Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: The authors' motivation was the growing popularity and interest in both aspects as well as the attempt to identify the relationship between the intelligent factory and other models and concepts. This paper was developed to assess the state-of-the-art in the Smart Factory concept, and in particular its analysis in the context of the concept of sustainable development and green growth policy. The aim of the study was to identify a research gap as a lack of publications linking the concept of a Smart Factory with such management concepts as: lean or agile, as well as green growth policy and sustainable development. Methods: In the literature review, publications from the Web of Science and Scopus databases were analyzed. The identification of the gap was possible due to the analysis of the occurrence of the key concepts in the scientific papers which were selected by the authors. During the research, a sheet was created. It was the database of articles meeting the established criteria. Results and conclusions: There are no articles which cover the Smart Factory topic relating to lean or agile management at the same time. The systematic literature review and the analysis show that other authors rarely see lean and agile as a chance considering the Smart Factory and they do not combine these concepts. On the basis of the review it is impossible to state if the combination is possible and what the relations are. However, this topic is interesting and worth further analyses. This should be considered as a research gap. According to authors, there is a chance or even a need to use a lean and agile approach in production, resources and processes management.
PL
Wstęp: Wzrost popularności i zainteresowania w obu omawianych aspektach oraz próba identyfikacji relacji pomiędzy inteligentnym zakładem produkcyjnym i innymi modelami i koncepcjami był główną motywacją dla autorów dla pracy nad tym zagadnieniem. W prezentowanej pracy przedstawiono rozszerzoną ocenę koncepcji Smart Factory, w szczególności jej analizę w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zielonego wzrostu. Celem pracy była identyfikacja luki naukowej powstającej na skutek braku publikacji naukowych poświęconych połączeniu koncepcji Smart Factory z takimi koncepcjami zarządzania jak: Lean lub agile, jak również zielonym wzrostem i zrównoważonym rozwojem. Metody: Na podstawie przeglądu literatury, dokonano analizy publikacji pochodzących z baz Web of Science oraz Scopus. Identyfikacji luki była możliwa dzięki analizie występowania kluczowych koncepcji w pracach naukowych, wybranych przez autorów. Dane następnie zostały uporządkowane tabelarycznie, tworząc bazę artykułów spełniających określone kryteria. Wyniki i wnioski: Nie stwierdzono istnienia artykułu, które jednocześnie poruszałby tematykę Smart Factory w relacji do zarządzania typu lean lub agile. Przegląd literatury wraz z jego analizą wykazał, że autorzy prac naukowych rzadko widzą metody lean lub agile jako szansę dla Smart Factory i nie łączą tych koncepcji. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie jest możliwym określenie czy takie połączenie jest możliwe i jakie relacji zachodzą pomiędzy nimi. Jednak sama tematyka jest interesująca i warta dalszych analiz. Powinno to być potraktowania jako luka naukowa. Według autorów, istnieje szansa i potrzeba stosowania metod lean oraz agile w zarządzaniu produkcją, zasobami i procesami.
EN
Present-day walking robots can increasingly successfully execute locomotive as well as manipulative functions, which leads to their expansion into more and more applications. This article presents the design of a hexa-quad bimorph walking robot with the ability to move at a relatively high speed in difficult terrain. It also has manipulation capabilities both at a standstill and in motion. This feature of the robot is made possible by the ability to easily change the configuration from six-legged to four-legged by elevating the front segment of its body. Presented prototype will be used in further research to develop the hexa-quad bimorph walking robot.
3
Content available remote Method of programming the nitinol springs in the space of the kiln chamber
EN
This paper shows a method of programming the NiTinol springs by heating them up in the furnace chamber filled with technical nitrogen. A fully specified methodology, which consists of preparing the spring forms, the numerical analysis of the heating time and the description of the heating process are presented in this article. The effectiveness of the following method is confirmed using research of shape retention after a series of duty cycles performed by an activated NiTinol spring.
PL
W artykule opisano sposób programowania sprężyn z NiTinolu z wykorzystaniem pieca z atmosferą azotu technicznego. W ramach artykułu opisano metodykę procesu. W jej skład wchodzi metoda przygotowania form ze sprężynami, obliczenia numeryczne początkowych nastaw pieca oraz opis procedury wygrzewania w atmosferze azotu. Praca została podsumowana badaniami odwzorowania kształtu sprężyny po procesie programowania.
PL
Przedstawiono analizę metod perforacji polimerowych pasów kompozytowych z uwzględnieniem współczesnych tendencji rozwoju materiałów stosowanych do produkcji pasów i taśm przenośnikowych do transportu podciśnieniowego. Dodatkowo poruszono problemy pojawiające się przy otworowaniu pasów oraz nakreślono obszar badawczy, którego realizacja przyczyni się do rozwoju procesów produkcyjnych pasów perforowanych.
