Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blocking probability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Elastic optical networking is a potential candidate to support dynamic traffic with heterogeneous data rates and variable bandwidth requirements with the support of the optical orthogonal frequency division multiplexing technology (OOFDM). During the dynamic network operation, lightpath arrives and departs frequently and the network status updates accordingly. Fixed routing and alternate routing algorithms do not tune according to the current network status which are computed offline. Therefore, offline algorithms greedily use resources with an objective to compute shortest possible paths and results in high blocking probability during dynamic network operation. In this paper, adaptive routing algorithms are proposed for shortest path routing as well as alternate path routing which make routing decision based on the maximum idle frequency slots (FS) available on different paths. The proposed algorithms select an underutilized path between different choices with maximum idle FS and efficiently avoids utilizing a congested path. The proposed routing algorithms are compared with offline routing algorithms as well as an existing adaptive routing algorithm in different network scenarios. It has been shown that the proposed algorithms efficiently improve network performance in terms of FS utilization and blocking probability during dynamic network operation.
EN
This article investigates and evaluates a handover exchange scheme between two secondary users (SUs) moving in different directions across the handover region of neighboring cell in a cognitive radio network. More specifically, this investigation compares the performance of SUs in a cellular cognitive radio network with and without channel exchange scheme. The investigation shows reduced handover failure, blocking, forced and access probabilities respectively, for handover exchange scheme with buffer as compared to exchange scheme without buffer. It also shows transaction within two cognitive nodes within a network region. The system setup is evaluated through system simulation.
PL
Metody doboru tras ukierunkowane na równoważenie obciążenia sieci (ang: Load-Balancing Routing; LBR) redukują prawdopodobieństwo blokowania żądań na instalację tras i tym samym podnoszą potencjalny przepływ transmisji, przy niezmiennej przepustowości sieci. Niniejsza praca prezentuje nową metodę LBR która prowadzi do istotnej redukcji prawdopodobieństwa blokowania (dla niektórych scenariuszy ponad 3.8 razy).
EN
Load-Balancing Routing (LBR) methods reduce the blocking probability of demands in network. LBR leads to incrimination of capacity of transmission with the same bandwidth of network. This paper introduces the new LBR approach which significantly reduces blocking probability of demands (for some scenarios up to 3.8 times).
EN
This article presents a new approach related with end-to-end routing, which, owing to quantum-inspired mechanisms of prediction of availability of network resources, results in improved blocking probability of incoming requests to establish transmission paths. The proposed scheme has been analyzed for three network topologies and several scenarios of network load. Obtained results show a significant (even twofold) reduction of blocking probability in comparison to results characteristic to the reference solution.
PL
Przedstawiono nowe podejście dotyczące wyznaczania trag transmisji, które przez mechanizmy przewidywania dostępności zasobów sieci na podstawie założeń, inspirowanych teorią kwantową, skutkuje poprawą prawdopodobieństwa odrzuconych żądań ustanowienia tras transmisji. Proponowany schemat został przeanalizowany dla trzech topologii sieci i kilku wariantów obciążenia sieci. Wyniki dowodzą istotnej (nawet dwukrotnej) redukcji prawdopodobieństwa blokowania połączeń w porównaniu z rezultatami rozwiązania referencyjnego.
EN
Recent development in optical networking employing wavelength division multiplexing (WDM) fulfills the high bandwidth demand applications. Failure of such networks, leads to enormous data and revenue loss. Protection is one of the key techniques, which is used in designing survivable WDM networks. In this paper we compare dedicated and shared protection strategies employed inWDMmesh networks to protect optical networks failure, particularly fiber failure. Dijkstra's shortest path algorithm is considered for carrying out simulations. The paper compares the performance of protection schemes, such as, dedicated path protection (DPP), shared path protection (SPP) and shared link protection (SLP) schemes. Capacity utilization, switching time and blocking probability are the parameters considered to measure the performance of the protection schemes. Simulation results show that, SPP is more efficient in terms of capacity utilization over DPP and SLP schemes, whereas, SLP offered better switching time than both DPP and SPP schemes. The average call drop rate is minimum for shared path protection scheme and maximum for shared link protection scheme.
