Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wireless technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper discusses possible applications of wireless technologies in support of lean manufacturing tools. The typology of lean tools is provided. It distinguishes three main categories, which are identification and analysis of waste, improvement implementation, and process monitoring. The set of lean tools was analyzed in terms of information requirements. On the other hand, the typology of wireless technologies was discussed including RFID and Wi-Fi. The literature review of wireless technology applications for support of lean tools was conducted. The literature was systematically reviewed from the point of view of specific technologies and specific tools which were the subjects of the analyzed publications. Both typologies were synthesized to establish a framework for wireless technologies applications in the context of lean manufacturing implementation. It also could serve as a guideline for lean practitioners and implies future research directions. This paper is an extended version of paper published by [1].
PL
W artykule dokonano przeglądu i oceny narzędzi oraz technologii teleinformatycznych służących do kontroli parametrów środowiskowych podczas transportu żywności. Zawarto krótki opis regulacji prawnych wydanych przez Unię Europejską oraz zawartych w przepisach krajowych, które standaryzują wymagania i sposoby kontroli nad przewozem żywności. Omówiono jakie parametry muszą być monitorowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości towarów oraz przedstawiono wybrane urządzenia pomiarowe i rejestrujące. Przedstawiono narzędzia i technologie teleinformatyczne, które w tym celu są obecnie wykorzystywane, wymieniono ich wady i zalety oraz dokonano ich porównania i oceny.
EN
The paper describes and evaluates the various tools and Information and Communication Technologies (ICT) solutions that are used to monitor environmental parameters during transportation of food by land. Contains a brief description of the legal regulations issued by the European Union and the Polish legislation that are related to standardization of monitoring of environmental parameters. ICT technologies, which are used to achieve mentioned goals, are analyzed and compared in this paper. Their most common use cases, advantages and disadvantages of ICT are also described.
3
Content available remote Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych
PL
Starzenie się populacji wypływa bezpośrednio na realizację polityki ochrony zdrowia i polityki wobec ludzi starszych. Rozwój usług opiekuńczych w świetle postępującego wydłużania się trwania życia oraz rozwój postępu technologicznego skutkują aktywnym wykorzystaniem rozwiązań programowych i sprzętowych w profilaktyce upadków osób starszych. W pracy przedstawiono krótki przegląd rozwiązań technologicznych związanych z zapobieganiem upadków osób starszych oraz koncepcję systemu autorskiego w kontekście monitorowania i akwizycji sygnałów w środowisku elektromagnetycznym.
EN
Aging of the population has direct influence on implementation of healthcare policies, especially concerning older people. The development of healthcare services is an important issue when we consider progressive extend of life expectancy and development of technological solutions available. It results in growing use of software and hardware solutions in the prevention of falls of older people. The paper presents a brief overview of technology solutions for prevention of falls and the concept of a novel system in the context of monitoring and acquisition of signals in the electromagnetic environment.
EN
This study traced a deployed real IT system to enhance occupational safety for a polluted confined space. By incorporating wireless technology, it automatically monitors the status of workers on the site and upon detected anomalous events, managers are notified effectively. The system, with a redefined standard operations process, is running well at one of Formosa Petrochemical Corporation's refineries. Evidence shows that after deployment, the system does enhance the safety level by real-time monitoring the workers and by managing well and controlling the anomalies. Therefore, such technical architecture can be applied to similar scenarios for safety enhancement purposes.
PL
W artykule przedstawiono standardy komunikacji bezprzewodowej w ramach pasm radiowych przeznaczonych dla urządzeń działających w niewielkim zasięgu (Short Range Devices – SRD). Jest to szeroko rozumiana technologia pozwalająca na komunikację między urządzeniami (zarówno stacjonarnymi, jak i przenośnymi) na niewielkie odległości przy założeniu minimalnych zakłóceń pomiędzy kanałami. Oprócz powszechnie znanych rozwiązań, takich jak Wi-Fi czy Bluetooth, uwagę zwracają technologie na SRD860 oraz LPD433, które mają potencjalnie szerokie możliwości w zastosowaniach zarówno amatorskich, jak i przemysłowych. Artykuł przedstawia charakterystykę technologii bezprzewodowych bliskiego zasięgu, z naciskiem na stosowane modulacje, ograniczenia na poziom emitowanej mocy oraz wykorzystywane kanały. Opisano tu również wybrane zastosowania przemysłowe opisanych technologii.
