Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozliczenia energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Working and reflected active powers of harmonics generating single-phase loads
EN
Harmonics generating loads when supplied from a common source of a sinusoidal voltage cause reflection of a part of the energy delivered to the load back to the supply. Such a load has to be supplied therefore, with a power which is higher than the active power, even if the load is purely resistive, and consequently, the energy provider delivers more energy to such a load than that measured by an energy meter. This power is called “a working active power” of the load. The paper explains the concepts of the working and reflected active powers and presents results of measurement of these powers for common single-phase harmonics generating loads.
PL
Odbiorniki generujace harmoniczne w warunkach zasilania z powszechnie dostępnych źródeł napięcia sinusoidalnego, powodują odbicie do źródła części energii dostarczonej do odbiornika. W związku z tym, odbioniki takie muszą być zasilane z mocą wyższą od mocy czynnej, nawet wtedy, gdy są to odbiorniki czysto rezystancyjne. Moc tę nazano roboczą mocą czynną i jest ona większa od mocy czynnej o odbitą moc czynną. W wyniku tego odbicia energii, jej dostawca dostarcza do odbiornika generującego harmoniczne więcej energii, niż to wynika z jej pomiaru na zaciskach odbiornika. Niniejszy artykuł wyjaśnia szczegółowo koncepcję roboczej i odbitej mocy czynnej a także przedstawia wyniki pomiarów tych mocy dla pewnych generujących harmoniczne odbiorników jednofazowych.
PL
Rozwój nowych technologii, w tym technologii w obszarze pomiaru paliw gazowych, powoduje konieczność dostosowywania nie tylko procedur przemysłowych, ale jest także jednym z czynników wymuszającym zmiany przepisów prawa. Również zmiany w zakresie prawa unijnego wymuszają szereg zmian w ustawodawstwie krajowym, czego przykładem może być wdrażanie postanowień Dyrektywy MID [1]. Równie istotnym czynnikiem powodującym zmiany w zakresie metrologii prawnej w gazownictwie jest wprowadzenie od 1 sierpnia br. rozliczeń gazowych w jednostkach energii.
EN
The development of new technologies, including technologies in the area of measurement of gaseous fuels, makes it necessary to adapt not only industrial procedures, but it is also one of the factors forcing changes in the law. Also changes in the scope of European Union law forces a number of changes in national legislation, as exemplified by the implementation of the MID Directive [1]. An equally important factor causing changes in legal metrology in the gas market is introduced since 1th August this year of settlements in the gas system in energy units.
3
Content available remote Czy moc czynna jest mocą użyteczną i za co powinniśmy płacić?
PL
Moc czynna jest jedną z najbardziej solidnie zdefiniowanych wielkości energetycznych. Oparta jest na jasnych podstawach fizycznych oraz ma w elektrotechnice wielkie znaczenie techniczne. Uważana jest za moc użyteczną odbiorników. Istnieje jednak w środowisku inżynierskim pewna świadomość tego, że w systemach rozdzielczych o napięciu i prądzie odkształconym i niesymetrycznym, moc czynna może nie być użyteczną w takim stopniu, jak ma to miejsce wtedy, gdy wielkości te są sinusoidalne i symetryczne. Wiąże się to z wątpliwościami odnośnie użyteczności energii przenoszonej przez harmoniczne i składowe prądu i napięcia kolejności ujemnej. Wzrost kosztów energii może usprawiedliwiać pytania odnośnie użyteczności mocy czynnej i kwestionować poprawność rozliczeń energetycznych, opartych na całce tej mocy w okresie rozliczeniowym, to jest na ilości energii czynnej dostarczanej odbiorcy. Pytania takie są niestety wyzwaniem dla powszechnie stosowanych metod rozliczeniowych, utrwalonych dziesiątkami lat tradycji, standardów i kształcenia a także metod pomiarowych. Wzrost kosztów energii, potrzeba poprawy niezawodności i bezpieczeństwa energetycznego, a także potrzeba poprawy jakości zasilania i odbioru może powodować bardzo głębokie zmiany w systemach rozdzielczych, których przejawem jest rozwój sieci inteligentnych (Smart Grids), których elementem są nowe systemy pomiarowe. W tej sytuacji, nawet najbardziej podstawowe pytania odnośnie rozliczeń energetycznych mogą być usprawiedliwione. W artykule pokazano, że z punktu widzenia użyteczności, moc czynna ma trzy składniki nazwane: roboczą mocą czynną, (working active power) odbitą mocą czynną (reflected active power) oraz szkodliwą mocą czynną (detrimental active power). Pokazano też, że rozliczenia energetyczne oparte na całce roboczej mocy czynnej, zwanej energią roboczą, są poprawniejsze od rozliczeń opartych na ilości energii czynnej, a ponadto rozliczenia takie mogą tworzyć motywacje ekonomiczne dla poprawy jakości zasilania i jakości odbioru energii elektrycznej.
