Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ticket integration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Kluczowym wyzwaniem dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) jest stworzenie takiego systemu transportu zbiorowego, który spełni oczekiwania mieszkańców 41 gmin. Specyfiką metropolii jest – w przeciwieństwie do największych miast w Polsce – układ policentryczny. Dodatkowo metropolię otacza wiele gmin Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które co prawda nie należą do GZM, ale ich mieszkańcy codziennie podróżują po jej obszarze do pracy, szkół lub uczelni. Procesu integracji taryfowej nie ułatwiał również fakt, iż na obszarze dzisiejszego GZM funkcjonowało przed powstaniem Metropolii kilku różnych organizatorów. Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu kształtowania się zintegrowanej taryfy biletowej na obszarze jedynej w Polsce metropolii.
EN
A key challenge for the Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin (GZM) is to create a public transport system which will meet expectations of the inhabitants of 41 municipalities. Unlike the largest cities in Poland, the Association has a polycentric structure. Additionally, the Metropolitan Association is surrounded by many municipalities of the Central Subregion of the Silesian Voivodeship, which are not members of the GZM, but whose inhabitants travel daily to work, schools or universities. The process of tariff integration was not facilitated by the fact that in the area of today’s GZM several different transport organisers were functioning before the creation of the Association. The aim of this article is to analyse the process of developing an integrated ticket tariff in the only metropolis in Poland.
PL
Artykuł dotyczy integracji transportu publicznego w regionie Koszyc na Słowacji. Autorzy skoncentrowali się na umiejscowieniu integracji taryfowej w procesie kalkulacji cen biletów. Jest to niezwykle trudna, a jednocześnie charakteryzująca się wieloma problemami, część procesu integracji. Obejmuje bowiem integrację odmiennych taryf i współdziałanie różnych środków transportu. Ponadto występuje problem tworzenia planów stref, dla których ustalane są ceny biletów umożliwiających przejazd przez określoną liczbę stref. Plany takie powinny być dogodne dla wszystkich pasażerów oraz zapewniać osiąganie celów polityki transportowej.
PL
Turystyka miejska jako rozwijająca się forma aktywności turystycznej. Główne sposoby przemieszczania wykorzystywane w segmencie turystyki miejskiej. Wybrane przykłady funkcjonowania idei zrównoważonego rozwoju w transporcie miejskim. Integracja biletowa w Hongkongu jako instrument zrównoważonego rozwoju w obsłudze transportowej ruchu turystycznego.
EN
The urban tourism as the form of tourist activity in progress. The main ways of mobility used in the segment of urban tourism. Some examples of the idea of sustainable development in urban transport. The ticket integration in Hongkong as an instrument of sustainable development in transport service of tourism traffic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.