Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kasztanowiec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Botanicy i dendrolodzy wyróżniają kilkanaście gatunków kasztanowców (Aesculus) występujących naturalnie na trzech kontynentach – w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Są to przeważnie drzewa, rzadziej wysokie krzewy, o ozdobnych liściach i egzotycznych kwiatach.
PL
Drzewa będące wartościowym elementem ekosystemów miejskich żyją w trudnych warunkach siedliskowych. Osłabione stają się bardziej podatne na szkodniki i patogeny.
EN
Individual plant extracts from horse chestnut, arnica and hops have been applied in vitro on Jurkat type leukemic cells from which mitochondria were isolated. Each sample of the isolated experimental mitochondria were monitored by the determination of proteins and by monitoring the fluorescence of endogenous fluorophores of experimental mitochondria compared with control mitochondria isolated from intact leukemic cells by means of the synchronous fluorescence fingerprint method. The horizontal cut of excitation-emission matrices at (λ = 240 nm) demonstrated the final graphical and mathematical fluorescence of mitochondria. The result is the presence of two fluorescent excitation-emission zones (the result of the overlapping effect of very similar fluorescence maxima values), which were subsequently compared with standard fluorophores. A reduction of protein content in all experimental mitochondria was observed, the most after the effect of arnica and the least after the influence of horse chestnut. The decrease of fluorescence of the first fluorescent zone was compared to control mitochondria. The decline of mitochondrial fluorescence confirmed the cytotoxic effect of the substances studied on the mitochondria in vitro.
PL
Oceniono wpływ in vitro wyciągów wybranych roślin (kasztanowiec, chmiel, arnica) na mitochondria wyizolowane z nowotworowych komórek białaczkowych typu Jurkat. Każdą próbkę wyizolowanych eksperymentalnie mitochondriów monitorowano określając produkowane białka i oceniając fluorescencję endogennych fluoroforów z użyciem metody the synchronous fluorescence fingerprint i porównano z mitochondriami kontrolnymi uzyskanymi z komórek nie poddanych oddziaływaniu wyciągów. Odczyty wskazań emisji macierzy falą o długości (λ = 240 nm) ukazały fluorescencję mitochondriów. Stwierdzono dwie emisje, które porównano ze standardowymi fluorophorami. Zobrazowano redukcję zawartości białka we wszystkich doświadczalnych mitochondriach, największą po wyciągach z arnica i najmniejszą po kasztanowcu. Obniżenie fluorescencji pierwszej strefy było porównywalne z mitochondriami kontrolnymi. Obniżenie mitochondrialnej fluorescencji potwierdza cytotoksyczny efekt badanych substancji na mitochondia in vitro.
PL
Od kilkunastu lat szrotówek kasztanowcowiaczek jest w centrum uwagi osób zajmujących się ochroną zieleni na terenach miejskich. Duży wpływ na to miał sposób uszkadzania liści przez tego owada. W wyniku jego żerowania liście przebarwiają się, mają ograniczoną powierzchnię asymilacji, przedwcześnie zamierają i opadają.
PL
Wszystkim w Polsce znany jest kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), często wielkie drzewo, w połowie maja obficie kwitnące na biało i kojarzone z egzaminami dojrzałości. Mało kto zaś wie, że wśród 20 gatunków kasztanowców, zwykle drzew, jeden jest krzewem.
PL
Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem za pomocą iniekcji toczy się już od czterech lat. Mimo wykazanej skuteczności dalsze stosowanie tej metody nie jest przesądzone i zależy od najbliższych decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
PL
Od końca lat 80. w Europie stopniowo wzrasta zagrożenie ekspansją groźnego szkodnika, szrotówka kasztanowcowiaczka, który zagraża kasztanowcom na większości obszarów kontynentu, także i w Polsce. Istnieje wiele metod zwalczania tego szkodnika, jednak najpopularniejsza to zbieranie i palenie liści kasztanowca. Ta metoda posiada jednakże wiele wad, przyczyniając się do marnowania dużej ilości potencjalnie wartościowej masy organicznej. W Instytucie Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu podjęto próbę zwalczania zagrożenia szrotówkiem poprzez termofilne kompostowanie liści zawierających poczwarki tego pasożyta. Stwierdzono, iż kompostowanie mieszanki liści i osadów ściekowych pozwala na uzyskanie wyraźnej fazy termofilnej, niezbędnej do zniszczenia szrotówka. Dodatkowo uzyskano wysokiej jakości kompost, który może być stosowany w gospodarce komunalnej lub rolnictwie.
EN
In Europe since the end of the 80 's gradually increases the threat concerning an expansion of imminent xylophagen called horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) which impends to horse-chestnuts on the most areas of the continent, also including Poland. There are many methods related with this pest control, the most popular is horse-chestnut leaves picking and burning. However this method has many disadvantages which cause wasting of huge amount of potentially valuable organic mass. In the Institute of Agricultural Engineering of Agricultural University of Poznań undertook the test of fighting of the horse-chestnut leaf miner threat through the thermophilic composting of leaves with this parasite chrysalis. It has been stated that composting of mixture of leaves and sewage sludge allows to obtain well-marked thermophilic phase, indispensable to the horse-chestnut leaf miner destruction. Additionally compost of high quality was obtained, which can be applied in the municipal management or agriculture.
PL
Owady minujące, czyli żerujące wewnątrz korytarza drążonego w liściach lub młodych pędach, do niedawna nie stanowiły istotnego problemu w uprawach oraz zieleni miejskiej. Jedynie kilka gatunków, np. toczyk gruszowiaczek (Leucoptera malifoliella) czy szrotówek białaczek (Phyllonorycter blancardella) okresowo występowało w szkodliwym zagęszczeniu w sadach, powodując przedwczesne opadanie liści, a w konsekwencji - osłabienie zdrowotności drzew. W przypadku zieleni miejskiej, w skutek pojawienia się pewnego drobnego motyla, walory estetyczne wielu parków i zadrzewień znacznie się pogorszyły.
PL
Zieleń jest życiem, dlatego powinna być wszędzie, a szczególnie tam, gdzie przebywają ludzie. O zieleń trzeba dbać oraz chronić ją przed chorobami i szkodnikami. Coraz częściej spotykamy latem uschnięte, opadające liście, zamierające drzewa z ogryzioną korą czy pełzające po trawnikach ślimaki. Wydaje się, że współczesna wiedza potrafi uporać się z chorobami i szkodnikami.
PL
Warunki miejskie negatywnie wpływają na rozwój drzew, które często przez dziesięciolecia narażone są na działanie zanieczyszczonej gleby i powietrza oraz na uszkodzenia mechaniczne. Aby określić czynniki wpływające na stan drzew, jak również opracować metodę poprawy jakości troficznej siedlisk, przeprowadzono w Poznaniu eksperyment. Uzyskane w trzecim roku efekty potwierdziły słuszność zastosowanej metody, polegającej na mulczowaniu gleby i jej intensywnym nawożeniu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.