EN
Authors describe the possibilities of a wireless technology used within safety-critical applications with orientation to selection the computationally safety cryptography techniques. Undetected corruption of data transmission can cause substantially considerable damages within equipments, environments or demands on human health and this is reason why systems have to be designed so that guarantee required Safety Integrity Level. For this reason the safety-related wire or wireless machines must have implemented a number of safety mechanisms located into special safety or security profiles. Nowadays, after acceptation of the new standard ISA 100.11a the barrier was broken towards the use of wireless machine-to-machine communications in standard and safety-related communication, too. ZigBee technology is very accepted standard which fulfils the requirements to the wireless industrial communication system. The main part of the paper describes the possible attacks to ZigBee communications based on cryptography mechanisms with orientation to Denial-of-Service attack. The practical part contains the results of ZigBee sensor network testing in laboratory conditions with demonstration of error-control mechanisms of MESH topology and cryptoanalytic’s attacks based on monitoring of traffic are mentioned as well.
EN
This paper presents selected issues concerning the on-the-run conversion of ECG interpretive software following the changes of the patient status and diagnostic goals. The adaptation of diagnostic procedure, common in human action, but still absent in computerized processing, raises the necessity of including the additional medical knowledge in the feedback loop controlling the diagnostic process. Considering this knowledge in the form of complementary data attributes and the use of modern information processing and digital communication techniques opens up the opportunity to simulate a continuous presence of cardiology expert accompanying the patient in motion. At the same time, the software does not assume the exclusive correctness of the automated diagnosis and provides a human expert with verification tools at all stages of signal processing. The portable remote recorder was designed and prototyped in our laboratory allowing various approaches to automatic software adaptation to be tested.
PL
Opisano podstawowe zagadnienia i problemy związane z wyborem odpowiedniej techniki bezprzewodowej transmisji danych w systemie tekstronicznym. Omówiono pojęcie tego systemu oraz podano kryteria i ograniczenia, które należy uwzględnić przy wyborze odpowiedniej techniki. Przedstawiono również wyniki pierwszych badań łącza bezprzewodowego, które zostało skonstruowane w celu integracji z systemem tekstronicznym.
EN
This article describes basie problems that relate to selection appropriate wireless technology of transmission of data in textronic system. The idea of the system is described and criteria and limits were given what enable to accomplish a good selection. Results of first research of wireless conection, which was built for textronic system, were presented as well.
PL
Dokonano analizy różnych, odmiennych technologicznie rozwiązań sieci złożonych typu mesh, tj. z transmisją wieloetapową, opartych na standardowych modułach serii IEEE 802.11 i 16 (WiFi i WiMAX). Wskazano specyficzne właściwości takich sieci, jak też zwrócono uwagę na ich potencjalną przydatność i nowe obszary zastosowań, a także pokazano korzyści oferowane przez rozwiązania rozproszone. Wskazano też problemy wynikające z potrzeby bądź konieczności współpracy różnych technik.
EN
The paper discusses promising proposals of wireless broadband mesh networks constructed with the use of standard IEEE 802.11 and 16 modules, and analyses of scenarios of operation and possible applications of such solutions. The goal of the article is also to point out specific features and new environments for mesh installations, together with showing advantages and benefits brought by such networks. Some remarks on coexistence and cooperation aspects of different technologies are also given.
10
Content available remote Technologie bezprzewodowe w przemyśle na przykładzie standardu ZigBee
PL
Na przykładzie technologii ZigBee pokazano korzyści, jakie do zastosowań przemysłowych mogą wnieść systemy bezprzewodowe. Tematyka ta jest aktualna szczególnie teraz, gdy coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wykorzystywanie rozwiązań bezprzewodowych. Krótki opis wybranych technologii poparto przykładami z rzeczywistych, wdrożonych już rozwiązań przemysłowych. Bardziej szczegółowe opisy oraz dodatkowe przykłady można znaleźć w podanych materiałach źródłowych, definicje omawianych standardów - w odpowiednich normach.
