Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowiska montażowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę określania poziomu montowalności stanowiska montażowego z wykorzystaniem sieci neuronowych. Za pomocą programu Statistica Neural Networks wyznaczono zestaw najlepszych sieci. Uzyskane na ich podstawie wyniki porównano z wynikami badań eksperymentalnych i klasycznego modelowania matematycznego. Na tej podstawie dobrano odpowiednią strukturę sieci neuronowej dającej możliwość prognozowania poziomu montowalności z najwyższą dokładnością.
EN
Problems with defining an assembly level of the assembly stand with application of neuronal networks are presented in this article. A set of best networks was defined using the Statistical Neural Networks software. The obtained results were compared with the experimental investigation result and classical mathematical modelling. This comparison allowed selecting the most suitable structure of neuronal network that enables to predict the assembly level with the highest precision.
PL
Artykuł jest wybiórczym przeglądem rozwiązań konstrukcyjnych i procesów technologicznych montażu w automatach do łączenia dwóch lub trzech małych elementów z tworzyw sztucznych lub metalu skonstruowanych i budowanych w IMBiGS. Pomimo wydawałoby się prostego procesu montażowego przedstawiono urządzenia o przemyślanych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz inżynierskich. Możliwe jest zastosowanie przedstawionej idei rozwiązań przy konstrukcji stanowisk do montażu podobnych elementów.
EN
The article provides a selective review of recent technological processes as well as description of technological aspects of automated machines design used for joining two or of three small plastic or metal elements constructed and built in IMBiGS. The authors presents modern, thorough, and advanced solutions for this assembly process that may look simple for some of us, but it is not. Above-mentioned technological solutions may have practical application for designing automatic assembly positions.
3
Content available remote Analiza powtarzalności pozycjonowania robota montażowego
PL
W artykule przedstawiono zależność umożliwiającą określenie powtarzalności pozycjonowania robota, którą zweryfikowano w badaniach eksperymentalnych. Zaproponowano również metodykę wyznaczania najkorzystniejszego miejsca w przestrzeni roboczej stanowiska montażowego do łączenia typowych części maszyn. W końcowej części omówiono wyniki i sformułowano wnioski.
4
Content available remote Wyznaczanie zdolności jakościowej zrobotyzowanego stanowiska montażowego
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i ocenę najczęściej stosowanych metod wyznaczania wielowymiarowego wskaźnika zdolności jakościowej maszyn pod kątem ich wykorzystania do badania zdolności jakościowej stanowiska montażowego. Zaproponowano autorską metodę wyznaczania wskaźnika zdolności jakościowej MCs zrobotyzowanego stanowiska montażowego, którą zweryfikowano w badaniach symulacyjnych. W końcowej części przedstawiono wyniki i wnioski z analiz.
EN
This article presents characteristics and evaluation the most often applied methods in order to determine of multivariate capability index at the angle of their possibility to research of qualitative ability of the assembly stand. The author's method of capability index MCs determination for the robotized assembly stand on which joined process of cylindrical parts was realized, also was shown. Presented method was verified simulating investigations The final part of the paper presents the results and conclusions from conducted analyses.
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu zapewnienia wymaganej zdolności procesu montażu cylindrycznych części maszyn na zrobotyzowanym stanowisku montażowym. Przedstawiono metodę wyznaczania optymalnego kąta obrotu chwytaka robota, zapewniającego maksymalne prawdopodobieństwo połączenia części bez konieczności modernizacji stanowiska montażowego, oraz wartości wskaźnika zdolności procesu Cp. W końcowej części omówiono wyniki obliczeń i sformułowano wnioski.
EN
The article presents the assurance problems of the required ability assembly process of the machine cylindrical parts, realized on the robotizationed assembly position. The method of determine the optimum angular displacement of the robot gripping device was shown, assuring the maximum probability of the part connections and the value of the ability coefficient process Cp, without the necessity of the assembly position modernization. Calculation results and were conclusions was presented in the final part of the article.
6
Content available remote Wyznaczanie optymalnej konfiguracji zrobotyzowanego stanowiska montażowego
PL
W artykule zaproponowano metodę wyznaczania błędu względnego przemieszczenia osi łączonych części na zrobotyzowanym stanowisku montażowym. Przedstawioną metodę, zweryfikowaną w badaniach symulacyjnych, wykorzystano do opracowania modelu optymalizacyjnego, zapewniającego dobór parametrów łańcucha wymiarowego operacji montażowej bez zbędnego zwiększania dokładności stosowanego oprzyrządowania stanowiska, a więc również jego kosztów.
EN
The method of marking the relative error of dislocation of axis of connected and parts on robotized assembly stand was proposed in article. This method was introduced, and verified with simulating research. Besides, this method was used to elaborate the optimization model the assuring selection of parameters of dimension chain assembly operation, without enlarging the accuracy of applied instrumentation of stand, without increasing assembly costs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.