Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Pomiary dynamiczne - czy to się opłaca?
PL
Instalacja systemów monitorowania dynamicznego w czasie budowy generującej drgania wiąże się z wieloma praktycznymi korzyściami, ale także z koniecznością poniesienia pewnych nakładów. Z pewnością koszty związane z wystąpieniem awarii istniejących obiektów będą zawsze większe od kosztów samego systemu, którego zadaniem jest wczesne ostrzeganie o zagrożeniach. Jednak w celu podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych, konieczne jest uwzględnienie teorii prawdopodobieństwa i niezawodności konstrukcji.
EN
Installation of dynamic structural health monitoring systems during construction generating vibrations is associated with many practical benefits but also with the necessity of some expenses. Certainly, the costs associated with the failures of existing facilities will always be higher than the costs of the system itself, which task is to provide early warning of hazards. However, in order to make optimal investment decisions, it is necessary to consider the theory of probability and structural reliability.
EN
In the article, the authors analyze and discuss several models used to the calculation of air gauge characteristics. The model based on the actual mass flow (which is smaller than the theoretical one) was proposed, too. Calculations have been performed with a dedicated software with the second critical parameters included. The air gauge static characteristics calculated with 6 different models were compared with the experimental data. It appeared that the second critical parameters model (SCP) provided the characteristics close to the experimental ones, with an error of ca. 3% within the air gauge measuring range.
PL
Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu.
EN
The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests.
EN
Combustion and material burning is a process which changes in time. Thus the measurements of heat release intensity of material should be treated as dynamic process and measurement should be dynamic accordingly. To validate the method of correction of dynamic error of the value of heat release intensity the special experimental set-up was designed and made. Experimental test aparatus witht hebasic element consisting the computer programmed gasburner with the possibility of choice of various functions and kinds of burning parameters is mounted on various test apparatuses. The consideration of dynamic parameters of test apparatus used for measurement of heat release rate of materials resulted in the improvement of precision of test results (reproducibility and correlation) of data for heat release intensity obtained with the various standard test methods, with no necessity of changes to the construction of the test apparatus with the only minor changes to the testing procedure.
EN
The goal of the proposed computational model was to evaluate the dynamical properties of air gauges in order to exploit them in such industrial applications as in-process control, form deviation measurement, dynamical measurement. The model is based on Reynolds equations complemented by the k-ε turbulence model. The boundary conditions were set in different areas (axis of the chamber, side surfaces, inlet pipeline and outlet cross-section) as Dirichlet's and Neumann's ones. The TDMA method was applied and the efficiency of the calculations was increased due to the "line-by-line" procedure. The proposed model proved to be accurate and useful for non-stationary two-dimensional flow through the air gauge measuring chamber.
PL
W artykule zaprezentowano konstrukcję i wykorzystanie stanowiska dedykowanego do pomiarów parametrów procesu automatycznej identyfikacji RFID w warunkach dynamicznych. Podstawowym jego elementem jest opracowany pozycjoner 3D, którego konstrukcja zapewnia weryfikację funkcjonowania pojedynczego lub wielokrotnego systemu RFID. Użyteczność stanowiska zobrazowano na przykładzie modelu zmiennej orientacji identyfikatorów, wykorzystywanego podczas wyznaczania obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonego systemu RFID. Szczególną uwagę zwrócono na problem prawidłowego zasilania identyfikatorów pasywnych.
EN
The correct preparation of model for bilateral interaction between objects during their dynamic changes of mutual orientation in space is usually crucial to the accurate operating of a future system in real environment [1, 2]. This type of two-sided relation between elements is also the basis for operation of the Radio Frequency IDentification (RFID) systems for labelling objects (Section 1). The main parameter determining the quality of the interaction between Read/Write Device (RWD) and an identifier (transponder) is described as an interrogation zone [3]. The need for the proposed model (Figs. 1-3 - detailed described in Section 2) verification was the inspiration for developing a special measuring stand. The designed and constructed structure of a two-axle positioner (Fig. 4) is presented in the paper (Section 3). This unit is the main component of the stand (Fig. 5) and allows any change of spatial orientation according to the elements of RFID system. Furthermore, in accordance with the project assumption, an impact of its parts on the magnetic field generated by the RWD antenna is negligible. Its spatial and time parameters are fully controlled by the dedicated software application (Fig. 5a). An integration of the positioner with specialized equipment of RFID technology laboratory in Rzeszów University of Technology allows measuring the impact of dynamicchanges in the position of a few identifiers on the parameters of the anticollision identification process for labelled objects [6].
PL
Upowszechnienie systemów rolnictwa precyzyjnego ograniczane jest przez brak lub małą dostępność wydajnych dynamicznych metod monitorowania środowiska glebowego. Rolę odegrać może tutaj zastosowanie metody odbiciowej pomiaru wilgotności gleb. W ramach prowadzonych działań opracowano metodykę dynamicznego pomiaru wilgotności gleby metodą odbiciową oraz sformułowano założenia i skonstruowano miernik z komercyjnym czujnikiem odbiciowym. Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie NIR co pozwoliło na określenie długości fal najsilniej skorelowanych z wilgotnością gleb oraz ich porównanie z operacyjną długością fali czujnika optoelektronicznego miernika.
