Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój osobisty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł wskazuje na rolę i znaczenie transgresji w rozwoju ontogenetycznym człowieka. Stanowi próbę ukazania niektórych zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z nadmiernego oraz destruktywnego przekraczania granic jego dokonań.
EN
This article indicates the role and importance of the transgression in the ontogenetic human development. It represents the attempt to show some the risks and the dangers arising by excessive and destructive crossing the borders of his achievements.
EN
This paper presents the results of a personal research study on personal growth and key competences indispensable for professional career development in a knowledge-based society. The topic of the article was taken to get the answer if personal development has an influence on professional development in knowledge-based society. The best form of personal development and key competence were identified needed developing career in knowledge-based society. Benefits results from development knowledge-based society have been tested in aid of developing professional development and factors blocking an employee and his career in knowledge-based society. In this article a new non-linear conception of work career and an approach to it by a new generation WLB (Work-Life-Balance).
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących rozwoju osobistego i kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju kariery zawodowej w społeczeństwie opartym na wiedzy. Temat artykułu podjęto w celu odpowiedzi na pytanie , czy rozwój osobisty ma wpływ na rozwój kariery zawodowej w społeczeństwie opartym na wiedzy? Zidentyfikowano najlepsze formy rozwoju osobistego i kluczowe kompetencje niezbędne do rozwoju kariery w społeczeństwie opartym na wiedzy. Zbadano korzyści, jakie wynikają z rozwoju osobistego na rzecz rozwoju kariery zawodowej oraz czynniki blokujące pracownika i rozwój jego kariery w społeczeństwie opartym na wiedzy. W artykule zaprezentowano nową nielinearną koncepcję kariery zawodowej i podejście do jej rozwoju nowego pokolenia WLB (Work-Life-Balance).
EN
The paper considers modern self-management methods and it also presents the benefits of coaching in personal and professional life, which affects the development of a knowledge-based society.
PL
Artykuł dotyczy rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Wykorzystuje wiedzę nowoczesnej psychologii, między innymi Coachingu w budowaniu wartości zawodowej i osobistej na rynku pracy. Następnie pokazuje jak ta wiedza wpływa na sam rynek pracy.
EN
Today's market reality requires competitiveness from enterprises in all areas of activity. All aware companies set much store by the proper development of staff. Caring for professional development in the process of constant increasing of qualifications, skills and powers are the basic elements for the proper management of human resources. Investing in human resources is a significant expense in the countries of Western Europe, while in Poland it is still far from enough. The experience of European countries constitute a proof of the relevance of investing in human resources, which directly influences on the success of both the companies and the individuals.
PL
Dzisiejsza rynkowa rzeczywistość wymaga od przedsiębiorstw konkurencyjności we wszystkich obszarach aktywności. Świadome organizacje przywiązują dużą wagę do prawidłowego rozwoju kadry pracowniczej. Podstawę stanowi nowoczesny sposób rekrutacji opierający się na kwalifikowaniu kandydatów zgodnie z wykształceniem oraz kompetencjami niezbędnymi dla pracodawcy. Dalszy proces prawidłowego zarządzania kadrami, to dbałość o rozwój zawodowy w procesie stałego zwiększania kwalifikacji, umiejętności i uprawnień. Inwestowanie w kadry stanowi istotny wydatek w krajach zachodniej Europy, natomiast w Polsce jest jeszcze dalece niewystarczające. Doświadczenia krajów europejskich stanowią jednoznaczny dowód na zasadność inwestowania w kadry, co bezpośrednio przekłada się zarówno na sukces przedsiębiorstwa jak i jednostki.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących rozwoju osobistego i kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju kariery zawodowej w logistyce i społeczeństwie opartym na wiedzy. Fundamentalne znaczenie ma kariera realizowana z pasją, zaangażowaniem i spełnieniem, co widać w przeprowadzonych przez nas badaniach. Mimo, iż respondenci nie są typowymi przedstawicielami pokolenia Y, a jedynie popierają ich dążenia zapisane w ramach określenia Work – Life – Balance.
XX
The article presents the results of research on personal development and key competencies necessary for career development in a knowledge society. Examined the benefits of personal development for career development and employee blocking agents and the development of his career in the knowledge society. The paper presents a new nonlinear career concept and approach to the development of a new generation of WLB (Work – Life – Balance).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.