EN
This paper proposes an approximate calculation method of occupancy distribution and blocking probability in systems which are offered multi-service traffic streams generated by Binomial-Poisson-Pascal (BPP) traffic sources. The method is based on transforming a multi-dimensional service process in the system into a one-dimensional Markov chain and on appropriate modification of the generalized Kaufman-Roberts recursion. The proposed algorithm determines the number of sources of particular classes, being serviced in a given state of the system, and subsequently the traffic offered in particular states of the system occupancy. The results of analytical calculations of the blocking probabilities in three full-availability groups with BPP traffic streams, obtained on the basis of the proposed method, are compared with the results of the exact Iversen convolution algorithm.
PL
W artykule zaproponowano metodę MIM określania charakterystyk ruchowych w wielousługowych systemach telekomunikacyjnych obsługujących ruch typu Erlanga, Engseta i Pascala. Podstawą opracowanej metody jest rekurencja Kaufmana-Robertsa, bazująca na opisie procesów obsługi, zachodzących w rozważanych systemach, za pomocą jednowymiarowego łańcucha Markowa. W artykule zaproponowano iteracyjny algorytm określania średniej liczby źródeł ruchu, obsługiwanych w poszczególnych stanach zajętości systemu, co pozwala uzależnić wartość oferowanego ruchu od stanu zajętości systemu. Rezultaty obliczeń analitycznych prawdopodobieństwa blokady i strat, uzyskane na podstawie proponowanej metody MIM, porównano z wynikami uzyskiwanymi na podstawie algorytmu splotowego Iversena oraz, opracowanego wcześniej, algorytmu SIM, w którym liczbę obsługiwanych źródeł poszczególnych klas ruchu wyznacza się w pojedynczym przebiegu iteracyjnym. Przeprowadzone badania wskazują, że metoda MIM pozwala uzyskać dokładne wartości prawdopodobieństwa blokady i strat w wiązce pełnodostępnej z ruchem BPP, niezależnie od liczby źródeł poszczególnych klas ruchu. Jednocześnie, na podstawie wyników badań możemy stwierdzić, że stosowanie metody SIM w przypadku małej liczby źródeł ruchu (znacznie mniejszej od pojemności systemu) może prowadzić do dużych niedokładności. Należy podkreślić, że podstawową zaletą proponowanej metody MIM jest możliwość jej zastosowania do modelowania systemów zależnych od stanu (np. systemów z ograniczoną dostępnością lub rezerwacją przepływności).
EN
Admission control in wireless networks with the WCDMA radio interface admits or blocks new calls depending on a current load situation both in the access celi and in neighboring cells. A new cali is rejected if the predicted load exceeds particular thresholds set by radio network planning. This article presents a new blocking probability calculation method in cellular systems with the WCDMA radio interface for the uplink and the downlink directions. The model considers a finite and an infinite source population of users. In the model we use the load factor to estimate whether a new cali can be admitted or blocked. In the proposed calculation method the corresponding value of the load factor in the neighboring celi is based on the Okumura-Hata propagation model. The results of the analytical calculations arę com-pared with the results of the simulation experiments, confirming the accuracy of the proposed method. The proposed scheme can be applicable for a cost-effective radio resource management in 3G mobile networks and can be easily applied to network capacity calculations.
PL
W artykule zaproponowano nową metodę wyznaczania prawdodobieństwa blokady w sieciach komórkowych z interfejsem radiowym WCDMA. Prezentowana metoda jest rozszerzeniem modelu analitycznego omawianego przez autorów w wielu wcześniejszych pracach tj. [5, 6, 21, 22, 23]. W modelu po raz pierwszy rozważono możliwość obsługi skończonej i nieskończonej liczby użytkowników rozmieszczonych w grupie komórek oraz założono, że użytkownicy mogą wykorzystywać interfejs radiowy sieci 3G w obu kierunkach. W celu określenia poziomu interferencji wnoszonych do komórek sąsiednich przez zgłoszenia pojawiające w komórce dostepowej zastosowano model propagacyjny Okumura-Hatty [14, 15].W metodzie analitycznej założono, że modelem interfejsu radiowego WCDMA w obu kierunkach będzie wiązka pełnodostępną obsługującą mieszaninę ruchu zintegrowanego typu PCT l i PCT 2. Przyjęto również, że zjawisko ograniczenia szumowego pojemności łącza "w górę", wynikające z interferencji towarzyszących obsłudze zgłoszeń w sąsiednich komórkach, można uwzględnić stosując metodę ustalonego punktu [12]. Metodę tę wykorzystano również do określenia wzajemnej zależności procesów obsługi zgłoszeń poszczególnych klas ruchu oferowanych łączom w kierunkach "w górę" i "w dół". Porównanie wyników analitycznych z rezultatami symulacji potwierdziło dokładność proponowanej metody obliczeniowej. Uzyskane wyniki uzasadniają możliwość zastosowania metody do szacowania pojemności sieci 3G na etapie projektu.
