Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Portal mapowy "Zielony Kraków" jako element realizacji INSPIRE
EN
The WebGIS portal .Green Krakow. is the result of two years of interdisciplinary work on the so called .Vegetation map of the City of Krakow.. The technology used in the project includes: UMN MapServer, PHP MapScript and the MySQL data base. Two services WMS and WFS running in the .Green City. application meet the Open Geospatial Consortium (OGC) specifications. Additionally, the following components were used to construct the whole WebGIS application: Apache ver. 2.2.9, PHP ver. 5.2.6, MapServer 5.2.0 CGI, MapScript (CSharp, Java, PHP, and Python), PHP/MapScript 5.2.0, Java Rosa 1.5.0, GD 2.0.35, FreeType 2.1.10, GDAL/OGR 1.5.2 and MySQL 5.0.67. The Internet client can access 8 different information layers like: community types (54 classes; 15.993 polygons), nature valuation of communities (5 classes; 14.773 polygons), protected plant stands (814 positions\points), city districts (18 polygons), local names (139 polygons), streets (6.592 lines), water (lines and polygons) and map sheets in the scale 1:10.000 (99 polygons) and the scale 1:5.000 (325 polygons). Raster layers such as cadastre map, aerial orthophotomap and hillshade were used as background of the vector geodata information to power the visualization of the UMN MapServer application. The data base with multimedia files enclose 144 digital images of selected plant communities, 101 PDF files of the map composition and 97 KMZ files to download and direct integration in the Google Earth application containing the QuickBird images for Krakow area from May 2007.
PL
Społeczeństwa informacyjne krajów UE tworzą się w oparciu o: zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji co znajduje swoje podstawy prawne we wdrażanej dyrektywie INSPIRE (2007/2/EC). Portal „Zielony Kraków” prezentujący rezultaty 2 lat prac nad Mapą roślinności rzeczywistej Krakowa, oparto na technologii z zakresu wolnego oprogramowania (Open source), tj.: UMN Mapserver, PHP MapScript oraz MySQL. Interoperacyjność „Zielonego Krakowa” zabezpieczają dostępne serwisy: WMS oraz WFS zgodne ze standardami OGC. W realizacji projektu wykorzystano m.in.: Apache, PHP, MapServer CGI, MapScript (CSharp, Java, PHP, Python), PHP/Mapscript, Java Rosa, GD, FreeType, GDAL/OGR oraz MySQL. Użytkownikowi udostępniono 8 różnych warstw tematycznych (wektorowych), tj.: wydzielenia (15.993 poligonów), obszary waloryzacji waloryzacja przyrodnicza (14.773 poligonów), stanowiska roślin chronionych (814 punktów), dzielnice miasta (18 poligonów), obszary z nazwami lokalnymi (139 poligonów), ulice (6.592 linii), oraz warstwę wody (linie i poligony) a także arkusze map w skali 1:10.000 (99 szt.) i 1:5.000 (325 szt.). Do wizualizacji wykorzystano także: rastrową mapę sytuacyjno-wysokościową, ortofotomapę lotniczą (B&W) oraz NMT (hillshade). W skład bazy tzw. multimediów zaliczyć można: 144 zdjęć cyfrowych, 101 plików PDF (kompozycje mapowe/ arkusze map) oraz 97 plików KMZ (Google Earth). Otwarcie się Urzędu Miasta Krakowa poprzez serwis WebGIS jest niezmiernie ważnym krokiem milowym w procesie implementacji Dyrektywy INSPIRE w Polsce.
EN
The EU member countries' information society is a society in which the creation, distribution, dissemination, use, integration, and manipulation of information is an important economic, political, and cultural activity. Its economic counterpart is the knowledge-based economy, whereby wealth is created through economic exploitation of knowledge. The 2007/2/EC Directive 14 March 2007, adopted by the European Parliament and the European Council provides an opportunity to establish an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). The “Green Cracow” WebGIS portal is a result of a two-year interdisciplinary project “Vegetation map of the City of Cracow”. The geoinformation (GI) technology used in the project included: UMN MapServer, PHP MapScript, and the MySQL data base. Two services, WMS and WFS, involved in running of the “Green City” application corresponded with the Open Geospatial Consortium (OGC). Additionally, the following components were used to construct the whole WebGIS application: Apache ver. 2.2.9, PHP ver. 5.2.6, MapServer 5.2.0 CGI, MapScript (CSharp, Java, PHP, and Python), PHP/MapScript 5.2.0, Java Rosa 1.5.0, GD 2.0.35, FreeType 2.1.10, GDAL/OGR 1.5.2, and MySQL 5.0.67. The Internet client can access 8 different information layers: community type (54 classes; 15,993 polygons); valuation of natural qualities of the communities (5 classes; 14,773 polygons); protected plant stands (814 locations\points); city districts (18 polygons); local names (139 polygons), streets (6,592 lines); water (lines and polygons); and 1:10,000 and 1:5,000 map sheets (99 and 325 polygons, respectively). Raster layers including the cadastre map, aerial orthophotomap, and hillshade provided a backdrop to the vector geodata information and were used to power the visualisation of the UMN MapServer application. The data base with multimedia files contain 144 digital images of selected plant communities, 101 PDF files of map sets, and 97 KMZ files to be downloaded and directly integrated with the Google Earth application containing the QuickBird images for the Cracow area of May 2007. Installation of the “Green City” WebGIS application based on the Open source modules on the Cracow Municipality servers is a very important milestone achieved by the public administration units responsible for implementation of INSPIRE.