Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Prezbiopia – metody korekcji
PL
Prezbiopia zwana również starczowzrocznością nie jest ani chorobą, ani wadą refrakcji, a jedynie naturalnym procesem fizjologicznym związanym ze starzeniem się gałki ocznej i spadkiem zdolności akomodacji oka. Jak mówi literatura fachowa, o prezbiopii mówimy wówczas, „(..) gdy punkt bliski akomodacji cofa się do miejsca, w którym akomodacja niezbędna do czytania lub innej pracy z bliska staje się trudna lub wręcz niemożliwa. W przypadku większości ludzi praca z bliska staje się uciążliwa, kiedy amplituda akomodacji spada poniżej 5,00D (...)” [1]. Przy czym pamiętajmy, że jeżeli pacjent nie wykorzystuje więcej niż połowy amplitudy akomodacji podczas wykonywania czynności z bliska (zakładając odległość 40 cm, na którą potrzebujemy 2,50D, osoba z akomodacją 5,00D nie zauważy znacznego problemu), jego praca wciąż będzie komfortowa.
PL
Okulary stanowią najchętniej stosowaną metodę korekcji wad wzroku. Zainteresowani dokonują ich zakupu w salonach optycznych – u lokalnych przedsiębiorców i w placówkach sieciowych oraz w punktach poza optycznych, takich jak supermarkety, targowiska, sklepy sportowe czy Internet. Druga kategoria wiąże się z pojęciem tzw. okularów gotowych. Jest to produkt wytwarzany na skalę masową, o jednakowych wartościach korekcji dla oka prawego i lewego oraz stałym rozstawie środków optycznych. Z uwagi na jego charakterystykę, powinien być użytkowany jedynie w szczególnych przypadkach. Niestety, rzeczywistość weryfikuje powyższe zalecenia i niejednokrotnie okazuje się, że ta metoda korekcji często wykorzystywana jest niezgodnie z przeznaczeniem. Takie postępowanie może powodować wystąpienie negatywnych objawów, takich jak bóle głowy, uczucie napięcia oczu, problemy z koncentracją, a nawet podwójne widzenie.
3
Content available remote Wyzwania diagnostyki i korekcji nadwzroczności
PL
Nadwzroczność (hiperopia) to stan, w którym przy rozluźnionej akomodacji równoległe promienie światła wpadające do oka skupiają się za siatkówką (patrz ryc. 1). Miarą nadwzroczności jest moc (wyrażona w dioptriach – D) sferycznej soczewki skupiającej, koniecznej do zogniskowania promieni świetlnych na siatkówce. Soczewka skupiająca musi mieć zatem taką moc, aby jej ognisko obrazowe pokrywało się z punktem dalekim oka. W literaturze wyróżnić można trzy podstawowe stopnie nadwzroczności: niską – do wartości 3D, średnią – między 3 a 6D oraz wysoką – powyżej 6D.
4
Content available remote Skiaskopia drogą do łatwej akceptacji korekcji przez pacjenta
PL
Specjaliści dobierający korekcję niejednokrotnie stają przed dylematem, czy korygować wadę wzroku pacjenta w pełni, kierując się wynikiem po porażeniu akomodacji, czy komfortem pacjenta i szybką adaptacją do szkieł. Oba podejścia obarczone są ryzykiem: a. Pełna korekcja po zakropleniu może skutkować brakiem adaptacji. Według literatury osoba nadwzroczna komfortowo funkcjonuje przy zachowaniu napięcia akomodacji tonicznej (około 0,75D od pełnej cykloplegii). b. Pozostawienie niedokorygowania może skutkować zaburzeniami widzenia obuocznego i występowaniem astenopii.
6
Content available remote Kontrola progresji krótkowzroczności a widzenie obuoczne
PL
Problem krótkowzroczności dotyka coraz większą rzeszę pacjentów. Na domiar złego coraz częściej dotyczy on także małych dzieci. Najbardziej martwi nas ciągły przyrost korekcji minusowej, który może doprowadzić do wysokiej krótkowzroczności (opisywanej w literaturze jako -6,00D i więcej). Wiele mówi się o konsekwencjach związanych z zaawansowaną myopią – pacjenci są bardziej narażeni chociażby na jaskrę czy choroby siatkówki. Chcąc uchronić pacjentów od tych chorób, podejmujemy działania mające na celu spowolnienie progresji krótkowzroczności. W zanadrzu mamy kilka różnych metod, jak metody farmakologiczne czy korekcję okularową i soczewkową. Znanych jest co najmniej kilka czynników warunkujących powstawanie krótkowzroczności, a kolejne prace naukowe wskazują na istotny wpływ widzenia obuocznego na rozwój tej wady wzroku. W poniższym artykule omówiona zostanie rola wybranych parametrów układu wzrokowego w aspekcie powstawania i progresji krótkowzroczności oraz to, jakie zaburzenia widzenia obuocznego mogą na to wpłynąć. Ponadto pojawia się pytanie, czy przeciwdziałanie progresji krótkowzroczności może oddziaływać na konwergencję, akomodację lub ustawienie oczu?
