Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landscape of the city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The sacred in the landscape of the city
EN
In current times of progressing desacralisation, a retrospective view of the transformations that take place in building this phenomenon from the landscape perspective of the city appears essential. The work's main objective is the identification of the ongoing process on two scales: the micro and macro-scale and over time. The initial outline of the subject is meant to present the phenomenon within the structures of the city, the manner of its shaping and influence on the surroundings, orientation within space and strength of impact.
PL
W obecnych czasach narastającej desakralizacji istotna wydaje się retrospekcja przemian zachodzących przy budowaniu tego zjawiska w ujęciu krajobrazowym miasta. Głównym celem będzie identyfikacja zachodzącego procesu w różnych skalach i w czasie. Wstępne zarysowanie problematyki ma na celu ukazanie zjawiska w strukturach miasta, sposobu jego kształtowania i wpływ na otoczenie, orientację w przestrzeni i siłę oddziaływania
2
Content available remote Lanckorona's Market Square in the context of the landscape
EN
2005 saw the completion of a project featuring the restoration of the surface of the Market Square in Lanckorona (the powiat of Wadowice, Lesser Poland Voivodship), funded by European Union funds. The design bound the contemporary needs of residents and tourists with the tradition of the place. It is also characterised by attractive visual linkages with the hills of the Beskidy Mountains seen in the background. The walls of this urban interior are composed of the frontages of timber residential market-side buildings. The construction included all of the design's assumptions and the market square currently enjoys significant popularity, being often used by residents and tourists, with its surface often playing host to occasional open-air events.
PL
W 2005 roku z dotacji unijnych zrealizowany został projekt rewaloryzacji płyty rynku w Lanckoronie (pow. Wadowice, woj. małopolskie). W projekcie tym zespolono współczesne potrzeby mieszkańców i turystów z tradycją miejsca. Rynek do dzisiaj zachował układ urbanistyczny właściwy średniowiecznemu XIV-wiecznemu jego kształtowi. Odznacza się on również atrakcyjnymi powiązaniami widokowymi ze wzgórzami beskidzkimi w tle. Ściany tego wnętrza urbanistycznego skonstruowane są z pierzei drewnianej mieszkaniowej zabudowy przyrynkowej. W realizacji uwzględniono wszelkie założenia projektowe i obecnie rynek ciszy się dużą popularnością, jest chętnie użytkowany przez mieszkańców i turystów, a na płycie rynku odbywają się okazjonalne imprezy plenerowe.
3
Content available remote Urban parks and their value: Cracow examples
EN
This paper presents the history of the construction of urban parks in Krakow in relation to research on the urban development of the settlement. The chronologic emergence of each green space and the importance that they have played in the development of the city, as well as their current state, has been outlined in the paper.
PL
W artykule przedstawiona została historia powstawania parków miejskich na terenie miasta Krakowa w odniesieniu do badań nad rozwojem urbanistycznym tego ośrodka. Wskazane zostało chronologicznie występowanie poszczególnych zielonych przestrzeni i ich znaczenie, jakie w przeszłości miały one dla rozwoju miasta, oraz ich stan obecny.
4
Content available remote Contemporary threats to historic cemetery objects
EN
The aim of this paper is to present and characterize the factors that pose a threat to historic cemetery objects. Taking into consideration the problems associated with historic parks and gardens. Attention must be paid to the cemeteries, which even though being classified as green areas, are rarely perceived in this way. This problem especially affects necropolises which are located in cities, surrounded by dense urban structure and situated near buildings and public spaces.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i charakterystyka czynników, stanowiących współcześnie zagrożenie dla historycznych założeń cmentarnych. W kontekście rozważań nad problematyką zagrożeń zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych należy zwrócić szczególną uwagę na cmentarze, które mimo iż są klasyfikowane jako tereny zieleni, to jednak coraz rzadziej są w ten sposób postrzegane. Problem ten dotyczy zwłaszcza nekropolii zlokalizowanych w miastach, otoczonych zwartą tkanką urbanistyczną, i umiejscowionych w bliskim sąsiedztwie zabudowy i przestrzeni publicznych.
PL
W artykule opisano przykłady komponowania przestrzeni publicznych w świetle potrzeb użytkownika. Opracowanie dotyczy przykładów współczesnych realizacji i odnosi się zarówno do elementów architektonicznych, jak i przyrodniczych w krajobrazie miasta.
EN
This paper describes examples of composing public space in the light of user needs. The development relates to contemporary examples of implementation and rewers the architectural and natural elements in the landscape of the city.
PL
Meble miejskie coraz bardziej się modyfikują formalnie, tak aby połączyć różne funkcje w jednej formie. Nie są już tylko dodatkiem, czy wyposażeniem w przestrzeni miejskiej, często stają się punktem charakteryzującym dane miejsce. Niniejszy artykuł porusza następujące aspekty związane z tą ewolucją wielofunkcyjnego mebla miejskiego: kontekst miejsca, mobilność, zmiany form i zastosowanych materiałów przyrodniczych.
EN
City's furniture more often have been modified in their forms into integration of multifunction in one model. They are not only addition or equipment in public space, they are changed into important points, characteristic for particular place. This article is devoted to few aspects of multifunctional city's furniture evolution: place context, mobility, changes in forms and natural materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.