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie metod zastosowanych w półautomatycznym procesie generowania numerycznych modeli bazujących na chmurze punktów zarejestrowanych technologią lotniczego skaningu laserowego (ang. Airborne Laser Scanning; ALS) w trudnych obszarach wysokogórskich Tatr. Teren badań o powierzchni około 60 km2, obejmował masyw Kasprowego Wierchu, Kuźnice oraz fragment miasta Zakopane ze stokami Gubałówki. Dane ALS pozyskano w 2007 roku w 33 pasach (RIEGL LMS-Q560), w zagęszczeniu, co najmniej 20 pkt/m2. Wpasowania połączonych skanów dokonano w oparciu o pomiary tachimetryczne powierzchni planarnych (dachy budynków) i dowiązanie przez dGPS. Błędy położenia punktów w płaszczyźnie poziomej wahały się w przedziale -0.09÷+0.28 m, a błędy wysokościowe w przedziale od -0.12÷0.14 m (HAE). Wykonawca dostarczył dane osobno z 2 skanerów, dla każdego: pierwsze i ostatnie odbicie impulsu. Ze względu na duży rozmiar plików podzielono ja na mniejsze generując 353 obszary robocze o rozmiarze 500·500 m dla każdego skanera i numeru odbicia. Przeprowadzono filtrację chmury punktów oraz ich klasyfikację do zestawów danych: „low points”, „ground", „low vegetation”, „medium vegetation”, „high vegetation” oraz „air points”. W celu wygenerowania NMPT stworzono klasę „ground_inverse" wymagającą kontroli operatora wspomagającego się ortofotomozaiką cyfrową (RGB\CIR; kamera Vexcel). Dla każdego przetwarzanego obszaru roboczego wygenerowano NMT oraz NMPT. Na podstawie zweryfikowanych modeli wygenerowano znormalizowany numeryczny model powierzchni terenu obrazujący wysokości względne obiektów występujących w obszarze opracowania (drzewa, piętro kosodrzewiny, budynki, linie energetyczne, liny wyciągów, etc). Analizy przestrzenne bazujące na wygenerowanych modelach otwierają zupełnie nowe możliwości licznym badaniom naukowym.
EN
The work presented was aimed at constructing a semi-automatic work-flow of Digital Surface Model (DSM) and Digital Terrain Model (DTM) generation based on an ALS point cloud gathered in a very difficult mountain area. The study area located in the Polish part of the Tatras Mountains covered about 60 km2 and included the Kasprowy Wierch, Kuźnice, and downtown Zakopane with the Gubałówka. ALS data, collected in 2007, consisted of 33 scans (minimum density of 20 points/m2). To combine all the scans and match them to the coordinate system, planar surfaces (building roofs) were measured using a tachimeter and a dGPS survey. Position errors of the ALS points in the horizontal plane varied from -0.09m to +0.28m; height errors ranged from -0.12m to 0.14m (HAE). The operator delivered the data separately from 2 Riegl Q- 560 scanners, for every FE and LE. The ALS files, due to their huge size, were divided into smaller ones and generated 353 sheets (500x500 m in size ) for every scanner and number of returns combination. The point cloud was filtered and assigned to the following levels: "low points”, "ground", "low vegetation”, "medium vegetation”, "high vegetation” and "air points”. To generate a DSM, a special class called "ground_inverse" was created; it required an operator control supported by a digital orthophoto (RGB\CIR; Vexcel camera). For every sheet processed, the DTM and DSM were generated. Those verified models served as a basis for developing an nDSM model using the ER Mapper software. The nDSM shows relative heights of objects in the study area (forest stands, dwarf mountain pines, buildings, power lines, ski lifts, etc.). Development of a precise DSM and nDSM as well as analyses of the nDSM open new perspectives for numerous scientific projects.
EN
Each EU member country, including Poland, is obliged to implement Directives adopted by the European Commission. As regards environmental protection, especially public access to environmental information, EC has elaborated and implemented many Directives, which are aimed at improving environment. They are acting directly, like for example .Bird Directive. (Directive 79/409/EEC abort wild birds protection) or indiredctly, by guaranteing citizens access to the environmental information Raising of ecological awareness about the Nature we live with, seems to be one of the basic duties of public administration. Since 25 June 1998, the Aarhus convention is effective in EU, which guarantees unlimited access for every citizen to environmental information concerning Environmental Impact Assessment. The Directive 90/313/EEC, concerning easy access to environmental information, imposes on EU member countries an obligation to secure access on demand to the information acquired by public administration. On 14 February 2005 the European Commission has informed about a New Directive (2003/4/EC), which secures even better access for EU citizens to information about nature protection. Alongside legislative regulations, the EU undertakes many projects aimed at monitoring and protecting natural environment, like GMES and INSPIRE. These and other projects and programs (e.g. WFD, EIA, Natura 2000 network) require geoinformatic technologies to collect, manage and share the environmental data. This paper presents the XML technology used in the INFOOS system for the EIA/SEA Twinning project purposes. The WebGIS technology based on the UMN MapServer, PHP/MapScript and MySQL was also used to support another Twinning Project: .Nature 2000.. Both IT solutions described use Internet as a medium to enable public access to evironmental information. This can be regarded as the first step in the process of implementing the INSPIRE Directive.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.