Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BSO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The convergence and divergence are two common phenomena in swarm intelligence. To obtain good search results, the algorithm should have a balance on convergence and divergence. The premature convergence happens partially due to the solutions getting clustered together, and not diverging again. The brain storm optimization (BSO), which is a young and promising algorithm in swarm intelligence, is based on the collective behavior of human being, that is, the brainstorming process. The convergence strategy is utilized in BSO algorithm to exploit search areas may contain good solutions. The new solutions are generated by divergence strategy to explore new search areas. Premature convergence also happens in the BSO algorithm. The solutions get clustered after a few iterations, which indicate that the population diversity decreases quickly during the search. A definition of population diversity in BSO algorithm is introduced in this paper to measure the change of solutions’ distribution. The algorithm’s exploration and exploitation ability can be measured based on the change of population diversity. Different kinds of partial reinitialization strategies are utilized to improve the population diversity in BSO algorithm. The experimental results show that the performance of the BSO is improved by part of solutions re-initialization strategies.
2
Content available remote Systemowość ociepleń
PL
W artykule opisano składniki systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku (ETICS). Przedstawiono wymagania dotyczące stosowania konkretnych rozwiązań materiałowych pochodzących od jednego producenta oraz skutki instalowania rozwiązań niesystemowych.
EN
The article describes the elements of a thermal insulation system for the external walls of a building (ETICS). It presents the requirements concerning the application of particular mate-rial solutions originating from a single manufacturer, as well as the consequences of installing non-systemic solutions.
3
Content available remote System ze styropianem czy z wełną mineralną?
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości materiałów termoizolacyjnych stosowanych w systemach ociepleń - styropianu i wełny mineralnej. Omówiono ich zalety i wady i w związku z nimi podano zalecane miejsca zastosowania tych systemów.
EN
The article presents the most important properties of thermal insulation materials used in thermal insulation systems - expanded polystyrene and mineral wool. It discusses their advantages and disadvantages, as well as the recommended places of application for these systems, which are related to their pros and cons.
PL
Artykuł nawiązuje do dyskusji, jaka rozgorzała podczas Konferencji IZOLACJE 2012 po wygłoszeniu przez autora referatu "Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń". Autor odnosi się w nim do najważniejszych aspektów swojego wystąpienia oraz przedstawia argumenty przemawiające za opisanym w referacie sposobem mocowania ocieplenia na ociepleniu istniejącym.
EN
The article refers to the discussion which took place during the IZOLACJE 2012 Conference, after the author of the paper "Thermal insulation methods for buildings which utilise old thermal insulation systems" had read its contents aloud. The author refers here to the most important aspects of his speech, as well as presents arguments which support the method of affixing new thermal insulation to already existing thermal insulation, described in the paper.
EN
Swarm Intelligence is the part of Artificial Intelligence based on study of actions of individuals in various decentralized systems. The optimization algorithms which are inspired from intelligent behavior of honey bees are among the most recently introduced population based techniques. In this paper, a novel hybrid algorithm based in Bees Algorithm and Particle Swarm Optimization is applied to the Knapsack Problem. The Bee Algorithm is a new population-based search algorithm inspired by the natural foraging behavior of honey bees, it performs a kind of exploitative neighborhood search combined with random explorative search to scan the solution, but the results obtained with this algorithm in the Knapsack Problem are not very good. Although the combination of BA and PSO is given by BSO, Bee Swarm Optimization, this algorithm uses the velocity vector and the collective memories of PSO and the search based on the BA and the results are much better. We use the Greedy Algorithm, which it's an approximate algorithm, to compare the results from these metaheuristics and thus be able to tell which is which gives better results.
6
Content available remote Błędy wykonawcze w ocieplaniu ścian zewnętrznych systemem BSO
PL
Od wielu lat z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną i zmieniające się wymagania prawne wzrasta zapotrzebowanie na ocieplanie nowych i istniejących budynków mieszkalnych. Najpopularniejszą metodą ocieplania jest metoda bezspoinowa [BSO], dawniej nazywana metodą lekką-mokrą.
7
Content available remote Montaż płyt styropianowych w systemach BSO
PL
Płyty EPS znajdujące zastosowanie w bezspoinowych systemach ociepleń elewacji budynków [BSO]'1 swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim świetnym parametrom cieplnym styropianu, z którego są wykonane, łatwemu montażowi oraz niskim nakładom kosztów rzeczowych i roboczych, zwracających się dodatkowo w przyszłości dzięki zredukowaniu zapotrzebowania budynku na energię grzewczą przy zachowaniu optymalnej temperatury bytowej w jego pomieszczeniach. Aby jednak móc zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, najpierw trzeba poprawnie wykonać wszystkie fazy ocieplenia.