7
Content available remote Astygmatyzm mniej znany
PL
Astygmatyzm oka wydaje się nie mieć większych tajemnic dla doświadczonego optometrysty. Występuje u niemal każdego człowieka w jakimś okresie życia, można go korygować z sukcesem na wiele sposobów. Można powiedzieć, że jest to wada już dobrze znana. Głównym celem tego artykułu jest pokazanie, że nawet w tak pozornie banalnym temacie udaje się znaleźć ciekawe sprawy, jeśli tylko zdecydujemy się sięgnąć głębiej. Przy tym, mimo że niektóre z ciekawostek będą mieć pozornie znaczenie tylko akademickie, to pośrednio przekładają się na praktykę kliniczną.
8
Content available remote Aplikacja soczewek torycznych w zależności od wielkości astygmatyzmu
PL
Jeszcze kilkanaście lat temu korekcja astygmatyzmu w okularach nie była tak powszechnie stosowana. Szczególnie w mniejszych miejscowościach zdarzało się, że tylko nieliczni specjaliści dobierali korekcje cylindryczne. Dziś jest na szczęście inaczej, zdecydowana większość specjalistów potrafi właściwie skorygować astygmatyzm. Na recepcie nikogo nie dziwi nawet najdrobniejsza korekcja, rzędu 0,25D cylindra, a i świadomość pacjentów w tym zakresie ciągle rośnie. Czy podobnie jest w przypadku korekcji soczewkami kontaktowymi i czy każdy pacjent z astygmatyzmem otrzymuje właściwe dla swojej wady wzroku rozwiązanie?
9
Content available remote Niecodzienne sposoby na presbiopię
PL
Czym jest presbiopia, pisana czasem przez 'z', zwana także nieco niesympatycznie starczowzrocznością? Najczęściej można spotkać definicje opisujące ją jako fizjologiczne pogorszenie widzenia na bliskie odległości, wynikające ze zmniejszenia lub utraty z wiekiem zdolności oka do akomodacji. Jednak z punktu widzenia samej optyki wiek ani inne przyczyny nie mają znaczenia i równie dobrze utrata akomodacji może być spowodowana np. chorobą w młodym wieku lub wypadkiem, wymagającym wymiany soczewki. Można zatem na potrzeby niniejszego artykułu poszerzyć definicję presbiopii i przyjąć, że jest to po prostu zmniejszenie lub utrata zdolności do akomodacji. Jak, z kolei, zdefiniować korekcję presbiopii? Nie jest to przecież zwykle przywrócenie zdolności do akomodacji. Wydaje się, że tu również można przyjąć szerszą definicję i powiedzieć, że korygujemy presbiopię, jeśli umożliwiamy odczytanie informacji obrazowej (najczęściej w bliży), niedostępnej bez korekcji. Na rycinie 1 przedstawiony jest schemat zawierający - mam nadzieję - wszystkie miejsca, które nadają się do tego, by zamontować tam korekcję presbiopii. W kolejnych sekcjach omówię najciekawsze, niecodzienne pomysły. Niektóre z nich sięgają bardzo daleko w przyszłość, ale cóż, dzisiejsze marzenia nierzadko jutro stają się rzeczywistością.
10
Content available remote Geometryczne wskazówki doboru długości strefy progresji
PL
Producenci soczewek progresywnych oferują kilka długości strefy progresji (DSP) dla każdej konstrukcji. Jak wybrać najlepszą? Kiedyś zwykło się dobierać DSP w zależności od wielkości oprawy. Takie podejście odchodzi do lamusa, ponieważ DSP wpływa bezpośrednio na jakość widzenia oraz okres adaptacji do nowych soczewek progresywnych. W dalszej części niniejszego artykułu przedstawione zostaną tylko niektóre czynniki wpływające na dobór odpowiedniej DSP. Pominięte zostały preferencje użytkowników oraz wpływ poprzedniej korekcji pacjenta.
EN
The paper presents a method for determining the effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of teeth of the worm wheel. The regularities regarding the effect of correction on contact and tribocontact parameters are established.
PL
Przedstawiono metodę oceny obliczeniowej wpływu korekcji uzębienia przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa na wytrzymałość stykową, zużycie oraz trwałość zębów koła ślimakowego. Ustalono prawidłowości wpływu korekcji na parametry kontaktu oraz kontaktu tribologicznego.
