Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kondycjonowanie energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu i możliwości wykorzystania urządzeń energoelektronicznych i napędów elektrycznych na statkach. Omówiono zagadnienia związane z projektowaniem wielopulsowych prostowników dużej mocy, które stanowią jedno z bardziej popularnych urządzeń energoelektronicznych stosowanych na jednostkach pływających. Przedstawiono problemy związane z eksploatacją urządzeń energoelektronicznych w sieci miękkiej. Następnie przeprowadzono badanie symulacyjne wybranych układów prostowników. Celem badania było pokazanie na przykładzie prostownika, konsekwencji wyboru konstrukcji urządzenia energoelektronicznego na przebiegi napięć i prądów w sieci miękkiej. Ponadto omówione zostały problemy dotyczące urządzeń elektromagnetycznych oraz zagadnienia związane z przepisami i zaleceniami dotyczącymi ich projektowania i eksploatacji. Właściwy dobór konstrukcji urządzania energoelektronicznego danego typu oraz przestrzeganie zasad i przepisów zapewnia zwiększenie sprawności urządzeń i jakości przetwarzanej energii oraz obniża ich negatywny wpływ na pozostałe urządzenia i sieć.
EN
The paper presents an analysis of the state and possibilities of using power electronics and electric drives on ships, and in particular, in ship engine room. Problems related to the operation of power electronics in the soft network are presented. The issues related to the design of multi-pulse high power rectifiers are discussed, which is one of the most popular power electronics devices used on vessels. Then a simulation study of selected rectifier circuits was carried out. The purpose of this study was to show the effect of selecting a power electronics design on the waveforms of the voltages and currents in a soft network on the rectifier example. Also discussed are main electromagnetic device problems and issues related to regulations and recommendations for their design and operation. Proper selection of the type of the power supply design and observance of the rules and regulations ensures the efficiency of the equipment and the quality of the energy being processed and reduces their negative impact on the remaining equipment and network.
2
Content available remote Przepisy i zalecenia budowy wybranych urządzeń energoelektronicznych
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem wielopulsowych prostowników dużej mocy, wyposażonych w system sprzężonych elementów magnetycznych. Ponadto przeanalizowano problemy dotyczące konstrukcji elektromagnetycznych oraz zagadnienia związane z przepisami i zaleceniami dotyczącymi budowy urządzeń energoelektronicznych.
EN
The article discusses selected issues related to the design of multipulse high power rectifiers, equipped with a system of coupled magnetic elements. Also analyzed issues concerning the design of electromagnetic structures and issues related to the rules and recommendations for the construction of power electronic devices.
3
Content available remote New structure for three-phase, four-wires shunt active filter
EN
This paper presents a new structure and control method for three phase four wires LC coupled parallel active power filters (APF) for harmonics cancellation. The main differential point with regard to other structures used in the past consists of the connection of neutral wire to negative of DC bus in the inverter, thus avoiding the need of split capacitors at the DC bus. The LC coupling and a particular control of the DC voltage at the coupling capacitor allow the use of low voltage at the DC bus and provide a symmetry of available voltage, in the current controller, during ton and toff. The paper includes a general discussion of the new structure, comparing it with the classical L coupled shunt APFs and presents the control method to obtain the above mentioned voltage symmetry, which allows lower DC bus voltage and lower values of coupling L. Simulation and experimental results are given to show the behavior of the system, used for harmonics cancellation.
PL
W artykule przedstawiono nową strukturę oraz metodę sterowania trójfazowego-czteroprzewodowego równoległego filtru aktywnego (APF) sprzężonego z siecią zasilającą za pomocą szeregowego obwodu LC, przeznaczonego do redukcji harmonicznych. Główna cechą zaproponowanej struktury, wyróżniającą ją spośród innych rozwiązań układów APF, jest połączenie przewodu neutralnego sieci zasilającej z ujemną szyną DC falownika, przez co unika się potrzeby zastosowania dzielonego kondensatora. Natomiast, sprzężenie LC układu APF z siecią zasilającą oraz kontrola napięcia stałego na poszczególnych kondensatorach sprzęgających pozwalają stosować niskie napięcie na szynach DC, a także osiągnąć symetrię napięcia podawanego na sterownik prądu w przedziałach załączania ton i wyłączania toff tranzystorów. Niniejszy artykuł zawiera ogólne omówienie nowej struktury oraz porównanie z klasycznymi układami APF z dławikami sprzęgającymi L. Ponadto, przedstawiono metodę sterowania umożliwiającą uzyskanie wspomnianej wyżej symetrii napięcia i, w konsekwencji, zmniejszenie napięcia na szynach DC oraz wartości dławików w obwodach sprzęgających LC. Właściwości zaproponowanego rozwiązania ilustrują wyniki symulacji i badań eksperymentalnych.
4
Content available remote Hybrid power line conditioner based on two parallel converters topology
EN
A new Hybrid Power Line Conditioner is proposed in this paper. It is formed by an active conditioner in parallel with a hybrid conditioner composed by an active filter in series to one or more passive filters. This topology allows the reduction of the inverters power rating, constituting an effective solution in high power levels where classical power filters can not be used. The conditioner operates properly in three-phase four-wire systems reducing the harmonic distortion and/or unbalance and attaining unity displacement power factor. Experimental results are included for testing the topology and its control.
PL
W artykule przedstawiono nową strukturę oraz metodę sterowania trójfazowego-czteroprzewodowego równoległego filtru aktywnego (APF) sprzężonego z siecią zasilającą za pomocą szeregowego obwodu LC, przeznaczonego do redukcji harmonicznych. Główna cechą zaproponowanej struktury, wyróżniającą ją spośród innych rozwiązań układów APF, jest połączenie przewodu neutralnego sieci zasilającej z ujemną szyną DC falownika, przez co unika się potrzeby zastosowania dzielonego kondensatora. Natomiast, sprzężenie LC układu APF z siecią zasilającą oraz kontrola napięcia stałego na poszczególnych kondensatorach sprzęgających pozwalają stosować niskie napięcie na szynach DC, a także osiągnąć symetrię napięcia podawanego na sterownik prądu w przedziałach załączania ton i wyłączania toff tranzystorów. Niniejszy artykuł zawiera ogólne omówienie nowej struktury oraz porównanie z klasycznymi układami APF z dławikami sprzęgającymi L. Ponadto, przedstawiono metodę sterowania umożliwiającą uzyskanie wspomnianej wyżej symetrii napięcia i, w konsekwencji, zmniejszenie napięcia na szynach DC oraz wartości dławików w obwodach sprzęgających LC. Właściwości zaproponowanego rozwiązania ilustrują wyniki symulacji i badań eksperymentalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.