Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  squirrel cage motors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Emergency motor switch-on happens occasionally while operating a doublesquirrel- cage motor at full supply voltage with the rotor blocked (e.g., in coal mills). After releasing the blockage, the by now heated motor is started up again. However, the mechanical stress caused by the increased temperature poses considerable hazards to the squirrel-cage winding. This paper presents a double-cage induction motor model for analysis of thermal fields in transient operation. The thermal field for the rotor of a doublesquirrel- cage motor of soldered or cast structure, operating in the conditions described, has been calculated in the present paper using a thermal network method. Measurement results have been presented for the double-squirrel-cage winding temperature for a soldered cage construction in the blocked rotor state.
PL
Bogdan Kalaman urodził się 23.10.1938 r. w Pińsku na Polesiu. Rodzice byli tam nauczycielami. Ojciec Tadeusz wiosną 1945 r. był pierwszym polskim starostą i organizatorem powojennego życia w mieście Kamienna Góra. W roku 1948 z powodów politycznych został aresztowany i kilka lat spędził w więzieniu. Bogdan liceum ukończył w Zabrzu, a studia na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (r.1962). Był stypendystą Fabryki Maszyn Elektrycznych Celma w Cieszynie i tam w roku 1962 został zatrudniony. Szybko awansował. W latach 1971-1972 był kierownikiem zamiejscowego, cieszyńskiego Oddziału Ośrodka Komel. W roku 1972 objął stanowisko Dyrektora Technicznego (Głównego Inżyniera) Ośrodka Komel w Katowicach. Głównym jego dokonaniem na tym stanowisku było doprowadzenie do zaprojektowania i uruchomienia produkcji (w trzech krajowych fabrykach, w ciągu lat 1975-1977) specjalnej serii silników indukcyjnych mocy 1-150 HP wg amerykańskich norm NEMA, przeznaczonych wyłącznie na eksport do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Był to nowatorski, własny pomysł Bogdana Kalamana. Rozprowadzaniem silników na rynku amerykańskim zajęła się firma Polamco w Chicago, w której B. Kalaman został kierownikiem działu silników, a następnie firma Toolmex. Eksport silników osiągnął znaczący poziom. B. Kalaman na stałe wrócił do kraju w r. 1995, by zostać prezesem zarządu i Dyrektorem Spółki Celma. Na emeryturę przeszedł w roku 2003. Zmarł w Cieszynie w czerwcu 2016 roku.
EN
Bogdan Kalaman was born on 23.10.1938 at Pinsk, east part of pre-war Poland. His parents were teachers there. After the war his father Tadeusz was district head of Kamienna Góra (town in western Poland). He was arrested by communists for political reasons and send for several years to prison. Bogdan graduated from University of Science and Technology at Krakow in 1962, getting El. Eng. M.Sc. degree. Was employed by Electric Machines Manufacturing Company “CELMA” at Cieszyn, Silesia. In 1972 got the post of Deputy Manager of Research and Development Centre of Electrical Machines KOMEL, at Katowice. His main achievement at this post was designing and leading to manufacture (by three polish factories) a special, wide range of induction squirrel cage motors for industry applications, designed acc. to American NEMA standards. The motors were distributed over US and Canadian markets for several years by Polish-American Machinery Corporation Polamco located in Chicago. When Polamco company collapsed (year 1978), Bogdan Kalaman moved to Toolmex Company, continuing distribution of polish motors. He retrieved to Poland in 1995, getting the post of Top Manager of Celma Company at Cieszyn. He retired in 2003; died at Cieszyn in June 2016.
PL
Omówiono występujące w silnikach dużej mocy zjawiska związane z uderzeniem i przepływem prądu rozruchowego w uzwojeniach stojana i klatkach wirnika oraz ich niszczące działania na strukturę silnika. Podano zalecenia eksploatacyjne dla ograniczenia szkodliwych efektów prądu rozruchowego.
EN
It was discussed the effects which appear in the motors of high capacity and are connected with the stroke and passage of starting current in stator and in rotor windings and their destructive working on the structure of motors. The recommendations of exploitation for reduction of harmful effects of starting current were given.
4
Content available remote A short review of energy-efficient line-start motor design
EN
The paper provides an overview of design problems and contemporary research progress in the currently very interesting field of energy-efficient line-start motors. Discussed are problems related to induction motors (1Ms), line-start synchronous reluctance motors and line-start interior permanent magnet synchronous motors (LSIPMSMs). Emphasis is given on smali rated power motors, where the LSIPMSM presents the most interesting alternative for replacing IMs widely used in low-cost single-speed drives with ventilator fans, pumps and compressors.
PL
Artykuł daje przegląd problemów projektowania i postęp we współczesnych badaniach w interesującym obszarze wydajności energetycznej silników bezpośredni włączanych. Dyskutowane są problemy związane z silnikami indukcyjnymi, silnikami synchronicznymi reluktacyjnymi z bezpośrednim włączaniem i takie same z magnesem trwałym. Nacisk zostal położony silniki małej mocy, które skutecznie zastępują silniki indukcyjne w niskokosztowych napędach w wentylatorach, pompach i kompresorach.
PL
Omówiono metody oceny stanu uzwojeń silników elektrycznych klatkowych wysokiego napięcia w warunkach przemysłowych, wykorzystujące zjawiska elektryczne towarzyszące wyładowaniom niezupełnym podczas eksploatacji silnika.
EN
The paper discusses methods used in industrial conditions to assess winding insulation of high voltage squirrel cage motors, that take advantage of electrical phenomena accompanying partial discharges during motor operation.
PL
Przedstawiono model wektorowy silnika indukcyjnego, który umożliwia badanie wpływu uszkodzenia wirnika na układ regulacji.
EN
The vector model of induetion motor is presented, that enables testing of influence rotor fault on control system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.