12
Content available remote Soczewki kontaktowe u dzieci – doświadczenia własne
PL
W artykule omówiono nowy sposób korekcji sygnału wyjściowego cyfrowego integratora stosowanego w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (DSP) opartego na błędzie próbkowania oraz na pochodno-całce Grünwalda-Letnikova. W artykule zaprezentowano teorię i przykładowe wyniki symulacji działania integratora.
EN
The paper presents a new approach for output signal correction of digital integrator in the field of digital signal processing (DSP) based on an error of sample time and the Grünwald-Letnikov differ integrals. Theory and simulation results of integrator work are shown in the paper.
PL
W artykule przedstawiono metodę korekcji błędów dynamicznych czujnika pelistorowego wnoszonych przez osłonę ognioszczelną tego czujnika. Metoda wykorzystuje algorytm odtwarzania. Opisano korekcję jednotorową (model o stałych parametrach) i dwutorową (model o zmiennych parametrach). Porównano obie metody oraz zaakcentowano zalety metody korekcji dwutorowej.
EN
This paper presents a method of dynamic error correction of pellistor sensor with flameproof shield. The method uses an prediction algorithm. Described one-way correction (model with fixed parameters) and a two-way correction (model with variable parameters). Both methods was compared and highlighted the advantages of two-way correction method.
15
Content available remote Zwiększenie dokładności pomiaru czasu przelotu sygnału akustycznego
PL
W artykule omówiono problemy poprawnego wykrywania impulsów, odbieranych podczas pomiaru interwałów czasu w akustycznej tomografii rozkładu pól temperaturowych, spowodowane wpływem szumu oraz ograniczoną szybkością narastania obwiedni odbieranego sygnału. W celu poprawy dokładności pomiaru tych interwałów przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania liniowej modulacji okresu impulsów akustycznych. Zaproponowano metodę korekcji bezpośrednio zmierzonego interwału czasu. Metoda ta bazuje na pomiarze dodatkowego interwału czasu trwania zadanej liczby półokresów odebranego sygnału, gdy obwiednia sygnału ustabilizuje się na wystarczającym poziomie. Skuteczność proponowanej metody korekcji zbadano metodą symulacji.
EN
This paper describes the main problems that appear during the measurement of time-of-flight intervals in acoustic tomography, which are related to the influence of noise and with a limited slew rate of the signal amplitude envelope. Analysis of possibilities of using linear modulation of period of the acoustic pulses with the aim of improving the accuracy of the time-of-flight measurement in noise conditions and influence of limited slew rate envelope is presented in this paper. The proposed method of correction of directly measured time interval is based on the additional measurement of duration the given number of half periods of received signal when the signal envelope stabilizes at a sufficient level. Efficiency of was studied by simulation method.
16
Content available remote Niepewność korekcji oddziaływań systematycznych oraz dryftów czasowych
PL
W artykule przedstawiono analizę niepewności podstawowych metod korekcji oddziaływań systematycznych oraz dryftów czasowych występujących w torach pomiarowych. Przeanalizowano metody korekcji oddziaływań addytywnych i multiplikatywnych oraz dryftów bazujących na dodatkowych pomiarach wielkości referencyjnych oraz odwróconej wartości wielkości mierzonej. Wykazano, że podstawowymi przyczynami ograniczenia skuteczności korekcji są: ograniczona rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego, niestabilność wyników pomiaru, nieliniowość funkcji przetwarzania toru pomiarowego oraz niedoskonałość układów przełączających. Wykazano również, że składowe przemienne zewnętrzne i wewnętrzne w różny sposób wpływają na niepewność skorygowanego wyniku. Przedstawiono wzory na szacowanie standardowej niepewności skorygowanych wyników w funkcji niepewności wielkości referencyjnych, wartości cyfry najmniej znaczącej miernika oraz składowych okresowych i szumowych. Zaproponowano zaawansowaną korekcję łącznie dryftu oraz oddziaływań addytywnego i multiplikatywnego. Na przykładzie liczbowym wykazano skutki wpływu rozdzielczości miernika oraz składowych zmiennych na niepewność skorygowanego wyniku.
EN
The paper presents results of analysis of the influences of quantization in analog-to-digital converter, random and regular noises onto uncertainty of correction systematic effects and drift occurring in measuring channel. The standard and advanced methods of correction of additive and multiplicative influences and drifts based on additional measurements of reference values and reversed of the measured and reference values are analyzed in paper. It has been shown that the main constraints in efficiency of correction are: limited resolution of the ADC, instability of measurement observations, non-linearity of the function of measuring channel and also not ideal parameters of switching system. It has been shown that external and internal noises and periodic components in different ways affected onto uncertainty of the corrected result. The formulas for the evaluation of the standard uncertainty of the corrected results as a function of the last significant digit and parameters of noises and periodic components are presented. Advanced method of combine correction of drift and additive and multiplicative systematic influences is proposed and analyzed. Numerical example of the analysis of impact of the resolution and the variable components in measurement results onto uncertainty of the corrected result is added.
