Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  demethanization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono doświadczenia KWK ROW związane z rozcinką i eksploatacją ściany prowadzonej w warunkach zagrożeń skojarzonych w związku z możliwością wystąpienia pożaru endogenicznego w płocie węglowym między czynnymi chodnikami nadścianowym i wentylacyjnym ściany przewietrzanej z doświeżaniem na tzw. „krótki Y”.
EN
The article discusses KWK ROW experience related to cutting and exploitation in the conditions of threats associated with the possibility of endogenous fire in the coal fence between the active over-wall and ventilated sidewalls of the ventilated wall with the experience of the so-called "Short Y".
PL
W pracy przedyskutowano możliwości zastosowania markerów magnetycznych do przedeksploatacyjnego odmetanowania złóż węgla kamiennego. W dyskusji tej wykorzysta-no wcześniejsze doświadczenia autorów związane z wytwarzaniem markerów magnetycznych przeznaczonych do wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Materiały magnetyczne mogą być dodawane do płynu szczelinującego w celu lepszego oszacowania zasięgu i skuteczności szczelinowania hydraulicznego. Zastosowanie właściwego markera może spowodować znaczący wzrost skuteczności szczelinowania i wydobycia metanu związanego w pokładach węgla kamiennego. Skuteczniej przeprowadzone szczelinowanie powinno z kolei w istotny sposób zmniejszyć zagrożenie metanowe występujące podczas wydobycia węgla kamiennego. Potencjalne proppanty do szczelinowania złóż węgla kamiennego mogą charakteryzować się znacznie mniejszymi wymaganiami, w porównaniu do proppantów stosowanych przy eksploatacji gazu łupkowego, co w konsekwencji może spowodować znacznie większą opłacalność ich stosowania oraz mieć decydujący wpływ na wybór technologii ich wytwarzania. Zagadnienia te wymagają jednak dalszych szczegółowych badań.
EN
The paper discusses the possibilities of using magnetic markers for pre-operation demethanization of hard coal deposits based on the knowledge and experience of the authors, related to fabrication of magnetic markers for shale gas exploitation by means of hydraulic fracturing and literature review. Magnetic materials may be added to the fracturing fluid, as the magnetic marker allowing to better determine the range and efficiency of hydraulic fracturing. The application of appropriate magnetic markers can significantly improve the efficiency of coal-bed methane gas extraction. Thus, effective coal-bed methane fracturing should also significantly reduce the methane hazard occurring during hard coal mining. Selected properties of potential magnetic materials for pre-operation demethanization of hard coal deposits were discussed in the work. Potential proppants for hard coal deposits fracturing can be characterized by much smaller requirements in comparison to proppants used for shale gas extraction which, as a consequence, may result in much higher cost-effectiveness of their use and have a decisive influence on the choice of their production technology. However, these issues require further detailed research.
EN
The paper discusses the current situation as well as the perspectives for hard coal extraction in India, a global leader both in terms of hard coal output and import volumes. Despite this, over 300 million people lack access to electricity in this country. The main energy resource of India is hard coal and Coal India Limited (CIL) is the world’s biggest company dealing with hard coal extraction. CIL has over 450 mines, employs over 400,000 people, and extracts ca. 430 million tons of hard coal from its 471 mining facilities. India is planning the decisive development of hard coal mining to extract 1.5 billion tons in 2020. Hard coal output in India can be limited due to the occurrence of various threats, including the methane threat. The biggest methane threat occurs in the mines in the Jharia basin, located in East India (the Jharkhand province), where coal methane content is up to ca. 18 m3/Mg. Obtaining methane from coal seams is becoming a necessity. The paper provides guidelines for the classification of particular levels of the methane threat in Indian’s mines. The results of methane sorption tests, carried by the use of the microgravimetric method on coal from the Moonidih mine were presented. Sorption capacities and the diffusion coefficient of methane on coal were determined. The next step was to determine the possibility of degassing the seam, using numerical methods based on the value of coal diffusion coefficient based on Crank’s diffusion model solution. The aim of this study was the evaluation of coal seam demethanization possibilities. The low diffusivity of coal, combined with a minor network of natural cracks in the seam, seems to preclude foregoing demethanization carried out by means of coal seam drilling, without prior slotting.
