Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siatki dziane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Optimization of Dynamic Mechanical Properties of Knitted Barrier Meshes
EN
This article focuses on the analysis of mechanical properties of knitted barrier meshes and refers to general problems related to safety engineering. The conducted analysis of the effectiveness of absorbing impact energy by textile barriers, which positively affect the human body, clearly indicates the possibility of applying them in the field of road engineering as a new generation of road barriers. The characteristic features of the new generation of barriers are their openwork multiaxial structure based on various geometric shapes of the a-jour structure. Twenty models of barrier meshes with a-jour structure in the shape of tetragons (squares and diamonds), triangles, regular polygons (hexagons, octagons, and dodecagons), and circles were designed. Simulation research that aimed to optimize the structure of knitted openwork meshes to obtain minimum reduced stresses in strings, knots, and arms of the mesh was performed. The preferred solution is the four-axial eight-thread mesh with square-shaped a-jour structure with stress equal to Δб = 0.43 GPa/kg and the mesh with thickened diamond-shaped a-jour geometry with stress equal to Δб = 0.53 GPa/kg. Low stress values were also recorded for a four-axial six-thread mesh with square a-jour structure, for which Δб = 0.66 GPa/kg. The analyzed mesh models were implemented in the form of dozen designs of stitch constructions based on warp-knitting technology.
2
Content available Knitted Meshes for Reinforcing Building Composites
EN
Modern technical textiles, including knitted fabrics, are widely used in the construction industry. Regarding textiles in concrete reinforcement, methods based on shredded fibres, meshes, reinforcing mats, woven textiles and knitted DOS tapes are frequently used as underlays of concrete constructions. Textiles are also used in the reinforcement of fibrous FRP composites. The research presented focused on producing composites made of Mapei Mapefill concrete mass with reinforcement in the form of three variants of knitted meshes made of 228 tex polyamide threads, polypropylene threads of 6.3 tex and 203 tex glass threads, as well as identification of their mechanical properties. The mesh variant made of glass fibre is especially noteworthy, as its strength is more than three times higher than that of polyamide meshes. At the same time, a very small relative elongation of 3% is observed for this variant of knitted fabric, which is a desired property regarding the comparatively low stretching extension of concrete. In the process of making the composites, the adhesion of the concrete mass to the surface of the threads was analyzed. For this purpose, a “Sopro HE449” type agent was used. Composite beams were subjected to a three-point bending strength analysis on a testing machine. The results of strength measurements of the composites obtained prove that those with glass fibres demonstrate a threefold increase in strength compared to the original concrete beam.
PL
Nowoczesne tekstylia techniczne, w tym tekstylia dziane mają szerokie zastosowanie w budownictwie. Odnośnie tekstyliów w zbrojeniu betonu można zauważyć, iż stosowane są metody wykorzystujące rozdrobnione włókna, siatki i maty zbrojeniowe, struktury taśm tekstylnych tkanych i dzianych DOS w podklejaniu konstrukcji betonowych. Tekstylia stosuje się także w zbrojeniach kompozytów włóknistych FRP. W programie zaprezentowanych badań założono wytworzenie i zidentyfikowanie właściwości mechanicznych kompozytów zbudowanych z masy betonowej Mapefill firmy Mapei ze wzmocnieniem w postaci trzech wariantów dzianych siatek zbrojeniowych z nitek z włókien poliamidowych 228 tex, polipropylenowych 6,3 tex i szklanych 203 tex. Na uwagę zasługuje wariant siatki z włóknemn szklanym, dla którego wytrzymałość jest ponad trzykrotnie większa w porównaniu do struktur siatek poliamidowych. Jednocześnie dla tego wariantu dzianiny występuje bardzo małe wydłużenie względne w wysokości 3%, co jest korzystną cechą w odniesieniu do porównywalnie niskiego wydłużenia rozciągającego beton. W procesie wytwarzania kompozytów przeanalizowano adhezję masy betonowej do powierzchni nitek z zastosowaniem środka typu „Sopro HE449”. Belki kompozytowe poddano analizie wytrzymałościowej na zginanie trójpunktowe na maszynie wytrzymałościowej. Otrzymane wyniki pomiarów wytrzymałości kompozytów świadczą, iż kompozyt z udziałem włókna szklanego daje trzykrotny wzrost wytrzymałości w stosunku do wyjściowej belki betonowej.
PL
Współcześnie niezwykle istotną rzeczą jest ocieplanie budynków pozwalające na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza przy dużych kosztach nośników energii, takich jak gaz, paliwo opałowe, czy też energia elektryczna. Do ociepleń budynków stosowane są specjalne siatki dziane, stanowiące warstwę zbrojącą. Wspomniane siatki powinny odznaczać się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Spośród wielu właściwości rozpatrywanych siatek najistotniejszymi wydają się być ich odporność na uderzenie oraz nasiąkliwość. W artykule przedstawiono wyniki badań wspomnianych właściwości fizycznych siatek produkowanych przez firmy PROXIM, HELICO oraz CB. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane siatki charakteryzowały się zróżnicowanymi właściwościami fizycznymi charakteryzowanymi poprzez ich odporności na uderzenie i nasiąkliwość.
EN
Nowadays, the most important thing is the insulation of buildings, which reduces the cost of their exploitation, especially at high cost of energy carriers such as gas, fuel or electricity. Special insulating knitted meshes are used for building insulation. Those meshes should have the appropriate physical properties. The most important of the many properties of considered knitted meshes are their impact resistance and absorbency. The paper presents the results of research on the physical properties of meshes manufactured by PROXIM, HELICO and CB. Based on the researches, it was found that the tested meshes were characterized by different physical properties characterized by their resistance to impact and absorbability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.