EN
The analysis of suitable perforation methods for polymer composites belts with regard to modern material trends in manufacturing the conveyor and timing belts for the vacuum transport was presented. Authors also discussed problems, that arise during belt perforation and specified the research area, which will help to develop the production process of perforated belts.
5
Content available Dry ice compaction in piston extrusion process
EN
The article presents the results of research on the effect of extrusion tube geometry on the axial force being the key parameter of the dry ice piston extrusion process. The tests were carried out with the experimental set-up based on a cylindrical extrusion tube used alone and supplemented with reducer (orifice). The focus of the experiments was to determine the effect of compression tube reducer on the value of the force of resistance FOP in the dry ice compression process. Its value can subsequently be used as the basis for establishing guidelines for designing and building machines for compression and pelletizing of dry ice.
EN
The aim of this paper is to present the effect of a chosen gait algorithm on the forward speed of the robot and on the joint load values. To this end a motion simulation study was carried out using Solidworks software package, comprising kinematic and dynamic analyses. It also presents the forward and reverse kinematics solutions for the insect-like walking robot leg.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wpływu wybranego algorytmu kroku na uzyskiwaną prędkość ruchu i obciążenia poszczególnych przegubów nogi. W tym celu wykorzystane zostało symulacyjne badanie ruchu wykonane w programie SolidWorks, które składa się z analizy kinematycznej i dynamicznej. Dodatkowo w artykule przedstawiono rozwiązanie zadań kinematyki prostej i odwrotnej dla nogi robota kroczącego wzorowanego na budowie owada.
EN
The purpose of this paper is to present the relationship between loading of the leg and the posture of an insect-like robot determined through computer simulation study. It presents the results of a static FEM analysis of a 3D robotic leg model performed using Abaqus 6.13. It also presents the kinematic structure of an insect-like walking robot capable of object manipulation.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zależności pomiędzy obciążeniem nogi, a sylwetką robota kroczącego wzorowanego na budowie owada, określonej na podstawie komputerowych badań symulacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki statycznej analizy MES modelu 3D pedipulatora wykonanej w programie Abaqus 6.13. Dodatkowo w artykule przedstawiono strukturę kinematyczną robota kroczącego wzorowanego na budowie owada z możliwością manipulacji obiektami.
PL
W ostatnich latach firmy coraz częściej dostrzegają optymalizację jako szansę na redukcję kosztów. W wielu przedsiębiorstwach powstają specjalne działy, które zajmują się optymalizacją procesów. Jednym z wielu skutecznych narzędzi używanych do optymalizacji procesów mogą być symulacje komputerowe. Symulacje komputerowe polegają na odtworzeniu rzeczywistych warunków panujących w przedsiębiorstwie lub zaprojektowaniu nowego procesu w programie symulacyjnym. Symulacje pozwalają na nieinwazyjne sprawdzenie możliwych rozwiązań oraz wybranie najlepszego z nich. W artykule przedstawiono dwa przykłady zastosowania symulacji komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim w rozwiązywaniu realnych problemów przedsiębiorstw. Pierwszy projekt realizowany był w firmie Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Projekt dotyczył przebudowany jednego z magazynów. Utworzony model przedstawił aktualną sytuację oraz pozwolił na stworzenie alternatywnych rozwiązań, a następnie wybranie najlepszego rozwiązania dla firmy. Drugi projekt miał za zadanie sprawdzić, czy wąskie gardła procesu dostaw części do produkcji spowodują opóźnienia w dostawach. Podobnie jak w pierwszym przykładzie, odwzorowano najpierw rzeczywisty proces. Po dokładnym odwzorowaniu procesu wykonano kilka symulacji, które wskazały przedziały spóźnień pociągów.
EN
During recent years companies have had to deal with growing customers requirements according to efficiency of their enterprises. Those requirements lead to reducing losses and costs across the process and changes in management philosophy. All the changes are implemented to gain competitive advantage and to keep sales at the same, or even higher, level. Each company aims at being profitable. This is the reason why companies are trying to increase their performance. To reach this goal, firms use different tools, which are helpful in process optimization. One kind of such tools is computer simulation, a very efficient software according to studying existing processes or developing new ones. Simulation software allows testing possible solutions of problems and choosing the best one. In this paper, two examples of application of the FlexSim simulation software, are shown. The first project, created on the base of the Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., pertained to warehouse alteration. Built model allowed to analyse precisely actual situation and let designers to find the best alternative. The aim of the second project was to find bottlenecks of the process and check if there are leading to major deliveries shortages in assembly hall. In this case, whole process was built and different simulations helped finding the answers of above questions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.