Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opinie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W tym roku Dacia przygotowała dla swoich klientów ofertę specjalną – nową gamę Dustera. Duster Edition 2016 jest kolejnym dowodem rozwoju Dacii, która w dwa lata po odnowieniu Dustera poszerza ofertę wyposażenia i wprowadza zmiany w designie swojego flagowego modelu. Dustera w wersji Celebration oprócz eleganckiej stylistyki elementów designu zewnętrznego wyróżniają także właściwości użytkowe, które zawdzięcza m.in. nowemu silnikowi. Specjalnie dla czytelników „NBI” przetestowaliśmy terenowy model Dacii w terenach górskich oraz na placach budów.
EN
This year, Dacia has prepared a special offer for its customers - a new range of Duster vehicles. Duster edition 2016 is another evidence of the development of Dacia, which two years after the renewal of Duster expands its offer of interior equipment and makes changes to the design of its flagship model. Duster in the Celebration version, in addition to the elegant style of exterior design elements, is also distinguished by its utility properties, especially owing to a new engine. Especially for NBI readers, we have tested the off-road Dacia model in mountainous areas and on construction sites.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opinie mieszkańców Olsztyna o walorach obszarów przyrodniczo cennych występujących na terenie miasta i w jego najbliższych okolicach. Przyjęto hipotezę główną, zgodnie z którą mieszkańcy Olsztyna do walorów przyrodniczo cennych zaliczają bliskość oraz dostępność jezior, rzek i lasów. Zasoby przyrody „współzawodniczą” z zasobami czasu ludności, która może wydatkować swój czas na interakcję z innymi zasobami, chociażby takimi jak zabytkowa architektura miasta czy liczne imprezy kulturalne. W celu zweryfikowania hipotezy podjęto również próbę ostatecznego wyjaśnienia, jakie są najważniejsze walory kulturowe i przyrodnicze miasta oraz jego najbliższych okolic.
EN
The aim of the paper was to point out assets of Olsztyn, which decide on its attractiveness as a tourist destination. A survey was conducted among one hundred residents of Olsztyn (N = 100). Surveyed group consisted of fifty adults and fifty secondary school students. The majority of respondents considered Olsztyn and neighbouring area an attractive tourist destination, also stated that the city had numerous recreational and natural attractions. According to the opinion of the respondents, the major natural and cultural assets of Olsztyn and its neighbouring area are: lakes, forests, gothic castle, High Gate and the Planetarium.
PL
Od ponad siedmiu lat środowisko chłodnicze czeka na ustawę f-gazową. No i w końcu się doczekało. Przez siedem lat nic się nie działo, by nagle, w ciągu praktycznie miesiąca temat zamknąć. Co ta ustawa oznacza dla nas, i ludzi z branży? Spróbujemy to Państwu w skrócie przedstawić.
PL
Koncepcja usług ekosystemów w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i popularności zarówno w kontekście badań naukowych, jak i w działaniach praktycznych. W Polsce wciąż jednak nie jest powszechnie znana i jest rzadko uwzględniana w debacie publicznej dotyczącej polityk środowiskowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących systemu ochrony przyrody, w tym wybranych aspektów usług ekosystemów, przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów lokalnych województwa małopolskiego. Wskazano czynniki różnicujące postawy i poziom świadomości względem usług ekosystemów, jak też rekomendowano, jak wyniki niniejszych badań mogą być pomocne w działaniach praktycznych.
EN
In the following paper we present the data collected among representatives of local level authorities using internet, mail or face-to-face questionnaires (mix mode approach). The main aim of the manuscript is to discuss factors that might differentiate the level of awareness of or attitudes towards some ecosystem services on the example of local authorities representatives in Małopolska voivodship.
5
Content available Miejsca znaczące Lublina
PL
Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie wyników badań nad percepcją przestrzeni miejskiej Lublina, a w szczególności wartościowaniu tej przestrzeni. Analizie poddane zostały przede wszystkim te jej elementy, które przez mieszkańców Lublina, uznane zostały za szczególnie istotne dla miasta. Są to miejsca wskazywane jako ulubione, symboliczne, atrakcyjne, wizytówki miasta, itp. Porównano wyniki badań podejmowanych przez różne środowiska i podjęto rozważania na temat istoty wskazanych miejsc, ich wartości historycznej, przyrodniczej, emocjonalnej.
EN
This paper contains analyzes of the studies on perception of urban space in Lublin results, in particular to the valuation of this space. Have been analyzed primarily by those of its elements that the inhabitants of Lublin, were considered particularly important for the city. These are places identified as favourite, symbolic, attractive, etc. Compared the results of research undertaken by various environmental and made a reflection on the substance indicated the places of their historical, natural, emotional value.
6
Content available Tworzenie i obowiązywanie prawa Unii Europejskiej
PL
W opracowaniu wyjaśniono system instytucji Unii Europejskiej zaangażowanych w tworzenie przepisów prawa unijnego, rodzaje wydawanych aktów normatywnych, sposoby ich opracowywania w określonym trybie oraz zasady obowiązywania w prawie wewnętrznym państw członkowskich.
EN
The paper explains an institutional system of the European Union which are involved in creating the European Law, types of legal regulations issued, processes and players involved and rules of implementation (absorption) to internal legal system of Member States.
PL
W artykule omówiono przeciwstawne poglądy dotyczące żywności transgenicznej. Zaprezentowano opinie o roli inżynierii genetycznej w produkcji roślin i zwierząt transgenicznych, modyfikacji enzymów stosowanych w przemyśle spożywczym oraz tworzeniu banków genów gatunków roślin ginących z powodu nieprawidłowej działalności człowieka. Przedstawiono także opinie przeciwników produkcji i spożywania żywności transgenicznej, m.in. obawy dotyczące skuteczności uregulowań prawnych, możliwości pojawienia się nowych alergenów, toksyn oraz wyginięcia niektórych nie poznanych jeszcze gatunków roślin. Poruszono zagadnienia dotyczące problemów etycznych i religijnych, związanych z produkcją żywności transgenicznej.
EN
Authors attempt to inspire the general discussion about using the genetic engineering to produce novel foods. The hopes and fears regarding transgenic foods are presented in this article. The authors also believe that the questions about the transgenic foods will embrace the reflection concerning the evolution of the food ecosystem and selforganisation of matter. They aditionaly think that the biological progress of the food production will evaluate the economical profit in the context of the natural evolution of the life on our planet.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.