych i aranżacji samych ekspozycji ewoluują równolegle do zmieniających się technologii i nowych potrzeb społecznych.
EN
The dynamic development of computer technologies and multimedia systems has changed the way we learn about the world around us. Museums have undergone transformations, in which digital resources and multimedia exhibitions intensively supplant the 20th-century presentation methods based on passive contemplation. Contemporary exhibitions are spaces focused on evoking specific experiences, attractive to the recipient thanks to their immersion and interactivity, using multimedia and narrative structure. The article describes the observed changes and trends in the design of exhibitions and buildings in relation to the evolution of museum institutions. Objects constructed or designed over the past two decades have been presented, with particular attention devoted to new museums in Poland. The conducted analysis confirms that the museum object – its place in the city space, the architectural design of the functional arrangement, as well as the exhibition areas and the arrangement of the exhibitions themselves is evolving in parallel with changing technologies and new social needs.
EN
The modern open-air museum needs a new attitude to itself and new approaches to its exhibition design that combines the historicity, authenticity, and veracity of monuments with modern requirements, methods, and means of the exhibition, meets the visitor requirements and makes the museum unique and viable. The article aims to determine general principles and identify effective approaches to the formation of open-air exhibitions in both Ukrainian and foreign museums.
PL
Muzeum jest miejscem złożonym z licznych funkcjonalnych i estetycznych warstw, a zawiłość ich relacji wzrasta, gdy zapragnie się je zlokalizować w obiekcie zabytkowym. Ta myśl doprowadziła do rozpoczęcia poszukiwań metody umożliwiającej obiektywną i charakterystykę przestrzeni zabytkowych transformowanych dla współczesnych potrzeb. Narzędziem dającym taką szansę okazał się eye tracker. Z racji profesji inicjatorki badań, głównym celem prezentowanego testu stało się zbadanie sposobu funkcjonowania pozostałości wyposażenia technicznego w muzeach zlokalizowanych w obiektach poprzemysłowych. Badania przeprowadzone w Muzeum Powstania Warszawskiego przy pomocy okulografów mobilnych uzupełniono o ankietyzację wolontariuszy. Zbadano sposób postrzegania i zapamiętywania zachowanego we wnętrzu kotła grzewczego, nawęglających koszy zasypowych, kratownic dachu i podpierających go stalowych słupów. Poza odczytaniem sposobu wizualnego funkcjonowania artefaktów techniki nagrania stały się pretekstem do wykonania dodatkowych analiz innych eksponatów: gablot, modelu samolotu i projekcji multimedialnych. W ten sposób zdefiniowano podstawowe problemy badanej części ekspozycji.
EN
A museum is a place characterized by numerous functional and aesthetic aspects and their interrelations become even more complex when the design has to be assessed by conservators as it happens when such a place is organized in a post-industrial building. All of this has led to a search for a method that would make it possible to objectively analyse such areas that are meant to be adapted to contemporary needs. An eye tracker is the very device that offers such a possibility. This paper focuses on a survey whose aim was to study how the remains of technological equipment that was once used in a building function once the area has been turned into a museum. The research carried out by means of mobile eye trackers was complemented with a poll among the surveyed volunteers. What was studied was how the visitors perceived and how much they remembered of the technological remains kept in the room: the boiler, the coal receiving hoppers, the roof trusses and the steel posts supporting the roof. The recordings made with the eye trackers were used not only to analyze how such technological artefacts are perceived in their new surroundings, but also to study of the other exhibits: the display cabinets, the model of a transport plane, and the multimedia presentations. This allowed for pinpointing the most important flaws in the studied part of the exhibition and for showing what a useful tool an eye tracker may prove to be as far as arrangement of exhibitions in post-industrial areas in concerned.
EN
In this paper, an analysis of the impact of interactive technologies on stimulating learning experiences in a museum is presented. For research purposes, the Family Home of John Paul II Museum in Wadowice was chosen as a case study. The exhibition of the Museum in Wadowice uses a multi-method style of narration with its visitors. The museum utilizes the traditional method of exhibiting artifacts however, due to the demands of the contemporary visitor who is accustomed to life in a world of moving images, interactivity and mobile media, the exhibit proposes an enriched form of communication.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ interaktywnych technologii multimedialnych na ludzkie procesy poznawcze w muzeum. Jako przykład autorzy wybrali Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Ekspozycja opisanego muzeum używa do komunikowania z odbiorcą narracji polimetodycznej. Muzeum wykorzystuje tradycyjną metodę ekspozycji pamiątek. Jednakże ze względu na zapotrzebowanie odbiorcy żyjącego w epoce ruchomych obrazów, interaktywności i mobilności mediów proponuje się w eskpozycji ubogacenie przekazu.
