Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podsystem strukturalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Proces certyfikacji podsystemów strukturalnych w świetle regulacji prawnych
PL
Integracja krajów Unii Europejskiej wymaga wielu działań mających na celu osiągniecie spójności technicznej i interoperacyjności infrastruktury w całym obszarze Wspólnoty. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają procesy certyfikacji WE. Niniejszy artykuł dotyczy certyfikacji podsystemów kolejowych na przykładzie podsystemu sterowanie. Przedstawiono podstawę prawną oraz przebieg procesu. Omówiono jego szerszy kontekst z uwzględnieniem uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji linii kolejowej w warunkach Polskich. Opisano role poszczególnych podmiotów w procesie certyfikacji. Wskazano cechy wspólne certyfikacji niezależnie od przedmiotowego zadania a także zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy weryfikacją na zgodność z TSI oraz prawem krajowym. Przytoczono wymagania zasadnicze i parametry podstawowe weryfikacji. Wskazano pewne mankamenty w aktualnie obowiązującym stanie prawnym oraz przeszkody w sprawnej realizacji procesu certyfikacji.
EN
An integration of European Union countries requires a number of actions aimed at achieving technical coherence and interoperability of the infrastructure throughout the Community. EC certification processes play an important role in this regard. This article covers the certification of rail subsystems on the example of the Command Control Subsystem. The legal basis and the course of the process have been presented. Paper discusses its broader context, including the permission to use of the railway line under Polish conditions. The role of individual entities in the certification process has been described. Shared certification features were identified irrespective of the task in question, and attention was drawn to the difference between verification of compliance with TSIs and national law. Essential requirements and verification basic parameters were cited. Some shortcomings were noted in the current legal status and obstacles to the efficient implementation of the certification process.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z istotą granicy obszaru podsystemu strukturalnego. Koncepcja podsystemu została wprowadzona do terminologii kolejowej w związku z wymogami wdrażania interoperacyjności i procesu certyfikacji na liniach kolejowych w Unii Europejskiej. Ustalenie obszaru podsystemu, w oparciu o identyfikację jego granic, pozwala na odpowiednią kwalifikację obowiązku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie podsystemu strukturalnego do eksploatacji w wyniku jego modernizacji. W chwili obecnej podsystemy strukturalne zdefiniowane są przez właściwe Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności tylko w zakresie technicznym i eksploatacyjnym, natomiast brakuje wykładni dla określenia fizycznych i geograficznych granic podsystemu na linii kolejowej, które są podstawą do określenia obszaru poddawanego certyfikacji WE. W pracy przedstawiono znaczenie pojęcia podsystemu strukturalnego w procesie certyfikacji WE, wskazano aspekty wynikające ze zmian w obszarze podsystemu strukturalnego i ich wpływ na wymagania formalne, dokonano analizy podsystemów strukturalnych w odniesieniu do właściwości i celu funkcjonowania systemu transportu kolejowego, przedstawiono tezę i jej uzasadnienie.
EN
The article discusses issues relating to the geographical scope of the structural subsystem. The concept of the subsystem has been introduced to the railway terminology in connection with the implementation of the requirements of interoperability and certification process for railway lines in the EU. Determining the area of subsystem, based on the identification of his border, it is the way to qualification the change which the authorization of a structural subsystem are obligatory to operate. In article presents the idea of a the define of structural subsystem limit which is necessary in the certification process the EC, and aspects of changes in the area of structural subsystem and their impact on the formal requirements. The analyse give answer how important is the properties and the operation of the system (consists of three subsystems) in reference to the border problem. There are presented the thesis and its justification in reference to the scope of a structural subsystem. Finally, in the article conclusion, shows how to solve the problem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.