Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana osłonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Kasetony elewacyjne
6
Content available remote Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji
PL
W artykule przedstawiono oryginalne badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym w zależności od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla orientacji północnej w warunkach klimatycznych Białegostoku. Dane uzyskane przy realizacji eksperymentu obliczeniowego pozwoliły opracować deterministyczny model matematyczny opisujący tę zależność. Po analizie charakteru wpływu czynników wykonano symulacyjne obliczenia i uzyskano informacje o bilansie cieplnym dla ściany z oknem zorientowanymi do innych stron horyzontu. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i użytkowników stolarki okiennej.
EN
The article presents an original research study on the thermal balance of a curtain wall section with a single-winged PVC window in a residential building depending on the window area, frame width, glazing and frame heat transfer coefficients, as well as solar energy transmittance for northern orientation in Bialystok’s climatic conditions. Based on the data obtained during the computational experiment, a deterministic mathematical model describing this relationship was developed. Following the analysis of the character of the coefficients’ influence, simulation calculations were made and information about the thermal balance for the wall with the window oriented to other sides of the horizon was obtained. Information can be useful for designers, scientists, producers and users of window joinery.
EN
Curtain walls are more and more often used in contemporary construction, giving buildings lightness, elegance and modernity. In addition to the aesthetic functions, they have a key impact on the safety and comfort of building use. Neglecting curtain walls may have a negative impact on the technical condition of the building structure elements and on the safety level of the use of the building. The article describes the principles of periodic tests and assessments of the technical condition of curtain walls. Based on many years of expert experience, building inspection protocol analyzes. The authors presented the basic tools and procedures for persons carrying out periodic inspections necessary for a reliable and credible assessment of the technical condition of the facade. The article presents the basic damage to the curtain walls and indicates the reasons for their occurrence.
PL
Ściany osłonowe są coraz częściej stosowane we współczesnym budownictwie, nadają budynkom lekkości, elegancji i nowoczesności. Oprócz funkcji estetycznych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania budynków. Zaniedbania tych ścian mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny elementów konstrukcji budynków, a także na poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego ścian osłonowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania kontroli okresowych, konieczne do rzetelnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego elewacji. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tych ścian oraz wskazano przyczyny ich występowania.
9
Content available remote Lekka obudowa skutecznym orężem w walce z hałasem
10
Content available remote Fasady aluminiowe w Eurokodzie 9
PL
Elementy aluminiowe są coraz częściej wykorzystywane przy wykonywaniu fasad budynków. W artykule przybliżono tematykę ich obliczania na podstawie Eurokodu 9, wymieniono elementy wchodzące w skład elewacji oraz omówiono zasady wymiarowania tego rodzaju konstrukcji metalowych wraz z uwzględnieniem zjawisk niestateczności elementów aluminiowych według obowiązujących norm europejskich. Zwrócono również uwagę na problem braku dostatecznych informacji oraz szczegółowych wymagań w świetle obowiązującej normy PN-EN 1999 w odniesieniu do aluminiowych elementów cienkościennych, w tym sprawdzania ich stateczności miejscowej.
15
Content available remote Lekka obudowa obiektów elektrowni w świetle zagrożenia wybuchem pyłów
PL
W artykule przedstawiono przykład uszkodzenia lekkiej obudowy budynków elektrowni wywołany wybuchem pyłów biomasy. Oceniono trwałość wykonanych napraw uszkodzeń obudowy po wybuchu i sformułowano wnioski dotyczące ich wykonywania. Analizowano możliwości ograniczenia skutków wybuchów pyłów w obiektach elektrowni (w aspekcie technicznym i prawnym).
EN
In this paper an example of damage of light cladding in building of electric plant due to biomass dust explosion is presented. Durability of repairs made after the explosion is evaluated, and suggestions about the repairs are made. Reduction of risk of dust explosions in electric plants are analyzed (both in technical and law realms).
PL
W artykule zaprezentowano podejście do opracowania modelu matematycznego współczynnika przenikania ciepła ściany osłonowej z oknem, wykonanym z PVC w budynku mieszkalnym, w zależności od udziałów pól powierzchni elementów składowych (odcinków ściany pełnej, ramy okiennej i powierzchni szklonej). Przy realizacji eksperymentu obliczeniowego zastosowano lokalne planowanie sympleksowe w warunkach ograniczenia zakresu zmienności wybranych czynników. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność. Oszacowano efekty wpływu badanych czynników. Informacja może być przydatna dla naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article presents an approach to the development of a mathematical model of heat transfer coefficient for a curtain wall with a PVC window in a residential building, depending on the specific proportions of component surface areas (solid wall sections, window frames and glazed surfaces). In the course of implementation of the computational experiment, local simplex planning was used in the conditions of limited range of variability of selected factors. The analysis was made on the basis of the complete deterministic mathematical model describing this relationship. The effects of the studied factors were estimated. The information can be useful for scientists, producers and consumers of window joinery.
17
PL
W artykule przeanalizowano bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydtowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym. Bilans cieplny rozpatrywano jako różnica strat i zysków ciepła przez tą przegrodę w zależności od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego w warunkach klimatycznych Białegostoku. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article analyses the thermal balance of a fragment of a curtain wali with a single-sash PVC window in a residential building. The heat balance was considered as the difference between the heat losses and gains through this partition depending on the window area, the width of the frame elements, the heat transfer coefficients of the glazing and the frame, and the solar energy transmittance under the climatic conditions of Białystok, Poland. The data set for the analysis was obtained during the implementation of a computational experiment. The analysis was conducted on the basis of a developed deterministic mathematical model describingthis relationship. This information can be useful for designers, scientists, manufacturers and consumers of Window.
EN
Metal-glass curtain walls are now an inherent element of urban landscape. Due to the variety of forms, unlimited color range, high thermal and acoustic insulation, functionality dedicated not only to separating the external and internal environment they inspire admiration and delight. Their appearance can give the impression that they are uncomplicated structures. The reality is reversed. Metal-glass curtain walls are assembled from a number of functionally diverse elements. Designing the façade to meet the requirements is acomplicated process where designers, architects, constructors and systems manufacturers must be involved. Very important is the stage of installation a metal-glass curtain wall. Without experienced assemblers and appropriate equipment, it is not possible to perform it correctly.
EN
Metal-glass curtain walls are now an inherent element of urban landscape. Due to the variety of forms, unlimited color range, high thermal and acoustic insulation, functionality dedicated not only to separating the external and internal environment they inspire admiration and delight. Their appearance can give the impression that they are uncomplicated structures. The reality is reversed. Metal-glass curtain walls are assembled from a number of functionally diverse elements. Designing the façade to meet the requirements is a complicated process where designers, architects, constructors and systems manufacturers must be involved. Very important is the stage of installation a metal-glass curtain wall. Without experienced assemblers and appropriate equipment, it is not possible to perform it correctly. For this in practice there are numerous defects arising at the design stage and at the montage stage.
EN
Metal-glass curtain wall s are now an inherent element of urban landscape. Due to the variety of forms, unlimited color range, high thermal and acoustic insulation, functionality dedicated not only to separating the external and internal environment they inspire admiration and delight. Their appearance can give the impression that they are uncomplicated structures. The reality is reversed. Metal-glass curtain walls are assembled from a number of functionally diverse elements. Designing the façade to meet the requirements is a complicated process where designers, architects, constructors and systems manufacturers must be involved. Very important is the stage of installation a metal-glass curtain wall. Without experienced assemblers and appropriate equipment, it is not possible to perform it correctly. For this in practice there are numerous defects arising at the design stage and at the montage stage.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.