Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protest
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wielki Zwierzyniec Jeleni – ezoteryczny park, fragment założenia ogrodowo-urbanistycznego Białegostoku z czasów J.K. Branickiego, zaniedbany podczas zaborów rosyjskich, jako „Park 3-maja” odtwarzany i przekształcany w Muzeum Pamiątek Narodu Polskiego w międzywojniu, dewastowany w trakcie II Wojny Światowej, ogołacany ze znaczeń i upamiętnień przez powojenne socjalistyczne władze, jest obecnie w czasach „Wolnej Polski” degradowany przez ruch „Zielonych” do roli lasku. Władze miejskie pod naciskiem protestujących wstrzymują rewaloryzację parku.
EN
“The Deer Park” – esoteric part of famous J.K. Branicki`s Baroque urban-garden composition of eighteencentury Bialystok, neglected during the Russian annexation of Poland, after 1919 when Poland became independent restored as a 3-May Constitution Park and transformed into “Green Pantheon of national heroes”, devastated by the Germans and Soviets during the Second World War, deprived of commemorations by the post-war socialist government, now is degraded by „Greens” to wild forest. The city authorities after the protest abandoned revaluation of the park.
2
Content available remote 13th Istanbul Biennial
EN
This article describes an international exhibition of contemporary art which took place in Istanbul, Turkey from September 14 till October 20, 2013. It also presents the extraordinary circumstances of this event.
PL
W artykule omówiono międzynarodową wystawę sztuki współczesnej, która odbyła się w Stambule, w dniach od 14 września do 20 października 2013 roku i przedstawiono okoliczności jej towarzyszące.
PL
Podstawowym środkiem ochrony prawnej, jaki przysługuje wykonawcom, jest protest. Aby z niego skorzystać, należy spełnić określone warunki. Jednym z nich jest interes prawny - wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku.
4
Content available remote Protest jako podstawowy środek ochrony prawnej
PL
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie środków ochrony prawnej. Zgodnie z jej art. 179 ust. 1a skarga przysługiwać będzie także zamawiającemu, a więc będzie on mógł zaskarżyć wyrok arbitrów. Jest to zupełne novum, ponieważ dotychczas środki ochrony prawnej przysługiwały wyłącznie oferentom.
PL
Przez "środki ochrony prawnej" należy rozumieć określone w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych środki odwoławcze (protest i odwołanie) oraz skargę do sądu. Można z nich skorzystać we wszystkich postępowaniach, do których stosuje się przepisy ustawy, tj. w zamówieniach o wartości szacunkowej ponad 6 tys. euro.
PL
Czy dzierżawca nieruchomości może wnieść zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Dzierżawcy nieruchomości nie przysługuje takie uprawnienie. Przysługuje ono natomiast temu, kto ma interes prawny (chroniony przez konkretne przepisy prawa materialnego), a więc np. właścicielowi nieruchomości, którego projekt ten będzie m.in. dotyczyć i którego interes prawny może być naruszony ustaleniami planu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.