Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  M&A
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki obszarów analizy due dilligence, które należy przeprowadzić w odniesieniu do aktywów górniczych, ze szczególnym odniesieniem do sektora wydobycia rud miedzi. Due dilligence jest istotnym elementem procesu podejmowania decyzji inwestycyjnej w ramach fuzji i przejęć, jak również w transakcjach joint ventures lub wyboru partnera strategicznego. Pozwala na pozyskanie i selekcję informacji w celu określenia ryzyka oraz potencjalnych korzyści towarzyszących transakcji. Due diligence jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na dalszy sukces transakcji M&A, również w sektorze górniczym. Specyfika działalności spółek w branży górniczej wymaga odpowiedniej modyfikacji i dostosowania obszarów procesu badania due diligence.
EN
The purpose of the article is to present the specifics of the areas of due diligence that should be carried out in relation to mining assets, with particular reference to the copper ore mining sector. Due diligence is an important element of the investment decision making process as part of mergers and acquisitions transactions, as well as in joint ventures or the process of selection of a strategic partner. It allows the acquisition and selection of information to determine the risk and potential benefits of accompanying transactions. Due diligence is one of the key factors influencing the further success of M&A transactions, also in the mining sector. The specificity of the operations of companies in the mining industry requires appro-priate modification and adjustment of the areas of due diligence process.
2
EN
The article provides a view on how the digitalization of banking is impacting Mergers and Acquisitions (M&A) transactions. First the M&A process is described, outlining high level stages of the deal making and their objectives. Then a number of digital considerations are listed to present the increasing complexity of M&A transactions in the current period of intensive digital transformation. The digital considerations are mapped onto the core IT architectural components, together with an expert rating of their impact. In the following chapter the paper outlines technology integration strategies. The summary contains important observations and guidelines on the relevance of digitalization that can be used by M&A teams to increase the probability of success in future transactions.
PL
W artykule przedstawiono perspektywę wpływu digitalizacji bankowości na transakcje fuzji i przejęć (ang. Mergers and Acuqsitions/M&A). W pierwszej kolejności opisano proces M&A, ze wskazaniem głównych etapów przeprowadzania transakcji oraz ich celów. Następnie przedstawione są uwarunkowania digitalizacyjne, wskazując na złożoność transakcji M&A w obecnym okresie dynamicznej transformacji cyfrowej. Uwarunkowania digitalizacyjne są następnie powiązane z kluczowymi komponentami architektury systemów informatycznych, wraz z ekspercką oceną ich wpływu na tą architekturę. W kolejnym rozdziale przedstawiono strategie integracji technologicznej. Podsumowanie zawiera istotne wnioski oraz wytyczne związane ze znaczeniem digitalizacji w transakcjach M&A i może zostać zastosowane przez zespoły M&A w celu zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w kolejnych transakcjach.
4
Content available remote Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
PL
Sektor bankowy jest największym i najbardziej rozwiniętym segmentem rynku finansowego w Polsce. Główną przyczyną łączenia się podmiotów działających w tym sektorze jest dążenie do osiągnięcia korzyści, dzięki zwiększeniu rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Łączenie banków umożliwia również rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, zmniejszenie kosztów stałych działalności banku, zwiększenie liczby posiadanych placówek, co prowadzi do zwiększenia ilości klientów i obrotów banku, skoncentrowanie funduszy własnych łączących się banków czy poprawienie jakości oferowanych produktów kredytowych. Konsolidacja w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej miała inny charakter, niż w innych krajach kontynentu. Fakt ten wynikał przede wszystkim z innych warunków wyjściowych fuzji i przejęć banków, innego stopnia umiędzynarodowienia regionu oraz innych potrzeb w zakresie rozwoju systemów finansowych.
EN
The banking sector is the largest and most developed segment of financial market in Poland. The main reason for doing mergers and/or acquisitions in this sector is increasing the size and scope of market operation. It also allows banks to extend the range of banking products, reducing the fixed costs of bank, increasing the number of owned facilities, as well as it leads to increasing number of customers or improvement the quality of banking products. M&As in the banking sector in Poland, as well as in the Central and Eastern Europe had a different character than in the rest of Europe because of a different way of internationalization of the region and different reasons of the development of financial systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.