Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operation effectiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.) jest ważną rośliną strączkową uprawianą w Polsce na szeroką skalę. Roślina ta niestety jest atakowana przez wiele agrofagów, które obniżają jej wartość. Fasola jest głównie narażona na patogeny pochodzenia grzybowego zasiedlające glebę a także przenoszone z nasionami. W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia polowego, w którym opryskiwano poletka fasoli trzema fungicydami. Oprysk przeprowadzono czterokrotnie w czasie okresu wegetacji. Do oprysku użyto dwóch rodzajów rozpylaczy płaskostrumieniowych, standartowych RS-MM 110 03 (Marian Mikołajczak) i eżektorowych ID 120 03 C (Lechler). Stwierdzono, że nanoszenie środków grzybobójczych z wykorzystaniem dwóch rodzajów rozpylaczy płaskostrumieniowych ma wpływ na skuteczność zabiegów ochrony roślin.
EN
Scarlet runner bean (Phaseolus coccineus L.) is an important leguminous plant grown in Poland on a large scale. Unfortunately, this plant is attacked by numerous agrophages, which decrease its value. Bean is mainly exposed to pathogens originating from fungi, which settle in soil or are transported with seeds. The paper presents results of a field experiment, in which bean plots were sprayed with three fungicides. The spray was carried out four times during vegetation period. Two types of fan atomizers were used for spraying: standard - RS-MM 110 03 (Marian Mikołajczak), and ejector - ID 120 03 C (Lechler). It was observed that fungicidal agents applied using two fan atomizer types affected effectiveness of plant protection operation.
PL
Określono strukturę wpływu czynników techniczno-organizacyjnych na efektywność kombajnowego zbioru zbóż w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem metody ekspercko-matematycznej. Strukturę wpływu i istotność rozpatrywanych czynników określono przez uszeregowanie każdego czynnika na odpowiednim poziomie ważności. Wyznaczono priorytety systemowe (stopień realizacji celu głównego) wszystkich czynników drugiego i trzeciego poziomu (wartości wyrażone w procentach). Efektywność kombajnowego zbioru zbóż w decydującym stopniu zależy od następujących czynników: właściwości gospodarstwa, organizacji i zarządzania pracą kombajnów zbożowych oraz rynku usług maszynowych w danym regionie, których łączny udział w strukturze rozpatrywanych czynników stanowi 42,45%.
EN
A mathematical-expert method was applied to determine the structure of technical and organization factors' influence on the effectiveness of combine harvesting of the cereal crops on a farm. The structure of the influence and significance of particular factors were determined by arranging each factor on adequate importance level; the system priorities were also defined (degree of main objective realization) for all factors of the second and third level ( the values given in percent proportions). The effectiveness of combine harvesting of the cereals depends crucially on following factors: farm characteristics, organization and management of combine harvester operation and the market of mechanization services in given region; their total share in the structure of considered factors amount 42.45%.
PL
Określono strukturę wpływu różnorodnych czynności organizacyjno-technicznych na efektywność wykorzystania kombajnów zbożowych w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem metody ekspercko-matematycznej. Strukturę wpływu i istotność każdej czynności określono na podstawie uszeregowania na odpowiednich poziomach istotności. Określono też priorytety systemowe (wartości wyrażone w procentach) wszystkich czynności drugiego i trzeciego poziomu w odniesieniu do celu głównego (efektywności wykorzystania kombajnów zbożowych w gospodarstwie rolnym).
EN
Paper presented the application of an expert - mathematical procedure to determine the effectiveness of combine harvesters' utilization on the farms as affected by the scope of differentiated organizational and technical activities. The extent of the influence and the impact of particular activity were determined on the basis of their arranging at adequate significance levels; the system priorities were also determined (as percentage magnitudes) for all activities of the second and third level as related to the main objective (the effectiveness of combine harvesters utilization on the farm).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.