8
Content available remote Trwałość systemów ociepleń
PL
W artykule w zarysie omówiono wszystkie etapy składające się na poprawne wykonanie docieplenia gwarantującego mu oczekiwaną trwałość. Są to etapy: projektowania i produkcji zestawu wyrobów do ociepleń metodą lekką-mokrą, wprowadzenia na rynek, wykonywania projektu ocieplenia, wykonawstwa i eksploatacji.
9
Content available remote Systemy ociepleń – dokumenty odniesienia i metody badań według ZUAT
PL
W artykule przedstawiono metody badań składników ociepleń oraz układów ociepleniowych według ZUAT. Ponadto podano podstawowe informacje dotyczące normalizacji w zakresie systemów ociepleń, a także aktualne dokumenty odniesienia.
10
Content available remote Racjonalna grubość termoizolacji
PL
Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy obecnie, gdy mamy większą swobodę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, gdy powszechnie dostępne są różne materiały, technologie, lepiej i gorzej wyszkoleni wykonawcy, należy równie bezkrytycznie dobierać grubość ocieplenia, kierując się jedynie wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych? Celem autorów jest zwrócenie uwagi na aspekty, które, poza przepisami, również warto wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o grubości izolacji cieplnej podczas budowy, renowacji i termomodernizacji budynku.
11
Content available remote Ocieplanie trudnych miejsc w BSO
PL
Trudne miejsca na elewacjach w pracach ociepleniowych wymagają szczególnej dbałości, ponieważ to one decydują o efektywności całego systemu. Artykuł zwraca uwagę na wybrane trudne technologicznie strefy na ścianach elewacyjnych i obowiązujące dla każdej z nich zalecenia systemodawców.
12
Content available remote Kleje w bezspoinowych systemach ociepleniowych
PL
Przy bezspoinowych systemach ociepleń (BSO) ważnym ogniwem zapewniającym określoną izolacyjność cieplną zewnętrznych ścian elewacji budynków jest sposób łączenia podstawowych składników: termoizolacji do muru i siatki zbrojącej do termoizolacji. W takich operacjach wykorzystuje się techniki cementacji warstw przy użyciu odpowiednich zapraw klejących, zwanych popularnie klejami. Autorzy objaśniają, jak poprawnie je wykonywać. Publikacja nawiązuje też do teorii klejenia BSO, charakterystycznych szczegółów montażowych oraz wymagań normowych.
PL
W artykule przeanalizowano zapisy norm i zaleceń dotyczących izolacji cieplnej w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania. Zwrócono uwagę na metody badań i wymagania wobec wyrobów, których głównym przeznaczeniem jest wytworzenie na ścianie budynku oporu dla przepływającego ciepła pomiędzy pomieszczeniem mieszkalnym a otoczeniem. Zauważono potrzebę aktualizacji wymogów ustalonych w normie PN-B-20132 [1] dotyczących wyrobów styropianowych oraz rozszerzenia zakresu ich zastosowań.
14
Content available remote Jak docieplać elewacje metodą BSO?
PL
Publikacja omawia metodą „krok po kroku” etapy postępowania związane z wykonawstwem robót ociepleniowych od fazy projektowana aż po tynkowanie. Autor wymienia również najczęściej popełniane błędy wykonawcze.
15
Content available remote Kotwienie tremoizolacji BSO na elewacjach
PL
Prężnie rozwijający się rynek bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) dysponuje bogatym asortymentem łączników. Różnorodność ich typów, nie zawsze czytelna symbolika w oznaczeniach, a także wielość rozwiązań uwarunkowanych przeznaczeniem i sposobami montażu mogą stwarzać kłopoty z optymalnym wyborem. Czym sie kierować, aby mieć pewność, że są to odpowiednie łączniki i jak je poprawnie zamontować?
PL
Opracowanie zawiera wyniki badań dotyczące wpływu nieciągłości materiału termoizolacyjnego i procesu starzenia na zmiany strukturalne cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych w bezspoinowym systemie styropianowych ociepleń (BSO).
EN
This paper contains results of research on the influence of discontinuities in thermal insulation material and of aging processes on structural changes in thin layer plasters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.