Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacje termiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper summarizes commonly available information on the fire of the Grenfell Tower, which took place in Central London on 14 June 2017. The fire was very similar in its nature to several other spectacular fires at tall buildings, which have happened around the world since 1999 but unlike the previous one, the London fire claimed an enormous number of victims – 71. The tragic outcome of the fire was blamed on a combination of several human and natural factors: faulty evacuation procedures, unsuitable fire extinguishing equipment, mistakes by the housing association managing the building, lacking fire safety provisions in the tower, weather, confusing building regulations, etc. However it was established that the main reason for so tragic an outcome of this fire was the speed of fire spread via decorative aluminum composite materials (ACM) containing polyethylene (PE), installed on the outer of a building as a part of a rain-screen cladding system. The other part of the system was polyisocyanurate (PIR) thermal insulation. The paper focuses on the role of PIR in this fire and a couple of practices in the PIR industry highlighted by the tragedy. It reflects on the origin of PIR and evolution of PIR technologies as well as PIR definition. Finally it reports on a bottom-up initiative started at the Polyurethanes 2017 Conference aiming at changing current attitude of the European thermal insulation industry to Open Access to reports on fire testing of thermal insulation products. This small but concerted effort of scientific and industrial thermal insulation communities has a good chance of helping to drive further improvement of fire resistance of thermal insulation and to restore public confidence in these important materials.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie powszechnie dostępnych informacji dotyczących pożaru wieżowca Grenfell Tower w centrum Londynu 14 czerwca 2017 r. Pod wieloma względami pożar był bardzo podobny do kilku innych spektakularnych pożarów w wysokich budynkach, które wydarzyły się w różnych krajach od 1999 r., ale różnił się od nich ogromną liczbą ofiar (71 osób). Tak tragiczne skutki tego pożaru były spowodowane wieloma czynnikami, m.in.: wadliwą procedurą ewakuacyjną, nieodpowiednim sprzętem gaśniczym, błędami w zarządzaniu budynkiem, brakiem odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, niejasnymi przepisami budowlanymi, niesprzyjającą pogodą itd. Ustalono jednak, że główną przyczyną tej tragedii była zaskakująca szybkość rozprzestrzeniania się ognia obejmującego dekoracyjny aluminiowy materiał kompozytowy (ACM) zawierający polietylen (PE), zainstalowany na zewnątrz budynku w ramach systemu osłony przeciwdeszczowej. Drugą część tego systemu stanowiła poliizocyjanurowa (PIR) izolacja termiczna. W artykule skoncentrowano się na roli, jaką odegrała w tym pożarze izolacja PIR oraz na analizie kilku praktyk stosowanych w przemyśle PIR, uwydatnionych przez tę tragedię. Opisano oddolną inicjatywę, podjętą podczas konferencji Polyurethanes 2017, mającą na celu zmianę praktyki stosowanej w europejskim przemyśle izolacji termicznych, ograniczającej dostęp do raportów z badań ogniowych wyrobów termoizolacyjnych. Ten niewielki, lecz wspólny wysiłek społeczności naukowców i firm produkujących izolacje termiczne ma duże szanse przyczynić się do poprawy ognioodporności takich izolacji i przywrócić publiczne zaufanie do tych ważnych materiałów.
2
Content available remote Ocena stanu technicznego izolacji termicznych na modernizowanych elewacjach
PL
W artykule opisano materiały termoizolacyjne stosowane przy ocieplaniu ścian zewnętrznych i ich parametry. Zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejącej izolacji termicznej, a także przedstawiono wpływ czynników atmosferycznych na stan systemu ociepleń oraz skutki nieprawidłowego montażu izolacji termicznej.
EN
The article describes thermal insulation materials used for the insulation of outer walls, and their parameters. Stressed was the importance of executing evaluations of technical conditions of existing thermal insulation systems. The influence of weather elements on the technical condition of thermal insulation systems was presented, as well as the effects of erroneous installation of thermal insulation.
PL
Skuteczna izolacja termiczna oznacza mniejsze straty ciepła oddawanego do atmosfery i lepsze wykorzystywanie wytwarzanej energii cieplnej. W artukule poruszono kwestie przepływu ciepła, kryteriów doboru izolacji i obliczaniu jej optymalnych parametrów.
PL
Wydaje się, że dziś każdy, kto zawodowo ma do czynienia z instalacjami ciepłej wody użytkowej, wie, że izolacje termiczne tych instalacji są potrzebne nie tylko dlatego, że tak stanowi prawo budowlane, ale i z czysto finansowych powodów. Nie każdy jednak orientuje się, jak duże mogą być straty w przypadku braku izolacji albo niechlujnego czy pozorowanego ich wykonania.
5
Content available remote Wymagania w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych – kolejny etap zmian
PL
W artykule omówiono zmiany wymagań izolacyjności cieplnej w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Omówiono problem zwiększania grubości izolacji dla różnych wariantów przegród. Przedstawiono wyliczenia koniecznej grubości dodatkowej izolacji termicznej na przykładowych ścianach w kolejnych etapach wprowadzania wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.