EN
The paper highlights how the exhibition of design of urban rationalist spaces in Varese and Brescia called “Prospicĕre” tackled the topic starting from an idea coherently up to the results, inviting to 'look ahead'. This attitude not only as a physical action, but also as a stimulus to encourage the entrance of research on urban representation into the new channels of digital communication and networking, in order to transform architectural exhibitions into the tools for a cultural dissemination of architectural design. That is the path to join architectural heritage, communication and digital tools.
EN
In the IT age of the 21st century, in the post-industrial society, systemic changes are taking place, including transformation forces, new tasks and needs. The first need in museology was to increase the number of branches in the regions (regional museums). Such a progress has already taken place. About 75% increase in museum facilities has been noted. During 1990-2004, there were 37 historical, 28 regional, 11 ethnographic, 9 natural, 8 techniques, 6fine arts museums. A small regress was recorded in archaeological and biographical museology. The second stage seems to be a qualitative progression, segmentally adapted to the current needs of potential visitors. Scientific and statistical publications are not optimistic. This concerns mainly young peopleand students of high schools, and secondary and vocational schools of all majors and specialties. The objective of my research is to arouse interest children and teenagers in museum messages as a means of studying history and cultural heritage. The Bobolice Regional Museum is a good example of this activity, perhaps because its founder, an active creator, animator and authority, is a retired teacher of geography and mathematics - currently the curator and manager - Bronislaw Malinowski.
11
Content available remote Sztuka przemawia. Wernisaż wystawy CERARE
12
Content available remote Szkło artystyczne – klasyka polskiego wzornictwa
13
Content available remote Szklany świat przy Lipowej 3
15
Content available remote Polak artysta ceramik w Bolesławcu
16
Content available remote Papier i szkło w Galerii Lipowa 3
17
Content available remote Element baśniowy i duma narodowa
PL
10 kwietnia br. w Galerii Bibio-art w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej odbył się wernisaż wystawy „Papier łączy”, którą można było oglądać w tym miejscu do 23 kwietnia. Autorkami oryginalnych prac z papieru były Svitlana Khadzhynowa i Agnieszka Andruszkiewicz.
PL
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli to nie tylko zabytkowa oficyna, gdzie urodził się kompozytor, ale unikatowe założenie, żywe miejsce pamięci, w którym oficyna przebudowana w dwudziestoleciu międzywojennym w dwór polski, tworzą wraz z parkiem wspaniały pomnik dedykowany Chopinowi. Po gruntownej rewaloryzacji w 2010 roku dzięki nowym budynkom obsługi turystycznej Muzeum w Żelazowej Woli funkcjonuje przez cały rok jako nowoczesne miejsce intensywnej działalności kulturalnej i edukacyjnej. Niniejszy artykuł prezentuje krótki rys historyczny parku-pomnika autorstwa Franciszka Krzywdy-Polkowskiego oraz jego wyjątkowe, inspirujące miejsce w programie merytoryczno-wystawienniczym realizowanym w Muzeum Fryderyka Chopina.
EN
The Birthplace of Fryderyk Chopin and Park in Żelazowa Wola is not just the historical annexe where the composer was born; it is a unique site, a living place of memory, in which the annexe, rebuilt between the wars as a Polish manor house, and the park form a wonderful monument to Chopin. Since the thorough restoration in 2010, new tourist facilities have enabled the Museum at Żelazowa Wola to function throughout the year as a modern venue for intense cultural and educational work. The present article will give a brief historical outline of the memorial park designed by Franciszek Krzywda-Polkowski and its exceptional, inspirational place in the programme of the Fryderyk Chopin Museum.
20
Content available remote TOOLEX 2017 - jubileuszowy sukces
PL
10. edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, jak przystało na jubilata, wypadła okazale. Doceniane przez specjalistów i wysoko oceniane pod względem efektywności i merytoryki targi były imponujące: blisko 500 Wystawców z 14 krajów, reprezentujących prawie 600 światowych marek, zaprezentowało nowości z branży na imponującej powierzchni 15 tys. m kw. Targom towarzyszył bogaty program seminariów i prelekcji. Wydarzenie odwiedziło blisko 10 tysięcy zwiedzających. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby podkreślić wyjątkowość 10. edycji m.in. poprzez wręczenie specjalnych statuetek 10-lecia dla wystawców, którzy od początku wspierali rozwój wydarzenia.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.