Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rezerwaty biosfery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza problem strategii budowy bazy danych transgranicznych dla obszaru znajdującego się na wschodniej granicy Unii Europejskiej, charakteryzującego się wysokimi walorami przyrodniczymi, częściowo wykraczającego poza zasięg inicjatyw związanych z tworzeniem ESDI (European Spatial Data Infrastructure). Przedstawiona została specyfika oraz problemy dokumentacji GIS dla celów prowadzenia przyrodniczych badań naukowych na tego typu obszarze. Rozwiązania zagadnienia integracji danych transgranicznych podjęto się przy zastosowaniu techniki opartej na budowie bazy danych GIS przy użyciu: materiałów obrazowych, jako referencyjnych oraz krajobrazowej jednostki przestrzennej, jako obiektu odniesienia dla opisu krajobrazu, integracji i gromadzenia danych oraz pozwalającej na dalsze analizy przyrodnicze. W celu delimitacji takiej jednostki zastosowano podejście obiektowe. W artykule przedstawiono rekomendacje, ograniczenia oraz perspektywy dalszych badań w zakresie omawianej metodyki. Przedstawiono również propozycje dotyczące możliwych kierunków dalszego rozwoju Infrastruktury Danych Przestrzennych w kierunku opisu przestrzeni przyrodniczej.
EN
The article presents a strategy for creating a transboundary database for the region on the eastern border of the European Union, partially exceeding European initiatives regarding the establishment of ESDI (European Spatial Data Infrastructure). The motivation for the research was the environmental value of the existing areas, and their role in joining five countries: Belarus, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine. These territories are currently covered by the Man and Biosphere UNESCO Programme, which is performing some initiatives in this region regarding environment and local communities. The first is the international project “Establishment of a Transboundary Biosphere Reserve and a Regional Ecological Network in Polesie”. Geoinformation technologies are one of most important methods involved in all project objectives and are used for documentation and analysis purposes. From the GIS point of view, the project has a broad extent because of these characteristics: small scale result maps, multisource, multiscale and different quality source data integration, necessity of using the universal documentation and analysis technology and the need for comparability of research results. Full integration of data available for this area has been impossible to achieve. For this reason, it was proposed using remote sensing data as reference and application of object based automatic techniques for feature detection, as the main tool for mapping the environment. The article describes the main problems of transboundary research using GIS methods and proposes solutions in the following fields: (i) data integration for landscape mapping purposes; (ii) delimitation of the spatial base unit. Results of research showed the adequacy and usefulness of the proposed methodology. The article also presents limitations of the discussed approach and propositions regarding further research in this field. Finally, some propositions for further development of SDI (Spatial Data Infrastructure) in the representation of environmental objects is discussed.
2
Content available remote Koncepcja systemu informacji przestrzennej o rezerwatach biosfery
EN
The trend to speed up spatial data infrastructure development includes institutional aspects of nature protection in the most valuable areas of the world. Growing global importance of these regions results from their characteristics as elements of spatial environmental structures. The preparatory stage of this study, preceding the basic research, was identification of users needs. Main groups of potential users, taken into account, were people interested in disciplines connected with the use of information about environmental space. The survey results that none of the analyzed systems could be regarded as fulfilling all needs of environmental information users. However, there are someelements of the GIS in National Parks that could be used for the purpose discussed. Consequently, it was established that there is a need to undertake research concerning the methods of developing GIS dedicated to representation of the structure and relationships among the landscape elements. The main object of the research was UNESCO Biosphere Reserves Network. In particular the transboundary area of Poleski and Shatskyi BR was studied. Selection of Biosphere Reserves results from their special role in development of Geographical Information Systems for protected areas of the World. The research proceeded through two iterative processes of discussing the new method of improving the representation adequacy of environmental objects and creating the proposition of technical solutions, fulfilling in practice the needs of a developed method. As a result of the research, Geographical Information System dedicated to the representation of the environmental objects for the Polish Network of UNESCO Biosphere Reserves and other protected areas was created. The system was designed to allow co-operation with other information systems on national and international levels (e.g. Integrated System of Environmental Monitoring in Poland). Results of tests of functionality and capabilities of the system proved that there is a possibility to improve representation adequacy of environmental objects in a model of Geographical Information System for Biosphere Reserves. The information schema and the method of data organization allows to satisfy the needs of most users concerning the knowledge about environment of protected areas. The system supplements and broadens common methods of using environmental data for the needs of research, protected areas management, spatial planning, forestry etc. An additional advantage of implementing the system could be increasing efficiency of transboundary research.
PL
Na podstawie przeprowadzonej w różnych środowiskach społeczno-zawodowych ankiety potrzeb użytkownika wykazano, że istniejące w Polsce systemy informacji przestrzennej w niepełny sposób spełniają potrzeby ich potencjalnych użytkowników. Stwierdzo-no, że przede wszystkim problem ten dotyczy takich grup zastosowań GIS jak: ogólna informacja środowiskowa, badania naukowe, edukacja przyrodnicza, turystyka. W związku z tym, na podstawie sformułowanych w ankiecie potrzeb użytkownika, zaproponowano stworzenie zintegrowanego systemu informacji geograficznej dla powierzchniowych form ochrony przyrody. Zakłada się, że początkowo struktura systemu będzie oparta o sieć Rezerwatów Biosfery, po czym powinna ona zostać rozszerzona o inne formy ochrony przyrody.
EN
The poll, which was carried out in different public and professional communities, proved insufficient response of the GIS about the protected areas regarding the needs of the potential users. It was found out that this problem concerns first of all the following applications of GIS: general environmental information, scientific research, nature education, tourism. Following the needs formulated by the users, creation of integrated geographical information system for the protected areas was proposed. At the beginning the base of the GIS structure will be the Biosphere Reserves Network, and afterwards the other protected areas should be included into it.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.