EN
The article discusses the changes in the requirements concerning thermal insulation performance, i.e. heat transfer coefficient, for external space dividing elements (building envelope). There is a discussion of the issue of higher insulation thickness for various envelope options. Calculations are presented for the required thickness of extra thermal insulation on example walls further into the implementation of the requirements of the Regulation on the technical requirements.
PL
W artykule przedstawiono metody i wyniki badań cieplnych wyrobów izolacji refleksyjnych stosowanych w przegrodach budowlanych. Zamieszono porów-nanie badań oporu cieplnego w aparacie płytowym z osłoniętą płytą grzejną oraz obliczeń według ISO 6946. Otrzymane wyniki badań posłużyły do przeprowadzenia obliczeń cieplnych przegród budowlanych z zastosowaniem izolacji refleksyjnych, dzięki temu przedstawiono możliwości, jakie uzyskać można przy zastosowaniu tego rodzaju izolacji w budownictwie.
EN
The paper presents the test methods and findings for reflective thermal insulation products used in the building envelope components. Results of thermal resistance measurement on guarded hot plate apparatus and calculations based on ISO 6946 were compared. The findings were used to carry out calculations of thermal properties of building envelope with reflective insulation, and therefore new opportunities could be presented, available with the use of this type of insulation in the construction industry.
7
Content available remote Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz
PL
W artykule opisano technologie i materiały stosowane do izolacji cieplnej oraz pokazano przykład wykonania takiej izolacji. Omówiono zasady i metodykę projektowania takich izolacji. Wykonano również przykładowe obliczenia rozkładu pola temperatury w odniesieniu do wybranych mostków cieplnych w elementach dwuwymiarowych oraz przedstawiono wyniki obliczeń przyrostu wilgotności przegrody zewnętrznej docieplonej od wewnątrz.
EN
The article describes technologies and materials used for thermal insulation and presents an exemplary implementation of such insulation. It also discusses the rules and methodology of designing such insulation. Moreover, the article presents exemplary calculations of the temperature distribution with reference to selected thermal bridges in two-dimensional elements, as well as the results of calculations of an increase in humidity of external envelope treated with inside heat insulation.
8
Content available remote Korek w izolacjach budowlanych
PL
Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm obliczeń i wyniki obliczeń pól temperatury i przepływu ciepła w przegrodach budowlanych z instalacjami przewodów centralnego ogrzewania metodą brzegowych równań całkowych. Dla zobrazowania dokładności obliczeń zagadnień przepływu ciepła przy użyciu metody elementów brzegowych przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń przenikania ciepła w ścianie zewnętrznej jednowarstwowej, porównując je z rezultatem rozwiązania analitycznego. W opracowaniu przedstawiono graficzne wyniki obliczeń pól temperatury, izoterm i adiabat oraz strumienia ciepła w przegrodach, w których znajdują się instalacje c.o. Dokonano porównania grafów cieplnych charakterystyk analizowanych elementów budowlanych z termogramami wykonanymi kamerą termowizyjną.
EN
The paper aim was to present a solution concerning heat conduction problem using boundary element method in walls with central heating. The boundary integral equation method is a numerical method for solving partial differential equations encountered in mathematical physics and engineering. Only the boundary distributions of the unknown functions or one of its derivatives were solved in this method. The boundary integral equation method is the reduction of the dimension of the solution space with respect to physical space by one unit. The boundary element method is an alternative to the finite difference method and the finite element method. Numerical solutions were compared with the results of the theoretical solutions. Examples of heat calculations were presented.
10
Content available remote Wtórne izolacje termiczne : czyli jak się okryć, gdy marzniemy
PL
Jeśli sięgnąć pamięcią wstecz, zabiegi użytkownika, związane z pierwszymi obiektami budowlanymi poprzedzającymi technologią szałasy, miały na celu przede wszystkim uszczelnienie i pogrubienie wszystkich przegród zewnętrznych. Można przypuszczać, że większość tych działań nie była poparta wieloletnimi badaniami naukowymi, lecz mimo to uzyskany efekt końcowy może być wzorcem dla współczesnego budownictwa.
12
Content available remote Izolacje termiczne rurociągów
PL
Gospodarka rynkowa i stosowanie alternatywnych źródeł dostaw energii cieplnej spowodowały, że zaczęto dokładniej liczyć koszty dostawy i przesytu energii cieplnej. Jednym z czynników oszczędności jest dobrej jakości izolacja termiczna rurociągów. Większość magistrali cieplnych w Polsce zaizolowana jest w technologii z przełomu lat 70. i 80.
PL
Ciągle wzrastające wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz wymogi techniczne stawiane nowym kominom były w ubiegłym roku powodem dużych inwestycji kominowych w przemyśle produkcji energii elektrycznej - w Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Turów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.