8
Content available remote Multi-rate overflow traffic modeling
EN
The article proposes an analytical method for determining basic traffic characteristics of systems which are offered overflow traffic composed of multi-rate traffic streams. The described analytical model enables determination of parameters of traffic overflowed from primary groups for systems servicing single and multi-service switching networks with overflow traffic on the basis of Ka u f man-Roberts model for full-availability group with a Poisson requests distribution stream. Additionally, a method for determining a channel occupancy distribution in the alternative group with traffic overflowed from primary groups in their occupation state has been also presented. Analytical calculation results of blocking probability calculated using the presented methodology have been compared with the data obtained from the system simulation process.
9
Content available remote Modelling of the influence of connection handoff on UMTS traffic characteristics
EN
The paper presents a model of a group of cells, exploiting the effects of connection handoff between cells, aimed at increasing the traffic capacity of a system. The analytical model proposed is based on the model of limited-availability group, which makes it possible to determine basic traffic characteristics in the system under consideration. In the paper it is applied the generalized model of the limited-availability group, i.e. the group which consists of separated transmission links of various capacities. The results of analytical calculations of blocking probability in a group of UMTS cells were compared with simulation data, which confirmed high accuracy of the proposed method.
EN
The admission control in wireless networks with WCDMA radio interface admits or blocks new calls depending on a current load situation both in the access cell and in neighboring cells. A new call is rejected if the predicted load exceeds particular thresholds set by the radio network planning. This article presents a method for uplink and downlink blocking probability determination in cellular systems with WCDMA radio interface and finite and infinite source population. In our model, we use the load factor to estimate whether a new call of classy service can be admitted or blocked. The proposed scheme is applicable for cost-effective radio resource management in 3G mobile networks and can be easily applied to network capacity calculations.
EN
This paper presents three approximate calculation methods of occupancy distribution and blocking probability in switching networks which are offered multi-service traffic streams generated by Binomial (Engset) & Poisson (Erlang) & Pascal traffic sources. The proposed methods belong to the class of methods known as the effective availability methods. The basis of the proposed calculation algorithms is the occupancy distribution in interstage links as well as in the outgoing links (forming outgoing directions). These distributions are calculated with the help of the full-availability group model and the limited-availability group model. The results of analytical calculations of the blocking probabilities are compared with the simulation results of three-stage switching networks, and, therefore, the validity of the assumptions used in the model is proved.
EN
In this paper an approximate method of blocking probability calculation in multi-service switching networks carrying a mixture of different multi-rate unicast and multicast traffic streams is presented. Three algorithms of setting up multicast connections arę considered and discussed. Special attention is paid to the methods for determining the effective availability parameter for multicast connections. The results of the analytical calculations of the blocking probability are compared with the data of the discrete event simulations of the switching networks.
PL
W artykule zaprezentowano przybliżoną metodę obliczania prawdopodobieństwa blokowania w wielousługowych sieciach przenoszących mieszaninę różnych strumieni ruchu jednopołączeniowego i rozgłoszeniowego (multicast). Artykuł rozważa trzy algorytmy nawiązywania połączeń typu multicast. Szczególną uwagę zwrócono na metody określające parametry efektywnej dostępności dla połączeń typu multicast. Wyniki analitycznych obliczeń prawdopodobieństwa blokowania porównano z wynikami symulacji sieci przełącznikowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.