Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PN-EN 1993-1-8
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
3
Content available remote Węzły typu N z kształtowników zamkniętych
PL
Podano zależności dotyczące połączeń zakładkowych pracujących na przesuw oraz obrót. Przedstawiono modele obliczeniowe oraz porównano uzyskane na ich podstawie wyniki obliczeń z dostępnymi w literaturze wynikami badań doświadczalnych.
EN
Basing on formulae provided in Eurocode 3 – Part 1-8 concerning the coefficients of stiffness of the basic joint components, formulae for sliding and rotary lap joints have been derived. The paper presents calculation models and compares the results obtained making use of those derived a formulae with the results of experimental investigations provided in literature.
PL
Wymagania związane z projektowaniem węzłów spawanych podaje norma PN-EN 1993-1-8. Nie zamieszczono tam jednak pełnych zaleceń związanych z wykonawstwem tych połączeń. Częściowo lukę tę ma wypełnić niniejszy artykuł.
EN
The requirements for welded joints designing are presented in the standard PN-EN-1993-1-8. The standard, however, does not give complete recommendation on how execution of the joints will be carried out. This article is to fill partly the gap.
PL
Przedstawiono genezę, główne założenia oraz zależności przyjmowane w metodzie składnikowej. Zamieszczono przykłady obliczeń nośności i sztywności węzła spawanego nieużebrowanego, węzła z poziomymi żebrami usztywniającymi oraz węzła z poziomymi żebrami usztywniającymi i żebrem ukośnym.
EN
Sources, genesis and main assumptions of component method have been presented. This method, based on mechanical joint models started in Innsbruck University, has been introduced as a basic method in Eurocode 3, part 1-8, for assessment of structural joints properties, as: design moment resistance, initial rotational stiffness and rotation capacity. Three worked examples were also included, showing practical application of component method to welded joints. Results of calculation indicate that unstiffened welded joint should be considered as semi-rigid, partial-strength. Application of horizontal stiffeners increase strongly joint resistance and stiffness but sometimes not sufficient to consider joint as rigid. To have rigid full strength external joint diagonal stiffener must be applied.
PL
Przedstawiono uproszczoną metodę projektowania sztywnych doczołowych połączeń sprężanych z dwiema i z czterema śrubami w szeregu. W metodzie tej założono minimalne grubości blach czołowych i maksymalne odległości śrub od brzegu oraz wprowadzono dodatkowe ograniczenia liczby i nośności szeregów śrub. Na przykładzie liczbowym wykazano zgodność wyników z nośnością połączenia podaną w katalogu. Wykazano również, że w pewnych przypadkach nośność połączenia obliczona zgodnie z PN-EN 1993-1-8 może być zbyt duża.
EN
The paper presents abridged method for manual design rigid end plate preloaded connections with two and four bolts in a row. Basic assumptions for this method are: minimum end-plate thickness, maximum bolt-edge distances and additionally restrictions for number and resistance of bolt rows. Moment capacity in numerical example is the same as for standard connections. The results show also that the value of ultimate carrying capacity calculated according to PN-EN 1993-1-8 may be in particular cases too high.
PL
Przedstawiono założenia i zasady projektowania doczołowych połączeń śrubowych według normy PN-EN 1993-1 -8. Metoda obliczeniowa zastosowana w normie EC3 opiera się na metodzie składnikowej. Rozpatrzono niesprężone i sprężone połączenia doczołowe poddane zginaniu i rozciąganiu. Przykłady liczbowe ilustrują praktyczne zastosowanie reguł EC3 w obliczaniu nośności połączeń.
EN
Main assumptions and resign rules of end-plate connections according to PN-EN 1993-1-8 has been presented. These rules are based on component method. Non-preloaded and preloaded end-plate, bolted connections subjected to bending and tension were considered. Worked examples, based on data show practical application of EC3 design rules in calculation of connection resistance.
PL
Przedstawiono najważniejsze aspekty projektowania stalowych układów ramowych o węzłach podatnych. Podano klasyfikację węzłów stalowych układów ramowych, a także zagadnienia praktycznego modelowania charakterystyki węzła. Zamieszczono dwa przykłady liczbowe. W jednym z nich porównano rozwiązania według normy PN-90/B-03200 i Eurokodu 3.
EN
Important design aspects of steel frames with semi-rigid joints. Classification criteria of steel frame joints as well as practical issues of modelling the joint moment-rotation characteristic are summarized. Two illustrative examples are included. In one of them the solutions with use of design procedures according to the currently used national code and Eurocode 3 are compared.
PL
Przedstawiono założenia i zasady projektowania połączeń śrubowych według norm PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8. Rozpatrzono połączenia zakładkowe niesprężone i sprężone poddane rozciąganiu i zginaniu. Praktyczne zastosowanie reguł EC3 w obliczaniu nośności połączeń zilustrowano przykładami obliczeń.
EN
Main assumptions and design rules of bolted connections according to PN-EN 1993-1-1 and PN-EN 1993-1-8 are presented. Bearing type and slip-resistance bolted lap joints subjected to tension and bending are considered. Worked examples, based on data from show practical application of EC3 design rules in calculation of connection resistance.
PL
Podano ogólne zasady i procedury projektowania połączeń spawanych wg PN-EN 1993, części 1-1 i 1-8. Przedstawiono również kilka przykładów ilustrujacych praktyczne stosowanie procedur obliczeniowych normy do połączeń ze spoinami pachwinowymi i czołowymi.
EN
General rules and design procedures related to calculation of welded steel connections according to PN-EN 1993, parts 1-1 and 1-8 are presented. Few worked examples, showing practical application of Eurocode 3 calculation procedures for filled as well as butt welded connections are also included.
PL
Zasady oceny nośności śrub w PN-EN 1993-1-8 oraz w PN-90/B-03200 różnią się w przyjętych modelach obliczeniowych i szczegółowych propozycjach dotyczących projektowania poołączeń. Wykazano te różnice oraz omówiono merytoryczne podstawy przyjętych modeli obliczeniowych oceny nośności śrub. Podano wnioski ogólne oraz tablice nośności śrub, obliczonych według PN-EN 1993-1-8.
EN
The rules for estimation of bolts' resistance presented in PN-EN 1993-1-8 differ from those given in PN-90/B-03200 due to assumed calculation models and details concerning the design of connections. The purpose of this paper is to disclose mentioned above differences and discuss basis of assumed calculation models used for the estimation of the bolt resistances calculated according to PN-EN 1993-1-8.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.