17
PL
Artykuł opisuje wykorzystanie hybrydowych detektorów promieniowania X do wysokiej jakości obrazowania cyfrowego. Przedstawione są zalety i wady binarnego przetwarzania sygnału z detektora ze wskazaniem na jego krytyczne elementy związane z jakością obrazu, tj. niski poziom szumów oraz jednorodność kanałów w układzie scalonym. Zaprezentowane rozwiązanie, wykorzystujące przetworniki korekcyjne w każdym kanale, pozwala na zmniejszenie rozrzutów. Aby jednak mogły one być efektywnie stosowane w praktycznej aplikacji niezbędne jest wypracowanie efektywnego algorytmu korekcji umożliwiającego wykonanie całej procedury w czasie poniżej jednej minuty.
EN
The article describes the use of hybrid pixel detector for high quality digital X-ray imaging. Both pros and cons of binary readout are discussed with two critical parameters, namely a low noise level and an offset spread among readout channels, which are the main sources of decreasing image quality. Presented solution, which uses the trimming circuit in every readout channel allows minimization of the offset spread. They require however an effective and fast algorithms for finding an optimum value in less than a minute to be used in practical application.
18
PL
W artykule przedstawiono podstawowe parametry charakteryzujące właściwości dynamiczne czujnika oraz opisano metodę wyznaczania tych parametrów w sposób doświadczalny. Porównano wyznaczone parametry z danymi katalogowymi oraz przedstawiono model osłony ognioszczelnej wykorzystywany w algorytmach korekcji błędu dynamicznego. Przedstawiono przyjęte założenia korekcji błędu dynamicznego na zasadzie odtwarzania dla modelu o stałych i zmiennych parametrach.
EN
The article presents the basic parameters characterizing the dynamic properties of the pellistor sensor and describes the method of determining these parameters experimentally. Designated parameters were compared with the data sheet and flameproof shield model is used in dynamic error correction algorithms. The paper presents the assumptions of dynamic error correction on the basis of playing for the model with fixed and variable parameters.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wybranych metod umożliwiających przyspieszenie uzyskania wyniku pomiaru stężenia metanu za pomocą pelistorowych czujników metanu w osłonach ognioszczel-nych w stanach nieustalonych. Do porównania wybrano metodę korekcji dynamicznej wykorzystującej algorytm odtwarzania oraz metodę korekcji „w ciemno” wykorzystującą różnice w dynamice dwóch różnych czujników.
EN
Due to the significant threat to safety of life and property of people in coal mines it is important to measure the concentration of methane. It can change rapidly and significantly, reaching explosive levels as a result of the so-called guilty of methane. Pellistor sensors in flameproof enclosures are commonly used for measuring the methane concentration. The housing protects the sensor against mechanical damages and, at the same time, ensures the compliance with the requirements of intrinsic safety, essential for sensors operating on the principle of catalytic combustion. Due to the unrestrained flow of gas through the conduit, the methane diffusion proceeds in a manner sufficiently rapid. The aim of this work is to show methods that allow accelerating obtaining the results of the concentration of methane out of the flameproof enclosures of pellistor sensors. The study focused on two selected correction methods: the dynamic correction algorithm using a dynamic recovery algorithm and the “blind” correction method using the differences in the dynamics of two different sensors.
20
Content available remote Metody korekcji prezbiopii
PL
Sławny amerykański uczony i polityk Benjamin Franklin w liście do Jeana Baptiste’a Leroy napisał: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Nie dodał jednak trzeciej, pewnej rzeczy, która czeka każdego z nas, a mianowicie prezbiopii. Benjamin Franklin miał również duży wpływ na rozwój metod korekcji starczowzroczności, których przeglądu dokonam w tym artykule. Prezbiopia to utrata zdolności akomodacyjnych, wynikająca z wieloczynnikowego, fizjologicznego procesu starzenia się oka. Wśród powodów prezbiopii wymienia się przede wszystkim twardnienie i utratę elastyczności soczewki [1]. Starczowzroczność objawia się pogorszeniem widzenia w bliskich odległościach. Z tym zjawiskiem można spotkać się coraz częściej, a wynika to z powszechnie znanych faktów o wydłużeniu czasu życia i starzeniu się społeczeństwa. Prezbiopii nie da się wyleczyć w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, można ją jednak korygować zarówno metodami optycznymi, jak i chirurgicznymi. Tabela 1 przedstawia dostępne obecnie metody korekcji prezbiopii.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.