Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HV/MV substation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wymiana napowietrznego mostu szynowego na kablowy w stacji WN/SN
PL
W artykule przedstawiono i porównano właściwości różnego rodzaju mostów SN stosowanych w stacjach elektroenergetycznych WN/SN oraz ich wpływ na niezawodność sieci elektroenergetycznej SN. Opisano również wpływ na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej SN zastępowanie mostów szynowych mostami kablowymi. Podano ponadto warunki organizacyjne, techniczne i technologiczne jakie należy spełnić aby wymiana mostów przebiegła w optymalny sposób.
EN
The article presents and compares the properties of various types of MV bas interconnections used between switchgear and transformer in the HV/MV substations and their impact on the reliability of the MV power network. It also describes the impact on improving the reliability of the MV power network by replacing outdoor bas interconnections, which are not insulated, with cables. Moreover the organizational, technical and technological conditions to be met were presented in order to ensure the interconnection replacement proceeds in an optimal way.
EN
The paper presents results of computer simulations aimed at the operating conditions identification of the power system with local wind generation. The voltage conditions and power flows have been identified according to the voltage control modes in a substation and to the reactive power regulation modes of the wind farm. The simulation results made it possible to recommend optimal operating variants for the wind generators in the power network. These alternatives may be used by Distribution System Operators to specify optimal voltage regulation modes of wind power generation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pracy układu sieciowego z przyłączonymi rozproszonymi (lokalnymi) źródłami wytwórczymi (na przykładzie źródła wiatrowego). Dokonano identyfikacji warunków napięciowych oraz rozpływu mocy w układzie zależnie od sposobu regulacji napięcia w stacji transformatorowej zasilającej układ oraz trybu sterowania mocą bierną generowaną przez źródło. W oparciu o uzyskane rezultaty zaproponowano zalecane warianty współpracy źródeł wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Może to posłużyć operatorom sieci dystrybucyjnych do określenia optymalnego sterowania pracą źródeł wiatrowych.
PL
Wprowadzane nowoczesne urządzenia sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych, a szczególnie te sterowane cyfrowo, są znacznie bardziej podatne na bezpośrednie oddziaływanie impulsowych pól elektromagnetycznych oraz na działanie udarów napięciowych lub prądowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii transmisji sygnałów. Prezentowana metoda numerycznego określania przepięć w obwodach przesyłu sygnałów na terenie stacji elektroenergetycznych pozwala na wstępną ocenę występującego zagrożenia i na tej podstawie na podjęcie prób optymalnego wytyczenia tras przewodów systemów sterowania i nadzoru na terenie stacji ze względu na występujące zagrożenie piorunowe oraz dobór odpowiednich rozwiązań systemów ograniczających przepięcia.
EN
Actually installed modern HV substation control devices with digital circuits are much more sensitive for direct influence of the electromagnetic fields, voltage or current surges which are transferred from transmission or supply cable lines. This paper will present a numerical method which will allow calculating a lightning hazard of the protection relays installed on HV substation. Received scalar potential distribution results on the HV substation area could be used for proper cable routes arrange which allows minimization of relay lightning hazard.
PL
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana metoda połączenia możliwości obliczeniowych dwóch programów komputerowych CDEGS i EMTP. Zastosowanie nowego podejścia stwarza możliwość wyznaczenia rzeczywistego zagrożenia piorunowego stopni wejściowych zabezpieczeń stosowanych w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Program CDEGS umożliwia wyznaczenie wzrostu potencjału systemu uziomowego podczas wyładowania atmosferycznego na terenie stacji, zaś EMTP pozwala analizować rozległy i złożony system elektroenergetyczny. Zaproponowane sprzężenie uzupełnia wady poszczególnych programów powodując ich wzajemne uzupełnianie się.
EN
This paper will present software that allows transferring computation results from CDEGS to EMTP. By this software a lighting hazard of the protection relays will be computed. The CDEGS software will compute a HV substation ground potential rise during the lightning. Authoring tool will transfer results to the EMTP. The EMTP allows computing a voltage level on the inputs of protection relays.
PL
Obecny rozwój gospodarki charakteryzuje coraz większe uzależnienie od pewnego i niezawodnego zasilania w energię elektryczną. Stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia w dużej mierze determinują prawidłowe funkcjonowanie całego systemu elektroenergetycznego. W referacie zostanie zaprezentowana procedura weryfikacji modelu stacji elektroenergetycznej WN stworzonego w programie CDEGS. Opracowany model będzie wykorzystany do analizy zagrożenia piorunowego urządzeń systemów telemechaniki. Wzrost lokalnego potencjału stacji względem ziemi odniesienia (GPR) zarejestrowany podczas pomiarów terenowych był porównywany z wynikami obliczeń. Analiza przeprowadzana była dla udarów napięciowo-prądowych 1,2/50žs 6kV, 8/20 žs 3kA.
EN
Present economic growth depends on electric power. High reliability is at the first place. High voltage substations are crucial for electric power system. This paper will present a verification procedure of the high voltage substation model. Model was constructed in the CDEGS software. Ground potential rise was measured on the real high voltage substation. Measurements were taken for typical surges - 1,2/50žs 6kV, 8/20 žs 3kA.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.