Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Rozproszony system pomiarowy do diagnostyki przemysłowych napędów elektrycznych
PL
Nowoczesne zakłady przemysłowe bardzo często wyposażone są w zautomatyzowane linie produkcyjne, na których zainstalowanych jest wiele napędów elektrycznych o różnej mocy. W celu zapewnienia właściwego i niezawodnego przebiegu procesu technologicznego stan techniczny poszczególnych napędów powinien być na bieżąco kontrolowany. Do tego celu stosuje się różne systemy diagnostyczne, które na bieżąco monitorują pracę najważniejszych elementów linii technologicznej. W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp rozproszonego systemu pomiarowego, który składa się z centralnego komputera diagnostycznego oraz lokalnie instalowanych modułów pomiarowych. Poszczególne moduły pomiarowe wyposażone są w zestawy przetworników do pomiaru prądów, napięć i drgań monitorowanych napędów oraz bezprzewodowe karty pomiarowe typu NI-9205. Centralny komputer diagnostyczny obsługuje dwukierunkową wymianę danych pomiędzy rozproszonymi modułami pomiarowymi, przy wykorzystaniu przewodowych sieci komunikacyjnych w standardzie Ethernet oraz bezprzewodowej technologii Wi-Fi. Na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie diagnostyczne do analizy danych pomiarowych, opracowane w środowisku LabView.
EN
Modern industrial plants often have the automated production lines, that consist of many electric drives of various power. In order to ensure proper and reliable technological process, the technical condition of the individual drives should be kept under control. For this purpose, the different diagnostic systems are applied, that continuously monitor key elements of the process line. The paper presents a concept and prototype of a distributed measurement system, which consists of the central computer and a few diagnostic measurement modules installed locally. Individual modules are equipped with sets of transducers for measuring of currents, voltages, and vibration of drives and with wireless data acquisition card NI-9205. Central diagnostic computer supports bi-directional data exchange with distributed measurement modules, using wired Ethernet network and wireless technology Wi-Fi. The central computer has installed diagnostic software for the analysis of measurement data, developed in LabView environment.
PL
Nowoczesne zakłady przemysłowe bardzo często wyposażone są w zautomatyzowane linie produkcyjne, na których zainstalowanych jest wiele napędów elektrycznych o różnej mocy. W celu zapewnienia właściwego i niezawodnego przebiegu procesu technologicznego, stan techniczny poszczególnych napędów powinien być na bieżąco kontrolowany. Do tego celu stosuje się różne systemy diagnostyczne, które na bieżąco monitorują pracę najważniejszych elementów linii technologicznej. W referacie przedstawiono koncepcję oraz prototyp rozproszonego systemu pomiarowego, który składa się z centralnego komputera diagnostycznego oraz lokalnie instalowanych modułów pomiarowych. Poszczególne moduły pomiarowe wyposażone są w zestawy przetworników do pomiaru prądów, napięć i drgań monitorowanych napędów oraz bezprzewodowe karty pomiarowe typu NI-9205. Centralny komputer diagnostyczny obsługuje dwukierunkową wymianę danych pomiędzy rozproszonymi modułami pomiarowymi, przy wykorzystaniu przewodowych sieci komunikacyjnych w standardzie Ethernet oraz bezprzewodowej technologii Wi-Fi. Na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie diagnostyczne do analizy danych pomiarowych, opracowane w środowisku LabView.
EN
Modern industrial plants often have the automated production lines, that consist of many electric drives of various power. In order to ensure proper and reliable technological process, the technical condition of the individual drives should be kept under control. For this purpose, the different diagnostic systems are applied, that continuously monitor key elements of the process line. The paper presents a concept and prototype of a distributed measurement system, which consists of the central computer and a few diagnostic measurement modules installed locally. Individual modules are equipped with sets of transducers for measuring of currents, voltages, and vibration of drives and with wireless data acquisition card NI-9205. Central diagnostics computer supports bi-directional data exchange with distributed measurement modules, using wired Ethernet network and wireless technology Wi-Fi. The central computer has installed diagnostic software for the analysis of measurement data, developed in LabView environment.
3
Content available remote Przenośny system pomiarowy do diagnostyki silników indukcyjnych
PL
W artykule przedstawiono koncepcję przenośnego systemu pomiarowego, który może być wykorzystany do diagnostyki silników indukcyjnych o mocach w zakresie od kilku do kilkuset kilowatów. Do oceny stanu technicznego silnika wykorzystuje się metodę analizy częstotliwościowej prądów fazowych silnika, mierzonych za pomocą cęgowych przetworników prądowych. Integralną częścią systemu diagnostycznego jest komputer przenośny typu laptop, wraz z oprogramowaniem, które umożliwia analizę zarejestrowanych sygnałów pomiarowych pod kątem wykrywania uszkodzeń stojana i wirnika, asymetrii napięć zasilających oraz nieprawidłowego sprzęgnięcia silnika z maszyną roboczą.
EN
The paper presents a concept of inexpensive measurement system for induction motor fault diagnosis. The system consist of four-channel data acquisition recorder and laptop computer with specialized software. The diagnostic software takes advantage of motor current signature analysis method (MCSA) for detection of rotor and stator faults, voltage unbalance and mechanical load misalignment. All the measuring equipment including PC computer are compact and battery-operated, that makes it usable in not easy accessible surroundings.
4
Content available remote Laboratoryjny falownik napięcia
PL
W artykule przedstawiono koncepcję budowy laboratoryjnego falownika napięcia do współpracy z dowolnym układem sterującym. Przedstawiono również założenia techniczne i konstrukcyjne jakie miał spełniać nowoczesny falownik. Pokazano przykładowe przebiegi napięć i prądów wyjściowych zbudowanego falownika przy zasilaniu silnika indukcyjnego. Przedstawiono także widmo harmonicznych napięć i prądów wyjściowych falownika.
EN
A novel construction of the voltage inverter for laboratory is presented in the paper. A brief fore-design and construction of the inverter is submitted. The example diagrams of the outputs current and voltage for induction machine supplying are presented in the paper.
5
Content available remote Psychologiczne wyznaczniki skuteczności w zarządzaniu
PL
Artykuł traktuje o tym w jaki sposób takie czynniki psychologiczne, jak pozytywne emocje, konstruktywna krytyka, aktywne słuchanie, delegowanie zadań, umiejętności perswazyjne, a także elementy doboru zawodowego wpływają na skuteczniejsze zarządzanie pracownikami, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie konkurencyjności firmy. Jakość oznacza tu efektywność działania przedsiębiorstwa na tle konkurencji rynkowej.
EN
The article explains in what way such psychological determinants as good emotions, constructive criticism, active listening, tasks' delegation, persuasion and vocational selection influence bigger efficiency of human resources management. and the firm competitiveness. This results with increase of level of the firm competitiveness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.