Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection automatics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono korzyści wynikające z zastosowania standardu IEC 61850 w przypadku projektowania obwodów wtórnych stacji energetycznej.
EN
The author discusses advantages arising due to using IEC 61850 standard in design of secondary circuits of electric power station.
PL
Przedstawiono zastosowanie funkcjonalności GOOSE w standardzie IEC 61850 do realizacji automatyk zabezpieczeniowych w oddanej do eksploatacji rozdzielni SN.
EN
The paper presents application of GOOSE mechanism according to IEC 61850 standard in completion of protection automaties in commissioned MV switching station.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty pracy układów automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążenia, wynikające z wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń częstotliwościowych.
EN
The paper presents selected aspects of operating of self-acting frequency unload automatics, resulting from utilization of new solutions in the field of frequency protection.
PL
Omówiono moduły automatyki zabezpieczeniowej serii Ex-mBEL, obsługujące obiekty energetyczne o wysokim stopniu zautomatyzowania, a szczególnie ich sposoby komunikacji.
EN
The paper presents series Ex-mBEL protection automatics modules operating power facilities automated to high degree, especially their mode of communication.
PL
Przedstawiono nowe rozwiązania dotyczące przetwarzania prądów i napięć w urządzeniach EAZ, przekazujące parametry monitorowanych zabezpieczeń za pomocą cyfrowej transmisji sygnałów.
EN
The paper presents new solutions for current and voltage conversion at EAZ equipment, that transfer parameters of monitored protection equipment using digital signal transmission.
PL
Omówiono sposoby automatycznej lokalizacji uszkodzonych odcinków sieci średniego napięcia, z wykorzystaniem automatyki zabezpieczeniowej.
EN
The paper presents methods for automatic location of defected sections of MV networks using protection automatics.
PL
Jednym z najczęściej występujących zakłóceń w pracy sieci średnich napięć są jednofazowe zwarcia z ziemią. Wykrycie zwarcia oraz selektywne jego wyłączenie w jak najkrótszym czasie stanowi jedno z podstawowych zagadnień elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W artykule omówiono kryteria działania oraz sposoby realizacji zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych. Przedstawione realizacje oparte zostały na praktycznych rozwiązaniach opracowanych przez ITR.
EN
One of the most frequently occurring faults within the middle voltage power systems is a one phase earth fault. Its detection and selective shut-down in the shortest time is one of the basic problems of electric power engineering protection automatics. The criteria of operation and modes of completion of ground-fault protections have been discussed in the paper. The presented works have been based on the practical solutions developed by the ITR.
PL
Podjęto próbę wyjaśnienia różnicy w budowie i działaniu urządzeń klasyfikowanych jako cyfrowe i mikroprocesorowe.
EN
An attempt is madę to explain the difference in structure and operation of equipment classified as digital and microprocessor controlled.
PL
Omówiono zagadnienia związane z zabezpieczeniami układów generacji rozproszonej oraz warunkami ich współpracy z lokalną siecią elektroenergetyczną. Zwrócono uwagę na zabezpieczenie przyłącza układu GR do sieci rozdzielczej. Przedstawiono najnowsze metody wykrywania utraty połączenia z siecią, z podziałem na aktywne i pasywne.
EN
Problems of protection automatics for distributed power generating systems (PGS) and their co-operation with local power system are discussed. The attention is given to protection of connecting points of PGS and distribution network. The newest methods, active and passive. used for detecting of broken connection are presented.
PL
W niniejszym artykule prezentujemy rozwiązanie prostej automatyki SZR pracującej w układzie rezerwy jawnej. Układ został zaprojektowany z wykorzystaniem sterownika SZR-10P produkcji ELESTER, który jest przystowany do instalowania na szynie TH35.
PL
W artykule zaprezentowano aktualnie stosowane, nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyk samoczynnego załączania rezerwy (SZR), samoczynnego ponownego załączania (SPZ) i samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) i w stacjach elektroenergetycznych oraz wskazano kierunki ich dalszego rozwoju.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.