Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  project managing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Building of new hard coal mining always is a huge project, where we use lot of other companies, institutions, organizations, where cost is millions of zł and realizations is in very unfavorable environment for human. For realization that project we need a help in coordination of technology, bussines-finance environment or administration. That we create a system of managing project consisting of procedures, roles, procedures. A paper present example of that system, with was created for managing of project of building of new hard coal mining by one of the polish companies.
PL
Budowa nowej kopalni zawsze jest dużym przedsięwzięciem angażującym wiele innych firm, organizacji oraz urzędów, kosztująca setki milionów złotych i realizowana w niesprzyjającym człowiekowi środowisku. Realizując takie przedsięwzięcie niezbędne jest koordynowanie działań obejmujących czynniki środowiskowe, technologię, otoczenie businessowo-finansowe czy administrację. W artykule zaprezentowane zostały zasady, jakie zostały przyjęte dla zarzadzania projektem budowy nowej kopalni, realizowanym przez jedną z krajowych firm.
PL
Menedżer jest jedną z kluczowych osób w organizacji, ponieważ bierze on pełną odpowiedzialność za działania, mające na celu wprowadzanie zmiany, niezależnie od tego, czy zmiana ta oznacza wprowadzenie nowego produktu, wejście na nowy rynek czy realizację kontraktu. Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach swoich studiów realizują kurs z zarządzania projektami, pozwalający im na zaznajomienie się z tematyką prowadzenia przedsięwzięć. W artykule zaprezentowano wyniki badań, dotyczące postrzegania przez studentów Politechniki Śląskiej potrzeby posiadania umiejętności zarządzania projektami i przydatności tej umiejętności w obecnej lub przyszłej karierze zawodowej.
EN
Project manager is one of key members of organization because of his responbilities and commitment to actions to pursue the goal of introducing changes, regardless if the change means introducing new product, joining new market or realization of the contract. Students of the Managment and Organization Department of Silesian University of Technology during their studies realize course of project managment, allowing them to familiarize onselves with the subject-matter of project managment. The article presents research data connected with perceiving of need of project managing skills and usefulness of these skills during the carreer among Silesian University of Technology students.
3
Content available Metodyka zarządzania projektami GIS
PL
Wybór i poprawne zastosowanie odpowiedniej metodyki zarządzania i wdrażania projektu GIS jest kluczowym czynnikiem decydującym o końcowym sukcesie tworzonego systemu. Zarządzanie projektem obejmuje szereg etapów, pozwalających między innymi na dokładne zrozumienie i przeanalizowanie potrzeb przyszłych użytkowników i uporządkowane przejście od funkcji biznesowych do aplikacji. W pracy przedstawiono metodykę zarządzania projektem GIS, określono role realizowane prze zleceniodawcę i wykonawcę projektu oraz podkreślono znaczenie języków formalnych wykorzystywanych w opracowaniu dokumentacji technicznej.
EN
The selection and proper application of a suitable methodology for implementing and managing a GIS project are key factors to the success of the created system. Managing a project covers several phases which facilitate, among others, careful analyzing and understanding the needs of future users, and an orderly transition from business functions to applications. This work presents the methodology of managing a GIS project, sets out the roles of the investor and the implementor, and stresses the importance of formal languages used in preparing the technical documentation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.