Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrodynamic forces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Simulations of electrical parameters in high current busbars
EN
The requirements for high-current circuits, contact systems, switchboards and electrical apparatuses differ from the typical requirements for devices with a low current load, not only because those are more complex, but also because new requirements arise due to the fact that the size of the designed devices and power systems is constantly growing, both their breadth and diversity.
PL
Wymagania stawiane wielkoprądowym torom, układom stykowym, rozdzielnicom i aparatom elektryczny, różnią się od typowych wymagań dla urządzeń o niewielkim obciążeniu prądowym nie tylko tym, że są trudniejsze, ale pojawiają się wymagania nowe wynikające z tego, że ustawicznie rośnie wielkość projektowanych urządzeń i systemów elektroenergetycznych, ich rozległość i różnorodność.
EN
In this paper the electric arc fault in the high voltage winding turn of the power autotransformer has been investigated. 3D magnetic field distributions in the leakage domain and electrodynamic forces acting on high voltage winding have been calculated. Finite Element Method was used for the magnetic flux density simulation. The elctrodynamic force value under the fault exceed significantly the nominal mechanical stresses of the winding.
PL
Projektowanie wielkoprądowych torów prądowych wymaga nie tylko analizy naprężeń mechanicznych związanych na przykład z procesem załączania prądu elektrycznego. Niezbędna jest również analiza sił elektrodynamicznych występujących w torach prądowych podczas przepływu w nich prądów zwarciowych. Takie badania umożliwiają trafny dobór przekrojów torów, długości przęseł czy sposobu mocowania torów prądowych.
EN
In designing of conductors with contact system two analyses are required; analysis of mechanical stress and analysis of electrodynamic forces which occur when the short-circuit current flows along paths. Due to such analysis it is possible to chose appropriate section of paths, the length of gaps and the method of attachment of current paths. The analysis of electrodynamic forces is a source of information about values of forces that operate on bearers and other fixing elements of current paths.
4
Content available remote Modeling and simulation of stress fields in converter transformer windings
EN
The aim of this article is to analyze electrodynamic forces and stress field of a transformer, which supplies a converter system. Three-dimensional model of the transformer was created to investigate the resultant electrodynamic forces in time and space in chosen operating edition, analyze the frequency characteristic of the electrodynamic forces, analyze stress and strain fields of the transformer winding, verify the results of core saturation.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny do wyznaczania sił elektrodynamicznych, działających na uzwojenia transformatorów zasilających układ przekształtnikowy. Przeprowadzono analizę w czasie i przestrzeni sił elektrodynamicznych wymuszających drgania mechaniczne uzwojeń transformatorów.
5
Content available remote Magnetic fields and forces in thin toroidal magnetic energy storage
EN
The toroidal superconducting magnetic energy storage (SMES) systems and toroidal Tokamak fusion reactors resemble each other geometrically, where individual toroidal field (TF) magnetic coils are arranged around a circular axis. At the same time the high costs of support system materials stimulates to look for another configuration with smaller electromagnetic forces. The toroidal solenoid with tilted coils is one of such systems. In this paper an analytical model for analysis of magnetic fields and forces is developed. An ideal model with a thin toroidal current sheet, composed of an infinite number of current filaments, is considered. The configuration of each filament is the same as the configuration of the curvilinear axis of coil. For this condition a poloidal and toroidal components of surface density current were determined. The magnetic fields inside and outside circular torus were analyzed. The equations of linear density forces that act in tilted coils were obtained as a function of tilting angle.
PL
W typowych urządzeniach z toroidalnymi cewkami takich jak SMES, czy Tokamak występują wielkie siły elektromagnetyczne, które wymagają zastosowania kosztownych systemów podtrzymujących konstrukcję. Solenoid toroidalny z pochylonymi cewkami jest jedną z ciekawych alternatyw dla takich urządzeń ze względu na mniejsze siły i niższy z tego względu koszt. W pracy przedstawiono model matematyczny umożliwiający analizę pola i sił w takim solenoidzie. Podstawą do rozważań jest idealny model toroidalnego okładu prądowego złożonego z nieskończenie wielu zwojów. Geometria każdego zwoju jest taka, jak geometria przekrzywionej osi cewki. Dla takiego układu wyznaczono rozkład składowych wektora powierzchniowej gęstości prądu i na tej podstawie wyznaczono rozkład pola magnetycznego i siły działającej na cewkę. Zależności przedstawiono jako funkcję kąta pochylenia cewki.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny do wyznaczania sił elektrodynamicznych, działających na uzwojenia transformatorów zasilających układ przekształtnikowy. Przeprowadzono analizę w czasie i przestrzeni sił elektrodynamicznych wymuszających drgania mechaniczne uzwojeń transformatorów.
EN
The mathematical model of a transformer converter is introduced in the paper. The model was used to simulate three dimensional, time-varying electrodynamic forces in transformer windings. Electrodynamic forces cause destructive, mechanical vibrations in the transformer winding.
7
Content available remote Electrodynamic interaction in bus bar arrangements during short-circuits
EN
The article presents the effects of interaction of electrodynamic forces in a flat arrangement of bus bars in switchgear during arc and metallic short-circuits. A method for calculating deflections and stresses resulting from electrodynamic forces is presented. The effect of the fault arc on the increase of electrodynamic forces acting upon one of the outer bus bars is described. The effect of resistance of Iow voltage fault arc on the limiting of short-circuit currents is discussed. Experiment results are compared with calculated results.
PL
W artykule przedstawiono skutki oddziaływania sil elektrodynamicznych w układzie szyn zbiorczych rozdzielnic podczas zwarć metalicznych i łukowych. Przedstawiono metodę obliczania ugięć i naprężeń w szynach od sił elektrodynamicznych. Opisano wpływ łuku zwarciowego na zwiększenie sił elektrodynamicznych działających na szynę skrajną. Omówiono wpływ rezystancji niskonapięciowego łuku zwarciowego na ograniczanie prądów zwarciowych. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wynikami obliczeń.
PL
Zawory elektromagnetyczne mogą być stosowane w urządzeniach do metalizacji (cynkowania ogniowego) elementów stalowych. Zapobiegaja wówczas wpływowi ciekłego metalu z komory, przez którą przemieszczany jest przedmiot podlegający metalizacji. W pracy przedstawiono zależności umożliwiające wyznaczenie gęstości sił elektrodynamicznych, sił i mocy w zaworach elektromagnetycznych cylindrycznych i płaskich, z wbudnikami wielofazowymi wytwarzającymi biegnące pole magnetyczne. Podano przykłady obliczeniowe ilustrujące wpływ zasadniczych wymiarów i parametrów zaworów m. in. na siły elektrodynamiczne w ciekłym metalu.
EN
Electromagnetic brakes may applied in devices for metal plating (hot galvanizing) of steel elements. They prevent liquid metal to flow out from the chamber through which a subject of metal plating is displaced. The paper presents dependences enabling the determination of electrodynamic forces density, forces and power in cylindrical and flat electromagnetic brakes with multiphase inductors generating travelling magnetic field. Computational examples illustrating the influence of principal dimensions and parameters of brakes among others on electrodynamic forces in liquid metal have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.