EN
Popularisation of precise agriculture systems is limited by complete lack or low availability of efficient, dynamic methods for soil environment monitoring. Using a reflection method for soil humidity measurement may play a role here. In the scope of carried out works, the researchers developed a methodology for dynamic soil humidity measurement using the reflection method, formulated guidelines and designed a meter with commercial reflection sensor. Spectrophotometric tests in NIR range were carried out, allowing to determine wavelengths most strongly correlated with humidity of soils, and to compare them to an operating wavelength of sensor in an optoelectronic meter.
PL
Opisano aparaturę do pomiarów dynamicznych wielkich konstrukcji inżynierskich i budowlanych. Przedstawiono przykłady jej wykorzystania do dynamicznych analiz różnych konstrukcji i modeli fizycznych. Stwierdzono, że w analizie konstrukcji inżynierskich i budowlanych powinny być jednocześnie prowadzone analizy teoretyczne i eksperymentalne w celu weryfikacji i walidacji modeli MES.
EN
Especially was presented an equipment for nondestructive research i.e. system for dynamic measurements of giant engineering structures. In paper is also some illustrative examples of usage of this system to dynamical analysis of different structures and models of structures. The authors propose that a new approach become the recommended standard in the analysis of engineering and building structures. According to them, both theoretical and experimental research should be carried out simultaneously in order to verify and validate FEM models.
PL
Przedstawiono przypadek poważnego zniszczenia młota matrycowego MPM 10000 B uniemożliwiającego dalszą pracę urządzenia. Opisano zasadę oraz przebieg prac związanych z modernizacją sposobu posadowienia młota. W obiekcie przebudowano wnętrze skrzyni fundamentowej, umożliwiając bezpośrednie oparcie kowadła młota na zestawie własnej konstrukcji wibroizolatorów sprężynowych zespolonych z tłumikami lepkościowymi, które zapewniają znaczną redukcję obciążeń dynamicznych przekazywanych do otoczenia podczas kucia. Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych pomiarów dynamicznych młota po kilkunastu miesiącach pracy na przebudowanym fundamencie.
10
Content available remote Determination of non-standard input signal maximizing the absolute error
EN
The paper presents a method and algorithm for determining input signals which maximize the absolute value of error. Being maximum, the values of these errors are valid for any dynamic signal which might occur at the input of a real system. In this way all the possible signals are taken into consideration at the same time. It should be stressed that these can be non-determined signals whose form cannot be predicted a priori. Two types of signals are taken into consideration: signals with a magnitude constraint and signals constrained in magnitude and rate of change. Solutions derived in the paper enable calculation of the absolute value of error by means of analytical formulae which give precise results and can be realised in a very short time.
EN
Based on the results of author’s research it was stated that significant differences between heat release rates measured according to ISO 5660-1 and FTP Code Part 5 (Res. A. 653 (16)) are not caused by measurement uncertainties. A basic factor determining the lack of correlation is treating the heat release rate in the category of static measurements in the normalized measurement methods. Taking into account dynamic parameters of the test station allowed the coincidence rate (reproducibility and correlation) of the results of heat release rates measured using different methods to be improved, without changing test stations and procedures. Author’s research performed on 42 materials has revealed that the relative dynamic errors of the heat release rate measurements are significant (2%÷120%). The average value of these changes for the tested group of materials was equal to 39%.
12
Content available remote Analog dot recording as an exemplary problem in the area of dynamic measurements
EN
Analog recorders as typical measuring instruments disappear from contemporary equipment due to progress of digital measurements and common possibilities of measurement data storage in a computer memory. However, recorders can be improved by application of the idea of modelbased control. It creates new, even surprising possibilities. These incline to deep considerations.
EN
One of the most fundamental relations governing the dynamic properties of materials is Hooke's law of elasticity. Hooke's law is a relationship between stress and strain. Hooke's law describes materials which have relatively low damping very accurately. Short theory needed for calculation of elastic modulus, shear modulus and Poison's ratio is presented in this paper. Static measurement stress-strain characteristics of rubber and dynamic tests were described. Calculation of elastic modulus, shear modulus and Poisson's ratio of rubber is shown. Then the influence of strain' velocity on elastic modulus was measured and calculated and complex elastic modulus was calculated from dynamic tests.
14
Content available remote Układ pomiaru dużych mas z hydraulicznymi mieszkami sprężystymi
PL
Pomiar dynamiczny dużych mas wiąże się z wieloma problememi. Są one szczególnie złożone w odniesieniu do układów przenośnych charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami i masą własną. W artykule przedstawiono właściwości metrologiczne układu do pomiaru dużych mas, wykorzystującego hydrauliczne mieszki sprężyste, spełniającego takie wymagania. Przedstawiono konstrukcję hydraulicznych przetwornikówsiły, stanowisko badawcze do identyfikacji ich parametrów, model matematyczny i jego weryfikację dla wymuszeń statycznych i dynamicznych. Układ ten może być stosowany w wielu przyrządach pomiarowych o specyficznych wymaganiach metrologicznych i użytkowych.
EN
Dynamic measurement of high loads is connected with many problems. They are more complex there, where portable, light system are concerned. In the article, measurement properties of system used for measured of high loads are discussed. The system uses hydraulic bellows spring as measurement sensor. Design of hydraulic force transducer and test stand for transducer parameters identification are presented. Mathematical model and its practical verification for static and dynamic excitations are also described. The measurement system can be used in many other measurement devices, where specific demands are necessary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.