4
Content available remote Conservative Power Theory, Sequence Components and Accountability in Smart Grids
EN
Smart grids offer a new challenging domain for power theories and compensation techniques, because they include a variety of intermittent power sources which can have dynamic impact on power flow, voltage regulation, and distribution losses. When operating in the islanded mode, smart micro-grids can also exhibit considerable variation of amplitude and frequency of the voltage supplied to the loads, thus affecting power quality and network stability. Due to the limited power capability of smart micro-grids, voltage distortion can also get worse, affecting measurement accuracy and possibly causing tripping of protections. In such a context, a reconsideration of power theories is required, since they form the basis for supply and load characterization and accountability. A revision of control techniques for harmonic and reactive compensators is also required, because they operate in a strongly interconnected environment and must perform cooperatively to face system dynamics, ensure power quality and limit distribution losses. This paper shows that the Conservative Power Theory (CPT) provides a suitable background to cope with smart grids characterization needs, and a platform for the development of cooperative control techniques for distributed switching power processors and static reactive compensators.
PL
Sieci inteligentne (Smart Grids) są nowym wyzwaniem dla teorii mocy i kompensacji, gdyż sieci takie mają różnorodne źródła energii, mogące mieć dynamiczny wpływ na przepływ energii i jej straty oraz na zmienność napięcia. W sytuacji pracy izolowanej ineligentne mikro-sieci mogą zasilać odbiorniki napięciem o znaczącej zmienności amplitudy i częstotliwości, odziaływując na jakość energii oraz stabilność. Ograniczona moc mikro-sieci może pogłębiać odkształcenie napięcia, odziaływująć na dokładność pomiarów i wadliwe działanie zabezpieczeń. W takiej sytuacji niezbędna jest rewizja teorii mocy, gdyż teoria ta tworzy podstawy opisu odbiorników i rozliczeń energetycznych. Niezbędna jest także rewizja metod sterowania kompensatorów harmonicznych i mocy biernej, gdyż kompensatory takie działając w silnie odziaływującym na siebie środowisku, muszą współpracować zgodnie z dynamiką systemu tak, aby zapewnić jakość energii oraz ograniczać jej straty. Niniejszy artykuł pokazuje, że Konserwatywna Teoria Mocy (CPT) tworzy podstawy teoretyczne dla rozwiązywania różnych zagadnień w sieciach inteligentnych oraz platformę dla rozwoju metod sterowania rozłożonych przekształtników i kompensatorów mocy biernej.
5
Content available Robocza, odbita i szkodliwa moc czynna
PL
Moc czynna odbiorników generujących harmoniczne prądu bądź zasilanych napięciem odkształconym lub niesymetrycznym nie jest synonimem mocy użytecznej. Ma ona składniki zarówno użyteczne jak i szkodliwe. Rozliczenia energetyczne uwzględniające użyteczność i szkodliwość składników mocy czynnej mogą tworzyć motywacje ekonomiczne dla poprawy jakości zasilania i jakości użytkowania energii elektrycznej.
EN
The active power of harmonics generating loads or loads supplied with asymmetrical or distorted voltage is not a synonym to the useful power. It has both useful and detrimental components. Energy accounts that recognize the usefulness and harmfulness of these components could create economical incentives for both the supply quality and the loading quality improvement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.