PL
W pracy przedstawiono sytuację aktualną oraz perspektywy wydobycia węgla kamiennego w Indiach. Kraj ten należy do światowych liderów zarówno pod względem produkcji węgla kamiennego, jak i wielkości importu. Mimo to w kraju tym ponad 300 milionów ludzi jest pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Głównym surowcem energetycznym Indii jest węgiel kamienny. Największą na świecie firmą wydobywającą węgiel kamienny jest Coal India Limited (CIL). Posiada ona ponad 450 kopalń, zatrudnia ponad 400 000 ludzi i wydobywa około 430 mln ton węgla. Indie planują zdecydowany rozwój górnictwa węgla kamiennego do poziomu 1,5 mld ton w 2020 r. Problemem podziemnego górnictwa węgla kamiennego w tym kraju staje się zagrożenie metanowe. Największe zagrożenie występuje w kopalniach w Zagłębiu Jharia zlokalizowanym we wschodniej części Indii. Metanonośność węgla jest bardzo wysoka i wynosi do około 18 m3/Mg. Koniecznością staje się pozyskiwanie metanu z pokładów węgla. W pracy podano zasady zaliczania do poszczególnych stopni zagrożenia metanowego. Przedstawiono wyniki badań sorpcyjnych przeprowadzonych metodą mikrograwimetryczną na węglu pobranym z kopalń Monnidih. Przedstawiono wyniki analizy technicznej węgla oraz analizy mikroskopowej. Wyznaczono zdolności sorpcyjne metanu na węglu oraz oszacowano kinetykę odmetanowania pokładu, przy wykorzystaniu metod numerycznych, na podstawie znajomości współczynnika dyfuzji węgla na podstawie uniporowego modelu dyfuzji Cranka. Celem badań była ocena możliwości wyprzedzającego odmetanowania pokładów. Niska dyfuzyjność węgla w połączeniu z niewielką siecią spękań naturalnych w pokładzie daje słabe perspektywy odmetanowania wyprzedzającego wykonywanego otworami w pokładzie bez użycia wcześniejszego szczelinowania.
PL
W artykule przedstawiono stan zagrożenia metanowego w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. Podano informacje dotyczące ujęcia metanu z odmetanowania górotworu oraz charakterystykę stacji odmetanowania kopalń KW S.A. Przedstawiono sposoby wykorzystania gazu ujętego systemami odmetanowania na powierzchnię.
EN
The absolute methane content in the mines of the Kompania Węglowa SA has been at a high level since 2003, despite a significant reduction in the level of coal production. In period of 2003-2013 in nine mines of Kompania Węglowa SA the methane drainage was used in order to secure the safe operation of mining plant. Investment activities were carried out systematically in order to develop methane drainage systems. It builds up more surface stations of methane drainage, as well as modernizes of existing facilities. Delivery of gas from drainage systems to the surface creates the possibility and even the necessity of its economic use. Commercial utilization of methane-gas from coal seams improves the economic effect of mines and is an argument that allows planning further investments associated with the capturing and utilisation of the gas. The heat and the electricity, which are produced on the basis of methane from methane drainage will reduce energy purchases. Additional benefits arise from the sale of heat for external entities. An additional effect of this activity is to protect the environment, associated with the reduction of greenhouse gas emissions and decrease consumption of fossil fuels.