EN
In this paper, some of the benefits of the wireless systems for industrial applications have been shown. This topic is very up-to-date, especially at the time, when still more and more companies decide to turn to wireless solutions. A short description of some of the suitable technologies is followed by a couple of real-life solutions for industrial use, all of which are based on the ZigBee technology. More detailed descriptions and additional examples can be found in the bibliography, as well as in the concerned standards.
EN
New technologies are being designed daily, which main task is to make our life easier. However, we often do not realize, that due, to them we can e.g. send information in several seconds from one end of the globe to the other. The engineers designing a given technology do not know in which part of our life it could be useful. Some technologies only after many years of tests and widest employment in rich corporations begin finding more applications, not only industrial. One of this kind of technology is RFID (Radio Frequency Identification). It is one of the few technologies, which goal is to conduct, the revolution in the world commerce and economy. It is supposed to substitute the well-worn diacritic code as a means of identifying any product. The power of this technology is elasticity in fitting into already existing information infrastructure and the fact, that it M based on the wireless exchange of data. In this article author's describe the principles of operation and main elements of RFID technology and present the concept of parking fee. collection system for paid parking zones. The main goals of such system include the increase of fees collectability, as well as simplifying the payment process for the citizens. The possible problems concerning the implementation of the concept are discussed, followed by the proposal of the feasible solutions and prospective system extension directions.
PL
Zabezpieczenie przeciwpożarowe maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego jest obecnie realizowane w oparciu o systemy sygnalizacji pożarowej stosowane do ochrony obiektów stacjonarnych. Rozwiązanie to zapewnia prawidłowe zabezpieczenie przestrzeni zamkniętych takich jak szatnie, magazyny, warsztaty, kabiny operatorów itp. Nierozwiązanym problem jest ochrona ruchomych części maszyn (szczególnie taśmociągów) eksploatowanych w przestrzeni otwartej lub częściowo osłoniętych, których nie można zabezpieczyć przy użyciu typowych czujek pożarowych, Autorzy artykułu rozważają możliwość wykorzystania zdalnej kontroli temperatury ruchomych części maszyn do wczesnego wykrywania możliwości zapalenia taśmy przenośnika na skutek tarcia o zablokowany bęben lub krążnik. Może to być realizowane metodą bezdotykową za pomocą sieci kamer termowizyjnych zainstalowanych wzdłuż przenośnika, łub poprzez wyposażenie elementów ruchomych (bębnów i krążników) w inteligentne bezprzewodowe czujniki temperatury. Informacja o wykrytym zagrożeniu pożarowym musi być wprowadzona do centrali pożarowej systemu zabezpieczenia p.poż maszyny za pośrednictwem odpowiedniego modułu wejściowego.
EN
Fire protection in basic machines used in brown coal opencast mines is presently realized on the basis of fire signalization systems applied for stationary objects protection. This solution ensures correct protection of closed spaces, like: checkrooms, warehouses, workshops, operators cab, etc. Unsolved remains the problem of protection of mobile parts of machines (especially belt conveyors), exploited in open space or partly sheltered. Those machines cannot be protected with typical fire warning sensors. Authors are considering possibilities of utilization of remote temperature control in mobile parts of machines for quick detection of fire in conveyor belts, resulting from friction. It can be realized with a method without touch, with a net of thermovision cameras installed along conveyor belts or by providing mobile elements (drums and runners) with intelligent wireless temperature sensors. The information about detected fire threat must be stored in central office of fire protection through the mediation of adequate input module.
13
Content available remote Technologia bezprzewodowa w środowisku przemysłowym
PL
Przy łączeniu w sieć urządzeń w zastosowaniach domowych i biurowych złożone okablowanie zostało już zastąpione wieloma rozwiązaniami bezprzewodowymi. Kiedy metody bezprzewodowe będą również stosowane w aplikacjach przemysłowych i jaka technologia będzie używana? Stosowanie rozwiązań bezprzewodowych do przesyłania danych i sygnałów daje użytkownikom następujące korzyści: - Transmisja odbywa się za pośrednictwem fal elektromagnetycznych, wykorzystujących otwartą przestrzeń jako środek transmisji, eliminując w ten sposób potrzebę czasochłonnej i kosztownej instalacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.