EN
The methane from coal deposits was not subject to industrial extraction in Poland, despite the large resources (especially in the Upper Silesian Coal Basin). The development of the horizontal drilling technology and methods of methane production intensification opens up new perspectives for methane production, including pre-mining methane extraction from coal seams. These activities would allow prior methane extraction and coal production in more advantageous mining and economic conditions – due to lower methane hazard and improved work safety in coal mines, resulting in a significant reduction of production costs. This is the rationale behind the pilot project of the National Geological Institute (PIG). As part of the project, two boreholes were made in the “MysłowiceWesoła” hard coal mine area – Wesoła PIG-1 with the depth of 1000 m and Wesoła PIG-2H, an intersection of PIG-1, with a horizontal section in the 510 coal seam and the length of 600 m. Project results obtained to date confirm that the key aspect for the development of methane production/ extraction is the identification of coal reserve specifications, including permeability and adsorption capacity as well as identification of methane content in coal seams and its distribution between residual and desorption gas. The application of the USBM method for residual gas content measurement will enable more precise estimations of methane amounts that can be captured during extraction from the rock mass, especially in the pre-mining extraction process. The aspects of selecting the direction locations of surface boreholes are also important and should take into account a number of geological/deposit, mining and environmental conditions.
PL
Artykuł prezentuje założenia oraz stan prac pionierskiego projektu badawczego, dotyczącego możliwości zastosowania powierzchniowych otworów kierunkowych do przedeksploatacyjnego odmetanowania kopalń z odzyskiem metanu. W artykule przedstawione są również wstępne wnioski z prac już wykonanych, w tym z odwiercenia dwóch intersekcyjnie połączonych otworów badawczych Wesoła PIG-1 i Wesoła PIG-2H oraz z szerokiego spektrum badań polowych i laboratoryjnych.
PL
Artykuł przedstawia wybrane przykłady bieżącego odmetanowania pokładów węgla chodnikami drenażowymi, stosowane w zakładach górniczych. Omówiono sposoby prowadzenia odmetanowania pokładów chodnikami drenażowymi w aspekcie kształtowania się zagrożenia metanowego. Na przykładzie wybranych rejonów eksploatacyjnych zaprezentowano koncepcję zastosowania chodnika drenażowego, jako wspomagającego odmetanowanie oraz jako zasadniczego sposobu odmetanowania. Ponadto przedstawiono alternatywną koncepcję zastosowania chodnika przyścianowego ściany wyeksploatowanej w pokładzie nadległym, jako wyrobiska drenażowego dla wspomagającego odmetanowania.
EN
The article presents selected examples of methane drainage from longwall areas under high level of methane hazard by using drainage roadways. It presents the concepts of using a drainage roadway as a support or primary methane drainage method. The article also present an alternative concept of using the longwall roadway of a previously mined longwall in an incumbent seam as a drainage working supporting the methane drainage in the longwall located in the seam below. In Polish mining, drainage roadways are only used for ongoing drainage of mined longwalls. The attempts at preventive methane drainage in Poland were not successful due to the low in situ gas permeability of coal seams. From the presented applications of drainage roadways for longwall methane drainage, the highest drainage effectiveness, up to 85.0% (fig. 12) was achieved by drilling additional sets of drainage boreholes in the desorption zone of the roadway, towards the goaf of the mined longwall and adjacent undermined seams located above the drainage roadway. The use of the longwall gallery of a previously mined longwall in an incumbent seam as a drainage roadway for the longwall mined below eliminates the need to drive a new working to drain the rock mass (fig. 14). When using the roadway-based methane drainage, it is necessary to perform an additional fire hazard assessment based on the analysis of the composition of gases in the methane drainage pipeline. It is, therefore, required to develop a fire hazard assessment method based on such an analysis. Methane drainage via drainage roadways located adjacent to the mined seam allows to: − achieve high efficiency of methane drainage in longwall areas, allowing their ventilation in the “U” layout along the coal face, − maintain a favourable tendency in forming a “U” ventilation layout for the endogenous fire hazard while providing effective methane drainage of the rock mass in the longwall, − achieve monthly longwall advance of over 60 m in the conditions of high absolute methane emission without the need to apply methane drainage systems to longwall-adjacent workings (fig. 12).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.